Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten