Werking van de looncodes

Dit artikel beschrijft de soorten looncomponenten die Nmbrs ondersteunt en de werking van desbetreffende looncomponenten. Wij doen geen uitspraak over de geschiktheid van een looncode in specifieke situaties. Voor meer informatie over loon en urencodes kan je het volgende artikel raadplegen: 

Systeem looncodes en systeem urencodes

  1. Soorten looncodes
  2. Soorten belastingafdracht
  3. Werking looncodes

Soorten looncodes:

De onderstaande afkortingen en definities kan je tegenkomen in de omschrijving van de looncode. 

Netto: Het geselecteerde looncomponent is een netto looncomponent

Bruto: Het geselecteerde looncomponent is een bruto looncomponent

N/B , N-B: Het looncomponent wordt gebruteerd en dus berekend van netto naar bruto.

Verlaagd salaris: Deze looncode verlaagt het salaris.

HM: Deze looncode wordt beschouwd als een handmatige correctie van bijvoorbeeld het vakantiegeld, pensioen etc.  

Periodesalaris: Het betreffende salaris in de periode (week, vier weken, maand)

WG/ B: Vergoeding wordt tegen tabel belast op basis van de werkgeverslasten. De ingegeven waarde is gelijk aan de werkgeverslasten met betrekking tot dit looncomponent.

Bruto/Netto Uurloon 1/2: deze looncodes rekenen met de volgende uurlonen:

Bruto_uurloon_1.png

Soorten belastingafdracht:

Het soort belasting dat afgedragen wordt is terug te vinden achter de desbetreffende looncode op masterniveau onder het Systeem Looncodes, onder het kopje 'Telt in Grondslag'.

Onbelast: Over het looncomponent wordt geen belasting afgedragen.

Belast: Over het looncomponent wordt belasting afgedragen

Tabel: Het looncomponent wordt volgens de tabel belast.

(BT): Het looncomponent wordt volgens het bijzonder tarief belast.

Voor meer informatie inzake de belastingtabellen, zie:https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/loonheffing/

Werking looncodes

Korte introducerende tekst over werking van looncodes.

Looncode Werking 0

Geen calculatie: Achter deze looncode zit verder geen berekening. De ingevoerde waarde is gelijk aan de waarde die op de loonstrook verschijnt.

Input looncomponent

Werking_0.png

Output loonstrook

Werking_0_-_Loonstrook.png

 

Looncode Werking 1

Bedrag * dagen gewerkt: De ingevoerde waarde wordt vermenigvuldigd met het aantal gewerkte dagen in desbetreffende periode.

Input looncomponent

Werking_1.png

Output loonstrook

Werking_1_-_Loonstrook.png

Looncode Werking 3

Aantal * bedrag: De ingevoerde waarde in het looncomponent (aantal kilometers) wordt vermenigvuldigd met de vaste waarde van de looncode.

Vaste waarde loonmodel

Werking_3_-_Waarde.png

Input looncomponent

Werking_3.png

Output loonstrook

Werking_3_-_Loonstrook.png

 

Looncode Werking 6

Code rekent als volgt: Fulltime salaris / gemiddeld aantal dagen per periode , op basis van 260 dagen per jaar * vaste waarde looncode * aantal.  

Vaste waarde loonmodel

Werking_6_-_Waarde.png

Input looncomponent

Werking_6.png

Output loonstrook

Werking_6_-_Loonstrook.png

 

Looncode Werking 9

Vanwege de complexiteit van deze werking is hier een apart artikel aan gewijd: Hoe wordt "Grondslag Looncode Werking 9" gebruikt?

 

Opmerkingen