Salaris ingeven

Dit artikel beschrijft de verschillende salaristypes voor een medewerker.

Via dashlet Salaris op medewerkersniveau kun je het salaristype (bruto, netto, werkgeverslasten) en het "bedrag" ingeven:

mceclip0.png

De output van dit dashlet wordt op de loonstrook altijd bij looncode 1000 | Salaris getoond.

Bij gebruik van een rooster wordt op basis van gemiddelde uren gerekend (het salaris is dus elke maand hetzelfde).

Indien niet met een rooster maar via urencodes wordt gewerkt rekent Nmbrs met de werkelijk gewerkte uren in een periode.

Hieronder worden de verschillende salaristypes toegelicht.

Bruto Salaris

Dit is het salaris waarop nog géén belasting en sociale verzekeringen zijn ingehouden.

Bruto Salaris Fulltime
Hier geef je het fulltime bruto salaris in. Indien een medewerker minder dan fulltime werkt zal op basis van het parttime percentage van de medewerker een deel van het fulltime salaris worden uitbetaald. 

Bruto Salaris Parttime
Hier geef je het parttime bruto salaris in. Ongeacht het parttime percentage van de medewerker zal dit bedrag bruto worden uitbetaald.

Bruto Uurloon 
Er wordt uitbetaald op basis van dit uurloon. Het "fulltime salaris" (op de loonstrook als "stamsalaris" vermeld) zal elke maand wisselen indien geen gebruik wordt gemaakt van een rooster.

Netto Salaris

Dit is het salaris dat overblijft nadat de belastingen en premies van het brutosalaris zijn afgetrokken.

Netto salaris parttime incl. looncomp.
Netto salaris ongeacht het parttime percentage. Dit bedrag wordt onafhankelijk van de gewerkte uren netto uitgekeerd en is inclusief alle looncomponenten (uitbetaling reserveringen, premies, inhoudingen).

Netto salaris parttime excl. looncomp.
Netto salaris ongeacht het parttime percentage. Dit bedrag wordt onafhankelijk van de gewerkte uren netto uitgekeerd en is exclusief alle looncomponenten (uitbetaling reserveringen, premies, inhoudingen)

Netto uurloon excl. looncomp.
Er wordt gerekend op basis van dit netto uurloon. Dit is exclusief alle looncomponenten (uitbetaling reserveringen, premies, inhoudingen).

Netto uurloon incl. looncomp.
Netto uurloon inclusief alle looncomponenten (uitbetaling reserveringen, premies, inhoudingen)

Let op:
1) Bij medewerkers met een nettoloon die een automatische uitbetaling reservering ontvangen, worden de netto bedragen van de output looncodes behoren bij het netto uurloon niet correct berekend of wordt de foutmelding 'process settings' getoond. De workaround hiervoor is om de reservering niet automatisch te laten uitbetalen en dit handmatig in te geven.

2) Nmbrs ondersteunt geen netto uurloon in combinatie met een rooster, omdat dit (in veel gevallen) niet goed gaat vanwege de manier waarop de berekening in Nmbrs gaat. Een stamsalaris wordt op basis van het ingegeven salaris herleid en hiermee wordt vervolgens gerekend. In geval van een netto uurloon wordt een aantal keer "gelooped" (herleid), totdat er onderaan de streep het gewenste netto bedrag uitkomt. Als bijvoorbeeld een brancheregeling of reservering aanwezig is dan veroorzaken deze ook weer extra "loop"-berekeningen. Vanwege deze extra berekeningen gaat de herleiding mis, omdat dan niet vaak genoeg herleid wordt. Als we het aantal herleidingen zouden verhogen dan zou het veel langer duren voordat loonstroken getoond worden. Bij gebruik van een rooster worden gemiddelde uren gehanteerd, wat inhoudt dat het salaris elke maand gelijk is. Hierdoor kun je dan ook een (vast) nettoloon gebruiken in combinatie met een rooster. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om vaste uren in te geven.

3) Als gebruik wordt gemaakt van een netto salaris inclusief looncomponenten, dan worden per 2020 toch een aantal looncomponenten uitgesloten. Dit betreft looncomponenten met een eenmalig karakter:

  • 5202 Inhouding Overig
  • 5219 Inhouding Brandstofkosten
  • 5220 Inhouding Bekeuring
  • 5221 Inhouding Eigen risico
  • 5222 Inhouding Schade
  • 5231 Inhouding Bedrag (per dag)
  • 5297 Inhouding Boete
  • 5298 Inhouding te laat
  • 5299 Inhouding Netto

4) Bij medewerkers met een nettoloon exclusief looncomponenten met een urencode in combinatie met een andere urencode tegen een bruto uurloon wordt dit niet correct berekend.

Verlonen op basis van werkgeverslasten

Werkgeverslasten
Het is mogelijk om de totale werkgeverslasten in te voeren in het dashlet Salaris. Het bruto salaris wordt in dat geval berekend op basis van de totale werkgeverslasten. Reserveringen, inhoudingen en premies worden hier allemaal in meegerekend.
Je kunt ook looncode 1110 gebruiken om de Werkgeverslasten te berekenen, maar deze looncode houdt geen rekening met andere looncomponenten en met het maximale SV-loon. Zie dit artikel voor meer informatie over deze looncode.

Let op: Wanneer een medewerker in dienst komt of uit dienst treedt gedurende de maand en wordt verloond op basis van werkgeverslasten komt er een foutieve loonstrook. In de eerste maand zal er een andere verloning moeten worden gekozen.

Let op: Wanneer werkgeverslasten wordt gebruikt in combinatie met branche inhoudingen voor de werknemer kan dit tot een verkeerde loonstrook leiden. Een andere salaristype zal dan moeten worden gebruikt. 

Verlonen op basis van een salaristabel

Salaristabel
Op medewerkersniveau kan een salaristabel worden toegevoegd. De medewerker wordt dan gekoppeld aan een bepaalde schaal en trede in de salaristabel. Wanneer waardes in de salaristabel worden aangepast zal het salaris van de medewerker ook worden aangepast.

Indien Nmbrs een bepaalde branche ondersteunt kunnen ook de bijbehorende salaristabellen worden geselecteerd. Salaristabellen kunnen tevens zelf worden aangemaakt en geüpdatet.

 

Opmerkingen