Berekening salaris bij in- en uitdienst gedurende de periode

Als iemand gedurende de maand in dienst komt (bij uitdienst geldt dezelfde berekeningsmethode), berekenen we het salaris als volgt:

( fulltime salaris x parttime percentage ) x ( werkelijke gewerkte dagen / werkelijke gewerkte dagen bij gehele periode indienst )

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld voor een berekening van indienst-treding gedurende de maand.

 

Bedrijf

  • fulltime rooster is 8 uur per dag (ma t/n vrijdag)
  • periode heeft 23 werkdagen

Medewerker

  • fulltime salaris: 3675,00
  • parttime percentage: 80% (werkt vrijdags niet)

 

Berekening wordt dan fulltime salaris x parttime percentage = 3675,00 x 80% = 2940

werkelijke gewerkte dagen / werkelijke gewerkte dagen bij gehele periode in dienst = 12 / 18 = 0,6667

Salaris in de eerste periode wordt dan: 2940 x 0,6667 = 1960.

Let op! Indien de medewerker halverwege de periode indienst treedt, maak dan geen gebruik van een bruto uurloon in combinatie met een rooster, de pro rata berekening wordt dan niet juist uitgevoerd. Voer in de indienstperiode dan het aantal gewerkte uren in en leg het rooster pas per de eerstvolgende periode vast.

 

Welke dagen de medewerker werkelijk werkt en welke hij / zij had kunnen werken bij de gehele periode in dienst is eenvoudig te achterhalen door bij de kalender van de medeweker te kijken, zoals hieronder.

Medewerker Kalender

  1. De grijs gekleurde rooster velden, zijn dagen die de medewerker niet gewerkt heeft, maar had kunnen werken als hij de eerste van de maand in dienst was geweest.
  2. De rood gekleurde rooster-velden zijn de gewerkte dagen.

Loonstrook periode indienst

 
 
Klik hier voor het artikel voor de berekening van het parttime percentage, bij wijziging van het rooster gedurende de maand.
 
 
 

Opmerkingen