Eindafrekening in de periode nadat de medewerker uit dienst gaat

Indien sprake is van een eindafrekening (uitbetaling van vakantiegeld en -dagen) in de periode na uitdiensttreding van een medewerker dan kun je deze verwerken via een TWK-run of via een reguliere run. Deze pagina beschrijft de stappen om dit te doen.

Zie dit artikel voor meer informatie over de berekening van het salaris bij uit dienst gaan.

Vakantiegeld alsnog uitbetalen in de periode vóór uitdienstdatum

Maak gebruik van deze optie indien de uitbetaling van het vakantiegeld en/of de vakantieuren pensioengevend is. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

1. Zet bij de medewerker de betaalwijze van de reservering op "Geen betaling". Hierdoor wordt de reservering niet uitbetaald op het moment dat de medewerker uit dienst gaat:

 

2. Klik op de knop "Uitdienst" (dashlet Dienstverband) om de uitdienstdatum van de medewerker in te voeren:

 

3. Vul de laatst gewerkte dag van de medewerker in en klik op Opslaan:

Let op: dit dient een dag te zijn dat de werknemer uren in het rooster heeft staan; zie dit artikel voor meer informatie hierover.
 

 4. Draai de loonrun van de maand waarin de medewerker uit dienst gaat:

 

5. Zet de periode weer terug naar de periode waarin de medewerker uit dienst ging en zet het slotje open (onbeveiligde modus) de periode kleurt nu rood:

Je kunt nu alle instellingen opnieuw invoeren. Onderstaand een voorbeeld van een manier om dit te verwerken; uiteraard kan dit ook op andere manieren zoals het handmatig invoeren van alle componenten.

6. Verwijder de uitdienstdatum via het kruisje:

 

7. Zet de betaalwijze van de reservering weer aan:

 

8. Meld de medewerker uit dienst met de "Uitdienst wizard":

 

9. Vul de datum van de laatste werkdag in (dezelfde datum als je eerder via de uitdienst-knop had ingevoerd):

 
10. Kies voor de optie om de verlofuren uit te betalen:

 

11. Draai vervolgens een TWK-only run. Zie dit artikel voor meer informatie over het verwerken van een TWK-correctie.

Bij de salarisdocumenten en in het dashlet Loonstroken per run staan nu twee loonstroken: de laatste loonstrook met het reguliere salaris en de loonstrook met de uitbetaling vakantiegeld en -uren. 

Vakantiegeld uitbetalen in de periode ná uitdienstdatum

1. Druk op het $-teken bij het vakantiegeld:

2. Vervolgens dien je een TWK-correctie te forceren door een eenmalige looncomponent met een waarde van 0 toe te voegen in het periode waarin het vakantiegeld uitbetaald dient te worden. 

3. Hierna kan een loonopdracht verwerkt worden. 

Bij de salarisdocumenten en in het dashlet Loonstroken per run staat nu de loonstrook met de uitbetaling vakantiegeld. 

Opmerkingen