Wanneer worden salaristabellen volgens de cao aangepast?

Met betrekking tot het aanpassen van salaristabellen in Nmbrs maken wij onderscheid tussen 3 versies / statussen van een cao. In Nmbrs passen we salaristabellen aan die aangemeld zijn op de website van het Ministerie en/of AVV is verklaard. Tabellen die niet op deze site voorkomen worden niet meegenomen in het onderhouden van salaristabellen. 

1. Algemeen verbindend verklaard (AVV)

Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard word(t)(en) de bijbehorende salaristabel(len) in Nmbrs door ons proactief aangepast. Algemeen verbindend verklaren houdt in dat de AVV is gepubliceerd in de Staatscourant en is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie deze pagina van het Ministerie voor meer informatie over cao's.


2. Aangemeld (Principe / Voorlopig)

Een principeakkoord is een CAO die is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dat geval kunnen wij de tabel als "Voorlopig" aan Nmbrs toevoegen.

Het wel of niet toepassen van een voorlopige salaristabel kan per bedrijf worden ingericht. Om het gebruik van voorlopige tabellen te activeren dien je de optie "Niet AVV versies toepassen" op bedrijfsniveau aan te vinken:

Salaristabellen worden alleen door ons aangepast indien een officieel document met daarin de tabel met de daadwerkelijke loonbedragen is gepubliceerd. Hieruit volgt dat wij geen tabellen aanpassen op basis van slechts een vermelding van een procentuele verhoging. Dit leidt namelijk onherroepelijk tot afrondingsverschillen op het moment dat een tabel alsnog gepubliceerd wordt.

3. Onderhandelaarsakkoord

Wij passen geen tabellen aan op basis van enkel een onderhandelaarsakkoord.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk