Geen vakantiegeld berekend over de vakantie-uren die per periode worden uitbetaald

Wanneer er geen vakantiegeld wordt berekend over vakantie-uren die automatisch worden opgebouwd en uitbetaald via de urenreservering, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. In dit artikel worden de verschillende oorzaken uitgelegd, en de oplossing beschreven:

  1. Grondslag (vakantiegeld) reservering ontbreekt bij de looncode die hoort bij het uitbetalen van de vakantie-uren

 

1. Grondslag (vakantiegeld) reservering ontbreekt bij de looncode die hoort bij het uitbetalen van de vakantie-uren

Oorzaak
Wanneer de looncode die hoort bij het uitbetalen van de vakantie-uren (verlofuren) niet is toegevoegd aan de grondslag voor de reservering van het vakantiegeld, dan zal er geen vakantiegeld worden berekend over de uitbetaalde vakantie-uren. 


Achterhalen
Om te achterhalen op welke looncode de urenreservering wordt uitbetaald kan je op bedrijfsniveau naar Instellingen -> Salaris instellingen -> Reserveringen gaan. Vervolgens zie je in het onderste gedeelte de urenreserveringen. Onderstaande afbeelding laat zien dat de vakantie-uren (verlofuren) worden uitbetaald op looncode 2220:

Vervolgens kan in het loonmodel dat actief is bij het betreffende bedrijf de grondslag voor de reservering worden toegevoegd aan de looncode; dit loonmodel kan je op master- of debiteurniveau vinden. Onderstaande afbeelding laat de details van looncode 2220 zien, door op het potlood te klikken kan je de grondslag van de reservering toevoegen. 
Vervolgens kan je de grondslag voor de vakantiegeld reservering toevoegen. Als de vakantiegeld reservering is ingericht op reservering 1, dan voeg je de 10501 Grondslag reservering 1 toe, door deze aan te vinken. Onderstaande afbeelding laat zien waar je deze grondslag kan vinden:


Vervolgens kies je voor 'Opslaan'. 
Oplossing
Om deze aanpassing vervolgens door te voeren kan er een TWK correctie worden geforceerd vanaf de periode dat de grondslag is toegevoegd. In bovenstaande afbeelding is dit 1-2016. In onderstaand artikel staat uitgelegd hoe je een TWK correctie kan corrigeren: 

 

Opmerkingen