Salaristabellen aanmaken

Je kunt in Nmbrs zelf salaristabellen aanmaken. Als accountant doe je dit op debiteurniveau via tabblad Instellingen -> Salarisinstellingen (voor één debiteur) of op Masterniveau via tabblad Instellingen -> Master Salarisinstellingen (voor meerdere debiteuren, zie onderstaande printscreen). Als businessklant doe je dit via tabblad Instellingen -> Salaris instellingen.

Let op: het is in Nmbrs niet mogelijk om een netto salaristabel aan te maken.

Let op: indien je een eigen salaristabel aanmaakt dient het nummer dat je hieraan toekent uniek te zijn en dus niet overeen te komen met een van de nummers van de standaard salaristabellen op Systeemniveau.

mceclip0.png

 

Nieuwe salaristabel toevoegen

Klik op 'Nieuwe salaristabel toevoegen':
 
mceclip1.png
Specificeer de startperiode van deze salaristabel (maand-, week- en 4-weken tijdvakken), het nummer, de naam en het schaaltype:
mceclip2.png

Tevens kun je hier (puur ter informatie, dit is niet gekoppeld aan de betreffende salaristabel die door Nmbrs is aangemaakt) aangeven voor welke CAO je deze tabel aanmaakt.

Bij 'Schaaltype' zijn er 2 mogelijkheden:

mceclip3.png
 • klik op tabblad Schalen of op het oogje om naar de salaristabel te gaan;
 • klik op het icoontje met de pijltjes ('Updaten') om een bestaande salaristabel bij te werken;
 • klik op het i-icoontje om te zien welke bedrijven deze salaristabel gebruiken;
 • indien je de salaristabel wilt verwijderen: klik op het kruisje uiterst rechts.

Schaal inrichten (tabblad Schalen)

mceclip4.png
Tabblad Schalen bevat een aantal opties:
 • 'Schaal toevoegen': voeg een schaal of schalen toe aan de salaristabel; 
 • 'Trede toevoegen' voeg een trede of tredes toe aan de salaristabel (deze optie is niet beschikbaar voor een min/max-tabel);
 • 'Deze versie verwijderen': verwijder de huidige versie van de salaristabel;
 • 'Import': importeer een volledige salaristabel vanuit een bestaand Excelbestand met schalen en tredes. Dit is de eenvoudigste en snelste optie voor het aanmaken van een nieuwe tabel. Download bijgevoegde export van tabel 592 (type 'Maand/Trede') als voorbeeld-Excelbestand (onderaan deze pagina), pas het naar wens aan en importeer het vervolgens. De rij met kolomnamen dient ongewijzigd te blijven. Let op: bij maandtabellen dien je de 'Uur'-kolom leeg te laten, bij uurtabellen dien je juist alleen de 'Uur'-kolom in te vullen! Bij maandtabellen kun je desgewenst alleen het maandbedrag invullen; 4 weken en Week zijn facultatief. Lees onderaan deze pagina de aandachtspunten bij het importeren van salaristabellen
 • 'Export': exporteer de huidige schalen, tredes (niet bij min/max-tabellen) en de bijbehorende waardes naar een Excelbestand.

Tabel o.b.v. Maand/Trede

Klik op 'Schaal toevoegen', vul een code en omschrijving in en klik op Opslaan:

mceclip5.png

Vervolgens voeg je via 'Trede toevoegen' een trede toe aan de schaal:

mceclip6.png
 • Selecteer de bijbehorende schaal in het bovenste invulveld.
 • Specificeer bij 'Trede volgorde' de volgorde voor de automatische tredeverhoging.
 • Specificeer het salaris per maand, 4 weken en week.

Trede aanpassen of verwijderen

Klik in tabblad Schalen op een trede om achteraf de waarden aan te passen of klik op het kruisje uiterst rechts om een trede te verwijderen:

mceclip7.png
 

Tabel o.b.v. Schaal Perc. min/max

Klik op 'Schaal toevoegen' en vul de volgende velden in:

mceclip1.png

Minimaal een van de waardevelden  (maand / 4-weken / week) dient gevuld te worden. De velden 'Min Perc.' en 'Max Perc.' definiëren, o.b.v. het ingegeven bedrag in een waardeveld, het minimum resp. maximum bedrag dat voor deze schaal geldt.

Let op: 'Code' dient een getal te zijn beginnend bij 1, dus 1, 2, 3, ... , etc. 

Voorbeeld 1
Waarde maand: €3000
Min Perc: 83
Max Perc: 100
Minimum waarde voor deze schaal: 0,83 x 3000 = €2490 per maand
Maximum waarde voor deze schaal: 1,00 x 3000 = €3000 per maand

Voorbeeld 2
Waarde 4-weken: €2500
Min Perc: 100Max Perc: 140
Minimum waarde voor deze schaal: 1,00 x 2500 = €2500 per 4 weken
Maximum waarde voor deze schaal: 1,40 x 2500 = €3500 per 4 weken

Op medewerkersniveau kan een percentage tussen de opgegeven waarden voor Min Perc. en Max Perc. worden ingegeven; het salaris wordt vervolgens automatisch berekend:

mceclip3.png

Aandachtspunten

 • Het berekende salaris kan worden afgerond op 2 decimalen, indien er gebruik wordt gemaakt van de update-functie. 
 • Op medewerkersniveau kan geen percentage worden ingegeven dat lager is dan het Min. Perc. of hoger dan het Max. Perc. die in de tabel gespecificeerd zijn.
 • Bij gebruik van de update-functionaliteit (icoontje met de 2 pijltjes, zie boven), worden de ingegeven waardes (maand, 4-weken en/of week) met het gespecificeerde percentage verhoogd. De min/max-percentages blijven echter ongewijzigd.

Schaal aanpassen of verwijderen

Klik in tabblad Schalen op een schaal om achteraf de waarden aan te passen of klik op het kruisje uiterst rechts om een trede te verwijderen:

mceclip8.png

Aandachtspunten bij het importeren van salaristabellen

Het is niet mogelijk om via de import-functie een nieuwe schaal en/of nieuwe trede(s) toe te voegen aan of te verwijderen uit een bestaande salaristabel. Als je dit toch probeert wordt de volgende foutmelding getoond:

ExampleSalaryTableError.png

Toevoegen schaal en/of trede(s)

Je dient handmatig (via de knoppen 'Schaal toevoegen' en 'Trede toevoegen') een nieuwe schaal te definiëren en daaraan nieuwe tredes toe te voegen, inclusief schaal- resp. tredecode, omschrijving en tredevolgorde. Wel kun je de bedragen van de nieuwe tredes op 0 laten en die later, via een export-import, vullen.

Verwijderen schaal en/of trede(s)
Ook het verwijderen van een schaal en/of trede(s) uit een bestaande salaristabel is niet mogelijk via de import-functie; hiervoor dien je het verwijderkruisje uiterst rechts van de schaal / trede te gebruiken. Wel kun je de bedragen via een import op 0 zetten.

 

 

Opmerkingen