Hoe wordt "Grondslag Looncode Werking 9" gebruikt?

In dit artikel wordt uitgelegd wat 'Grondslag Looncode werking 9' is en hoe dit werkt.

 

Wat is 'Grondslag Looncode werking 9'

Over het algemeen moet je bij alle looncodes een waarde invullen, behalve bij looncode werking 9. Met een looncode met Werking 9 (zie onderaan voor een lijst met looncodes) kan je een bepaald percentage nemen over bepaalde looncodes. In het voorbeeld hieronder is 10% diplomatoeslag over 2000,- , 1% vakantiedagen over 2000,- en 5% vakantiegeld over 2000,- salaris genomen. 

Voorbeeld 1: 

In voorbeeld 2 wordt getoond wat werking 9 nog meer kan doen. In dit geval wordt er naast de 5% over 2000,- salaris ook 5% genomen  over 200,- diplomatoeslag, dit resulteert in 110,- vakantiegeld. Let er op dat dit ook gebeurt bij LC 7705. Hier wordt 1% vakantiedagen genomen over 200,- en 2000,-, dit resulteert in 22,- vakantiedagen.  Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit kan inrichten. 

Voorbeeld 2:

Allereerst zul je in voorbeeld 1 hierboven, looncodes 4470, 7705, 7706 moeten toevoegen aan het loonmodel. Aangezien salaris standaard Grondslag looncode werking 9 heeft, zal er nog geen aanpassing nodig zijn. Zie hieronder waar je dit kunt vinden:

In voorbeeld 2 wordt er 5% vakantiegeld genomen over 200,- Diplomatoeslag (LC4470) en 2000,- salaris (LC1000), dit resulteert in 110,- vakantiegeld. Deze berekening gebeurt ook bij LC 7705 wat resulteert in 22,-. Om tot het resultaat te komen in voorbeeld 2 zul je het volgende moeten doen. Looncode 4470 telt niet standaard mee voor Grondslag Looncode Werking 9, dus zul je dit moeten toevoegen:

 

Hoe werkt 'Grondslag Looncode werking 9'

Over het algemeen berekent Nmbrs de looncodes van laag naar hoog. Dit betekent dat het salaris (vast gegeven) bewerkt wordt door eerst LC 4470 uit te rekenen en daarna LC7705 en 7706. 

Vakantiegeld:
10% * 2000,- = 100,-
5% * 200 = 10,-
100,- + 10,- = 110,- 

Vakantiedagen:
1%* 2000,- = 20,-
1% * 200,- = 2
20,- + 2,- = 22,-

Wanneer je  deze optie gebruikt, dien je rekening te houden met de volgorde van de looncodes die je invoert. De volgorde van de berekeningswijze op de loonstrook is als volgt:

1. De grondslag wordt berekend voor grondslag werking 9.

2. De waarde voor de looncode met werking 9 wordt berekend.

Dit betekent ook dat het niet mogelijk is eerst een looncode met werking 9 te berekenen en daarna pas een looncode te berekenen die in de grondslag moet meetellen.

Om deze situatie te verduidelijken, staan hieronder twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Looncode 4472 telt niet mee in grondslag werking 9

In dit voorbeeld telt L4472 niet mee in de grondslag van L4470. Aangezien L4472 onder L4470 staat, wordt deze toeslag op L4472 niet meegerekend in de grondslag voor L4470.

Voorbeeld 2: Looncode 4470 telt mee in grondslag werking 9

In dit voorbeeld telt L4470 mee in de grondslag van L4472. Aangezien L4470 eerder wordt berekend dan L4472, wordt deze toeslag op L4470 wel meegerekend in de grondslag voor L4472.

Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft kun je een andere looncode gebruiken om mee te tellen in de grondslag. In deze situatie kun je bijvoorbeeld looncode L4473 gebruiken. Je kan hiervan uiteraard de detail waarde en omschrijving aanpassen.

 

Lijst met looncodes werking 9

Je ziet in de details van de looncode of een looncomponent werking 9 heeft. Werking 9 berekent salaris * percentage * aantal. Dit zal in bijna alle gevallen een toeslag zijn. 

Je kan de grondslag 10201 Grondslag Looncode Werking 9 aan looncodes toevoegen. De waarde voor deze looncodes wordt dan berekend voor alle looncomponenten die werking 9 hebben. Overzicht van looncodes vind je op Systeem Looncodes. 
 
Looncode Omschrijving
1201 Ploegentoeslag % (Periodesalaris)(tabel)
1210 Ploegentoeslag 10% (periodesalaris)(tabel)
1213 Ploegentoeslag 13% (periodesalaris)(tabel)
1222 Ploegentoeslag 22.6% (periodesalaris)(tabel)
1700  Consignatievergoeding 1% (periodesalaris)
1710  Consignatievergoeding 2% (periodesalaris)
1750  Consignatievergoeding 1,08% (periodesalaris)
1753 Consignatievergoeding 2.17% (periodesalaris)
1754 Wn % * Periodesalaris (tabel)
1755 Wg % * Periodesalaris (wglasten)
4470 Diplomatoeslag % (Periodesalaris)
4471 Voorliedentoeslag % (Periodesalaris)
4472 Uitvoerderstoeslag % (Periodesalaris)
4473 Prestatietoeslag % (Periodesalaris)
4481 Sprongtoeslag 1% (periodesalaris)
4482 Sprongtoeslag 1.09% (periodesalaris)
4499 Arbeidsmarkttoeslag (% Periodesalaris)
4932 Bijtelling vakantiefonds (looncode werking 9 telt ook als wg last)
4997 Toeslag % (looncode werking 9)
4998 Toeslag % (looncode werking 9)
4999 Toeslag % (looncode werking 9)
5190 Netto vergoeding (werking 9)
7705 Vakantiedagen % (periodesalaris)(Tabel)
7706 Vakantiegeld % (Periodesalaris)(Tabel)
9988 TSF dagen

 

Opmerkingen