Periodiek uitbetalen van verlof

Hieronder wordt beschreven hoe je de urenreservering inricht om periodiek verlof uit te betalen. Deze uren tellen als gewerkte uren en de looncode kan tellen in grondslagen voor bijvoorbeeld de vakantiegeldreservering.

De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

 1. Urenreservering periodiek uitbetalen
 2. Verlofberekening indien medewerker met vast rooster
 3. Verlofberekening indien uurloner of medewerker met extra gewerkte uren

Urenreservering periodiek uitbetalen

 1. Vul de omschrijving in, deze wordt zo ook op de loonstrook weergegeven.
 2. Selecteer de gewenste berekeningsmethode.
 3. Vul het aantal fulltime jaaruren in. Op basis van dit saldo en het parttime percentage (medewerker uren / fulltime bedrijfsjaar uren) worden de periodieke uren bepaald.
 4. Selecteer de gewenste afrondmethode.
 5. Selecteer de (eerste) optie: 'Uitbetalen elke periode' en Klik op Opslaan. 
 6. Hier wordt de looncode weergegeven waarop deze uren worden uitbetaald.

 

Tip: Je kunt de opbouw per periode en de uitbetaling per periode inrichten op 1 urenreservering. Op bedrijfsniveau geef je aan naar welke verlofgroep de uren moeten opbouwen. Op medewerkersniveau geef je aan of je de bedrijfsinstelling wilt gebruiken of dat je de uren iedere periode wilt uitbetalen.

 

Als je het periodiek uitbetalen van verlof op een andere manier hebt ingericht kun je overstappen naar de nieuwe functionaliteit. De urenreservering biedt de volgende voordelen:

 1. Bij gebruik van vaste looncode L7705 (uitbetalen vakantieuren) telt deze niet mee in de gewerkte uren voor bijvoorbeeld brancheberekeningen en de loonaangifte. De urenreservering telt wel mee in de gewerkte uren. (Conversietip: gebruik de updatefunctionaliteit om voor alle werknemers L7705 op 0 te zetten.)
 2. Bij gebruik van een reservering voor het uitbetalen van verlofuren kun je in sommige gevallen reservering 1 niet gebruiken als vakantiegeldreservering. Het uitbetaalde verlof moet meetellen in het vakantiegeld. Daarnaast heeft het gebruik van een reservering voor het uitbetalen van verlof hetzelfde probleem als bij 1: de uitbetaling telt niet als gewerkte uren. De urenreservering lost beide problemen op. (Conversietip: verander de eindperiode van de oude reservering in de laatste periode waarin je de reservering nog wilt toepassen.)
 3. Bij gebruik van een vaste urencode wordt de waarde van deze urencode niet aangepast aan het parttime percentage van de werknemer. De urenreservering houdt automatisch rekening met het parttime percentage. (Conversietip: gebruik de updatefunctionaliteit om voor alle werknemers de vaste urencode op 0 te zetten.)
 
 

Verlofberekening bij medewerker met vast rooster

De verlof opbouw wordt berekend aan de hand van de gemiddelde gewerkte uren (rooster van de medewerker) in een periode gedeeld door de gemiddelde bedrijfsuren in de periode.

Voorbeeld:

   • Het betreft een maandverloning (12 periodes)
   • Het fulltime verlofsaldo bij een bedrijf is 200 uur.
   • Fulltime rooster bedrijf: 38 uur per week
   • Medewerker rooster: 5 uur per week

De gemiddelde bedrijfsuren zijn dan 38 x 52 / 12 = 164,67 uur.

De gemiddelde medewerker uren zijn dan 5 x 52 / 12 = 21,67 uur.

De opbouw van het verlof is dan 21,67 / 164,67 x (200 / 12) = 2,19 uur, dit zal de opbouw van de uren reservering zijn.

Het is niet mogelijk om af te wijken van deze berekening met de uren reservering.

In algemene zin:
gemiddelde medewerker uren / gemiddelde bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren

 
 

Verlofberekening bij uurloner of medewerker met extra gewerkte uren

De verlof opbouw wordt berekend aan de hand van de werkelijk gewerkte uren (die meetellen in verlof, zie systeem urencodes) in een periode gedeeld door de werkelijke fulltime bedrijfsuren in die periode.

Voorbeeld medewerker met rooster en extra gewerkte uren:

   • Het betreft een maandverloning in de maand maart 2017
   • Het fulltime verlofsaldo bij een bedrijf is 200 uur.
   • Fulltime rooster bedrijf: 7,6 uur per dag  (38 uur per week)
   • Medewerker rooster: 7,6 uur op maandag en op woensdag
   • Extra gewerkte uren: 24 uur

De werkelijk bedrijfsuren zijn dan 7,6 x 23 dagen in maart 2017 = 174,80 uur.

De werkelijk medewerker uren zijn dan 7,6 x 9 dagen (4 maandagen en 5 woensdagen) = 68,40 uur.
68,40 + 24 (extra uur) = 92,40 werkelijk gewerkte uren door de medewerker in deze periode.

De opbouw van het verlof is dan 92,40 / 174,80 x (200 / 12) = 8,81 uur, dit zal de opbouw van de uren reservering zijn.

In algemene zin:
werkelijke medewerker uren / werkelijke bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren

 

Opmerkingen