Reservering saldo invoeren

Dit artikel behandelt het invoeren van een reserveringssaldo via looncode 7712 | Invoer saldo reservering 1.

Let op: voordat je het saldo invoert dient er een reservering te zijn aangemaakt op bedrijfsniveau. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Je kunt de looncode via een importbestand importeren of handmatig bij de medewerker invoeren.

Handmatig: voeg het saldo vakantiegeld van het afgelopen jaar toe door bij een medewerker een eenmalige looncomponent in te voeren (looncode 7712), met als waarde het saldo; klik daarna op Toevoegen:

 

Let op: De kolommen met "VerlofSaldoVorige" op tabblad Werknemers in het importbestand kunnen niet gebruikt worden voor het importeren van het verlof. Deze kolommen zullen dan ook te zijner tijd uit het importbestand verwijderd worden, zodat ze niet meer zichtbaar zijn.

Indien deze optie toch gebruikt is dan is dit als volgt te herstellen:

  1. Verwijder de gehele reservering op bedrijfsniveau.
  2. Maak de reserveringsinstellingen opnieuw aan op bedrijfsniveau.
  3. Voer de import uit maar dan op looncode 7712.
  4. Controleer een interactieve loonstrook of draai een run om te verifiëren dat hiermee het saldo wel wordt opgehoogd.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk