In welke situaties wordt er door Nmbrs automatisch dagtabel toegepast?

Een medewerker komt halverwege het tijdvak in dienst of gaat halverwege het tijdvak uit dienst.

Nmbrs past automatisch de dagtabel toe wanneer een medewerker een rooster heeft waarin 5 dagen gewerkt wordt (fiscale fulltimer) en halverwege het tijdvak in dienst komt of halverwege het tijdvak uit dienst gaat.

Een medewerker neemt parttime ouderschapsverlof op, parttime onbetaald verlof op waarbij de dagen in de min worden ingevoerd in het dashlet Extra uren / dagen.

Wanneer je in Nmbrs onbetaald verlof verwerkt -bij iemand met een fulltime rooster-, vul je daarvoor de uren en de dagen in de min in, in het dashlet Extra uren / dagen. Hierdoor zal automatisch de dagtabel toegepast worden.

Het is niet mogelijk om een andere tabel te forceren.

Opmerkingen