Reservering met betaalwijze 'op basis van einde periode'

Een reservering met betaalwijze "Op basis van einde periode" berekent de grondslag op basis van het salaris (en andere emolumenten welke meetellen in de grondslag van de reservering) van de laatste periode die deel uitmaakt van de reservering. Dit is een andere berekening dan bij de betaalwijze 'Einde periode' (code 1).

LET OP: alle uitbetalingen in deze periode waarover vakantiegeld gereserveerd wordt worden als grondslag genomen!

Bij deze betaalwijze wordt enkel gekeken naar de laatste periode van de reservering: in deze laatste periode wordt de reservering berekend en uitbetaald. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld een reservering van periode 7 t/m periode 6 te laten lopen en het percentage te laten berekenen op basis van periode 4. Dit leidt ertoe dat voor sommige cao's handmatig op het saldo ingegrepen dient te worden.

Dit type kan alleen geselecteerd worden indien tijdens de gehele reserveringsperiode runs worden gedraaid. Als de startdatum van het bedrijf in Nmbrs op 01-2013 staat kan de reserveringsperiode dus niet van 06-2012 tot 05-2013 lopen; in dat geval dien je een andere betaalwijze te selecteren. Voor de reserveringsperiode daarna kun je uiteraard wel de betaalwijze 'Op basis van einde periode' selecteren.

Je selecteert in het dashlet Reserveringen (bedrijfs- of medewerkersniveau) Betaalwijze: 5 | Op basis van einde periode:

 

In dit voorbeeld wordt op 05-2014 het volgende uitbetaald: 12 (maanden) * 8% * grondslag reservering op 05-2014.

De reservering met berekening 'Op basis van einde periode' werkt bij parttimers als volgt:

  • In elke periode wordt over de grondslag van de reservering van die periode een bedrag gereserveerd. Dit werkt hetzelfde als elke andere reservering en is ook te zien op de loonstrook.
  • In de periode van uitbetaling wordt het gereserveerde bedrag in deze periode herleid naar een fulltime bedrag. Dit bedrag wordt voor elke periode van de reservering herleid naar een parttime bedrag op basis van werkelijk gewerkte uren ten opzichte van werkelijke fulltime bedrijfsuren. Deze herleide bedragen worden bij elkaar opgeteld om op het te betalen bedrag te komen.
  • Het te betalen bedrag wordt verminderd met de cumulatieve reservering tot de periode van uitbetaling, om op het bedrag te komen dat in de periode van uitbetaling nog gereserveerd moet worden.

 

Voorbeeldberekening:

Reservering van juni 2013 t/m mei 2014.

Iedere periode wordt 8% normaal gereserveerd over de grondslag van de periode:

juni 2013: 2378.56 * 0.08 = 190.28.

Salarisverhoging 1 (juli t/m december): 2013 6 * 2390.46 * 0.08 = 6 * 191.24.

Salarisverhoging 2 (januari t/m april): 2014 4 * 2444.60 * 0.08 = 4 * 195.57.

Berekening in uitbetaalperiode mei: de parttime waarde van de reservering is 2444.60 * 0.08 = 195.57.

Het bedrijfsrooster is 36 uur per week, 7,2 uur per dag. De medewerker werkt 32 uur per week: 8 uur op maandag t/m donderdag. Voor iedere periode wordt een parttimefactor berekend op basis van werkelijk gewerkte uren / werkelijke bedrijfsuren.

periode uren gewerkt fulltime uren pt factor
juni 2013 128 144 0,888889
juli 2013 152 165,6 0,917874
augustus 2013 136 158,4 0,858586
september 2013 136 151,2 0,899471
oktober 2013 152 165,6 0,917874
november 2013 128 151,2 0,846561
december 2013 144 158,4 0,909091
januari 2014 144 165,6 0,869565
februari 2014 128 144 0,888889
maart 2014 136 151,2 0,899471
april 2014 144 158,4 0,909091
mei 2014 136 158,4 0,858586
totaal     10,663948

De parttime waarde van de laatste periode van de reservering wordt omgerekend naar een fulltime waarde: 2444,60 * 0.08 / (136 / 158,4).

L7710: Het uit te betalen bedrag is de fulltime waarde vermenigvuldigd met de totale parttime factor: 10,663948 * 2444,60 * 0.08 / (136 / 158,4) = 2429,03.

L7711: Het te reserveren bedrag in de uitbetalingsperiode is het verschil tussen de uit te betalen waarde en het tot dan gereserveerde bedrag: 2429,03 - (190,28 + 6 * 191,24 + 4 * 195,57) = 309,03.

Opmerkingen