TWK-correctie in het huidige jaar draaien

 

De periode

Ga naar het tabblad Explorer en selecteer een bedrijf of medewerker waar je de correctie wilt maken. Klik vervolgens op de periode rechtsboven in het scherm om deze te wijzigen.

Wijzig de periode

Wijzig de periode naar de periode vanaf wanneer de TWK correctie ingevoerd moet worden. Klik daarna op Wijzigen.

Open het slotje

Klik op het slotje.

Wijzig de gegevens

Voer de correctie/mutatie/wijziging in voor het bedrijf of de medewerker. Als voorbeeld krijgt deze medewerker een eenmalige looncomponent.

Loonopdracht

1. Ga naar het bedrijf.

2. Ga naar het tabblad Loonopdracht.

3. Ga naar het dashlet Loonopdracht en klik op meer.

Loonrun

Klik op Run.

Loonopdracht

Kies voor het draaien van de TWK only of laat de TWK meedraaien met de normale run. Klik daarna op doorgaan.

De loonaangifte wordt automatisch gecorrigeerd met de eerstvolgende aangifte die verstuurdwordt.

Wijzig de periode

De TWK run is nu gedraaid, klik op de periode om deze te wijzigen naar de huidige periode en klik op het slotje om deze te sluiten.

Huidige periode

Klik op Huidige Periode om naar de huidige periode te gaan. Klik daarna op wijzigen.

Negatieve correctie verrekenen

Wanneer je een TWK uitvoert waar sprake is van een negatieve betaling voor de medewerker, kun je deze verwerken als TWK only. Zorg er dan voor dat er met de medewerker is overeengekomen dat deze het teveel uitbetaalde bedrag zelf terug stort. Dit kan niet door Nmbrs worden ingehouden bij de werknemer via de reguliere SEPA betaling.

Is deze medewerker nog indienst en dient dit verrekend te worden via het eerstvolgende loon, dan kan deze TWK meegenomen worden in de eerstvolgende run. Het correctiebedrag zal dan worden verrekend met het positieve bedrag.

Journaalpost met correctie (lege regels)

In de salarisdocumenten zal hetgeen dat gecorrigeerd is terug te zien zijn. In de journaalpost 'bedrijf' komt een correctie journaalpost, die exact dezelfde looncodes laat zien als de periode waarover de correctie wordt gedaan. Het kan daarom voorkomen dat er lege regels in een journaalpost zitten, omdat voor deze looncodes er niks gecorrigeerd wordt.

 

 

Video's

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk