Salaristabel toevoegen & automatische tredeverhoging toepassen bij een medewerker

Op medewerkersniveau kan een salaristabel worden toegevoegd. De medewerker wordt dan gekoppeld aan een bepaalde schaal en trede in de salaristabel. Indien waardes in de salaristabel worden aangepast wijzigt het salaris van de medewerker automatisch mee.

Veel salaristabellen werken met functiejaren of een trede die leeftijdsgebonden is. Indien dit in de salaristabel en voor de medewerker van toepassing is kun je bijvoorbeeld een automatische tredeverhoging toepassen. Dit doe je door de periode te specificeren waarin de trede verhoogd dient te worden. Vanaf deze periode gaat het salaris van de medewerker dus automatisch één trede omhoog.

Salaristabel toevoegen

Je kunt een salaristabel toevoegen in het dashlet Salaris van de medewerker. Om in dit dashlet te komen klik op 'meer...' onder het dashlet Salaris in het startscherm van de betreffende medewerker. 

mceclip0.png

 

Wanneer je het dashlet hebt geopend, klik je op "Bewerken"; het volgende scherm opent:

salaristabel.png

  1. Vink aan dat er een salaristabel dient te worden gebuikt.
  2. Selecteer de juiste salaristabel, schaal en trede voor de medewerker.
  3. Indien een automatische tredeverhoging gewenst is: specificeer de periode waarin de trede verhoogd dient te worden. Dit veld kan leeg blijven indien niet van toepassing voor deze medewerker.
  4. Het salaris van de medewerker volgens de salaristabel wordt getoond.

Opmerkingen