Reservering 3 of 4 wordt niet (goed) berekend

Het kan voorkomen dat reservering 3 of 4 niet (of niet goed) wordt berekend. Onderstaand artikel legt de meeste voorkomende oorzaken uit, en laat zien hoe je dit kan oplossen: 

  1. Er ontbreekt een grondslag in deze reservering
  2. Er wordt een andere berekeningsmethode gebruikt dan de Nmbrs methode

 

1. Er ontbreekt een grondslag vastgelegd in de reservering

Oorzaak
Voor reservering 3 of reservering 4 is er geen grondslag automatisch toegevoegd binnen het loonmodel. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van reservering 3 of 4 moeten de grondslagen nog handmatig worden toegevoegd, anders zal de reservering niet (correct) worden berekend. 

Achterhalen
Om te achterhalen aan welke looncodes de grondslag voor reservering 3 of 4 zijn toegevoegd kan je naar het loonmodel gaan dat actief is op bedrijfsniveau; dit loonmodel is aangemaakt op master- of debiteurniveau. Vervolgens selecteer je de looncode waarvan je wil controleren of deze telt in de grondslag van de reservering (3 of 4). Onderstaande afbeelding laat dit zien:

1. Selecteer de looncode

2. Klik op het potlood om de grondslagen aan te passen

Vervolgens kan - wanneer de grondslag nog niet aan de looncode is toegevoegd - deze worden aangevinkt. Zie onderstaande afbeelding: 


Je kunt uiteraard meerdere looncodes laten meetellen in de grondslag voor de reservering. Klik hiervoor op de andere looncode(s) in het loonmodel en voeg hier ook de betreffende grondslag toe. In onderstaand artikel staat uitgebreidere uitgelegd over het inrichten van reservering 3 of 4:

Oplossing
Wanneer er een grondslag is toegevoegd aan de reservering kan er een TWK correctie worden geforceerd vanaf de periode dat de grondslag is toegevoegd. In onderstaand artikel staat uitgelegd hoe je een TWK correctie kan forceren:

 

2. Er wordt een andere berekeningsmethode gebruikt dan de Nmbrs berekeningsmethode

Oorzaak
Omdat de reserveringen op basis van verschillende betaalmethoden kunnen worden ingericht, komt het voor dat er een andere berekeningsmethode wordt gebruik dan Nmbrs hanteert voor de berekening van de reservering. 


Achterhalen
Om te achterhalen op welke manier de reservering in Nmbrs wordt berekend is het van belang om te controleren welke betaalmethoden er voor de reservering is ingesteld. Dit kan je doen op bedrijfsniveau bij Instellingen -> Salaris instellingen -> Reserveringen. Vervolgens zie je bij het kopje 'Betaalwijze' welke methode er is gekozen. Onderstaande afbeelding laat zien dat de betaalwijze 'Einde periode' is gekozen:


Oplossing
Volg de berekeningsmethode die Nmbrs hanteert voor de reservering. In onderstaande artikelen staat per betaalwijze uitgelegd hoe de berekening tot stand komt:


Wanneer de reservering niet goed is ingericht kan deze worden gecorrigeerd. Hoe je dit doet staat in onderstaand artikel uitgelegd:

Opmerkingen