Berekening uurloon bij een geldelijke vergoeding onregelmatige dienst

In sommige cao's is vastgesteld dat voor de berekening van een geldelijke vergoeding van een onregelmatige dienst in sommige gevallen met een ander uurloon wordt gerekend. Dit is dan bijvoorbeeld omdat het uurloon van de werknemer boven het maximum uurloon voor een berekening uitkomt. Vervolgens wordt over dit berekende uurloon een toeslagpercentage uitbetaald.

Om dit in te richten dien je drie aanpassingen te maken in je administratie.

  1. Pas de toeslaguren en eventueel het toeslagpercentage aan in het urenmodel. Zie dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van een urencode.
  2. Laat de aangepaste urencode over een ander uurloon berekenen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.
  3. Voer bij bruto uurloon 1 of 2, afhankelijk van je keuze in de vorige stap, het uurloon in. Dit is een verlaagd uurloon zoals vastgelegd in de cao.

Voorbeeld:

Een medewerker verdient € 20 per uur. Volgens de cao is het maximum uurloon voor een vergoeding van een onregelmatige dienst € 15. De toeslag voor een onregelmatige dienst van 5 uur is 20%.

Dit richt je in via de volgende stappen:

  1. Pas een toeslagurencode aan naar 20% of gebruik (in dit geval) urencode U6020.
  2. Verander bij deze urencode het uurloontype in bruto uurloon 1.
  3. Voer een uurloon van € 15 in bij bruto uurloon 1 in het dashlet Salaris op medewerkersniveau.

 

Opmerkingen