30%-regeling met minimum

Voor de 30%-regeling is een optie toegevoegd zodat er een minimum bedrag ingevoerd kan worden.

Dit minimumbedrag zorgt ervoor dat de werknemer minimaal dat bedrag als fiscaal loon overhoudt na toepassing van de 30% regeling. Het bedrag kan naar eigen wens ingevoerd worden en kan per periode aangepast worden.

Minimum en periode opgevenBij de medewerker in het dashlet "Loonheffingen" kunt u de 30%-regeling invullen.

1. Hier geeft u aan welke optie u van de 30% regeling wil gebruiken, Bruto inhouding / Netto vergoeding of Verlaagd salaris / Netto vergoeding (zie voor verschil http://support.nmbrs.nl/entries/29004776-30-regeling)

2. Hier vult u het periodieke minimum bedrag in.

3. Hier kun u de laatste periode opgeven waarin de 30-regeling mag worden toegepast.

Voorbeeld (30%-regeling zonder minimum)

 

Op bovenstaande loonstrook is de 30%-regeling met de optie "Bruto inhouding / Netto vergoeding" aangezet voor de medewerker, er is dus geen minimum ingevuld. Als we het minimum invullen van 2980,83 (wat dus hoger is dan de 2800 waar nu loonbelasting over wordt ingehouden, dan zal de bovenstaande loonstrook worden herleid tot de hieronder weergegeven loonstrook.

Loonstrook met toegepast minimumHet minimumbedrag zorgt ervoor dat de werknemer minimaal dat bedrag als fiscaal loon overhoudt na toepassing van de 30% regeling.

Limitaties 30% regeling met minimum:

1. Het minimumbedrag zal niet de vcr methode gebruiken.
Als blijkt dat ondanks het toepassen van het minimumbedrag de 30%-regeling toch ten onrechte is toegepast kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. Het toepassen van de 30%-regeling al dan niet in combinatie met het minimum is aan de gebruiker om te beoordelen

2. Periodebranche met grondslag SV loon na branche.

De juiste de minimumwaarde voor het fiscaal loon wordt niet toegepast als onderstaande condities gelden. De loonstrook is wel correct.

  • de 30% regeling met minimum waarde wordt toegepast,
  • en het fiscaal loon van de werknemer is onder het minimum,
  • en de werknemer heeft een periodebrancheregel met grondslag SV loon na branche,
  • en deze brancheregel telt in grondslagen voor fiscaal loon.
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk