30%-regeling met minimum

De 30%-regeling bevat een optie om een minimum bedrag in te voeren. Dit minimumbedrag zorgt ervoor dat de werknemer minimaal dat bedrag als fiscaal loon overhoudt na toepassing van de 30%-regeling. Het bedrag kan naar eigen wens ingevoerd en per periode aangepast worden.

Minimum en periode opgeven 

scr1.png
De 30%-regeling kan ingevuld worden bij de medewerker in het dashlet "Loonheffingen".

1. Hier geef je aan welke optie van de 30%-regeling je wilt gebruiken: Bruto inhouding / Netto vergoeding of Verlaagd salaris / Netto vergoeding (zie dit artikel voor meer informatie over het verschil hiertussen).

2. Hier vul je het periodieke minimum bedrag in.

3. Hier kun je de laatste periode opgeven waarin de 30%-regeling mag worden toegepast.

Voorbeeld (30%-regeling zonder minimum)

mceclip1.png

 

Op bovenstaande loonstrook is de 30%-regeling met de optie "Bruto inhouding / Netto vergoeding" aangezet voor de medewerker; er is dus geen minimum ingevuld. Als we het minimum invullen van 2980,83 (dat dus hoger is dan de 2800 waar nu loonbelasting over wordt ingehouden), dan zal de bovenstaande loonstrook worden herleid tot de hieronder weergegeven loonstrook.

Loonstrook met toegepast minimum

 

mceclip0.png


Het minimumbedrag zorgt ervoor dat de werknemer minimaal dat bedrag als fiscaal loon overhoudt na toepassing van de 30%-regeling.

Let op: de juiste minimumwaarde voor het fiscaal loon wordt niet toegepast als onderstaande condities gelden (de loonstrook is wel correct): Met ingang van 2022 zal dit wél juist worden berekend en toegepast. Onderstaande geldt dus tot en met loonstrook berekeningen over 2021.

  • de 30% regeling met minimum waarde wordt toegepast; en
  • het fiscaal loon van de werknemer is onder het minimum; en
  • de werknemer heeft een periodebrancheregel met grondslag SV-loon na branche; en
  • deze brancheregel telt in grondslagen voor fiscaal loon.

VCR-methode voor de 30%-regeling

Het is mogelijk om gebruik te maken van de VCR-methode voor de 30%-regeling. Dit is echter alleen mogelijk voor regeling 1 (Bruto inhouding / Netto vergoeding). Je kunt de VCR-methode activeren door naast het minimum het vakje "VCR toepassen" aan te vinken: 

mceclip0.png

Let op: in de volgende gevallen wordt de VCR-methode voor de 30%-regeling niet ondersteund.

  1. Combinatie van 30%-regeling met minimum, VCR-methode en N/B-looncomponenten. Voor een correcte berekening dient de VCR-methode te worden gedeactiveerd.
  2. Combinatie van 30%-regeling met minimum, VCR-methode en branche-inhoudingen. Voor een correcte berekening dien je de branche-inhouding bij het minimum op te tellen.

 

Opmerkingen