Percentage overwerkuren of meeruren over maandsalaris berekenen

In sommige cao's is vastgesteld dat er een percentage over het maandsalaris dient te worden berekend voor overwerkuren of meeruren. Hoe je dit kunt berekenen en inrichten staat beschreven in dit artikel.

Voorbeeld:

Voor overwerkuren krijgt een medewerker 0,14% van zijn maandsalaris als toeslag. Het maandsalaris van de medewerker is 2000 euro.

De uurloon voor overwerk wordt als volgt berekend: salaris * toeslag = 2000 * 0,14% = 2,80. Dit is de toeslag per uur.

Het normale uurloon bij een werkweek van 38 uur is: 2000 / 164,667 = 12,15

Het uurloon inclusief toeslag is: normale uurloon + toeslag per uur = 12,15 + 2,80 = 14,95

De procentuele toename = (uurloon met toeslag - normaal uurloon) / normaal uurloon = (14,95 -12,15) / 12,15 = 0,2305 = 23,05%

ofwel

De percentage overwerkuren = uurloon overwerk/normale uurloon * 100% = (14,94/12,15) *100%= 123,05%

Het percentage waartegen het overwerk berekend dient te worden is dus 123,05%. Dit betekent dat overuren die tegen 0,14% van het maandsalaris berekend moeten worden, kunnen ingevoerd worden op een overwerk urencode van 123,05%.

Dit kun je in Nmbrs inrichten door het percentage voor een overwerk urencode aan te passen. Zie dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van urencodes.

Opmerkingen