Toekomstige mutaties verwerken

Het is in Nmbrs mogelijk om mutaties voor de toekomstige perioden alvast in te voeren.

Denk hierbij aan een looncomponent of extra uren / dagen. Hoe je dat doet staat hier beschreven.

mceclip0.png
Pas rechtsboven de periode aan naar de gewenste periode in de toekomst, klik op wijzigen. Het slotje hoeft voor toekomstige perioden niet open.
In dit voorbeeld gaan we in periode 7 iets ingeven terwijl de huidige periode 1 is.

mceclip1.png

Geef na het aanpassen van de periode de mutatie in. In dit voorbeeld krijgt de werknemer een bonus van 500 euro.

mceclip2.png
Na het ingeven en opslaan van de mutatie is deze in de huidige periode terug te zien via het knopje historie.
Wanneer je (in dit geval) de runs draait t/m periode 6, zal de huidige periode juli zijn en zul je de bonus ook weer terugvinden in het dashlet.

Opmerkingen