Wat zijn de grondslagen van reservering 1 t/m 4? ( 10501 / 10502 / 10503 / 10504 )

In dit artikel vind je de grondslagen van reservering 1 en 2 terug. Dit zijn de looncodes die zijn toegevoegd aan de grondslagen. 

  • Reservering 1 (10501)
  • Reservering 2 (10502)

Daarnaast is het mogelijk om reservering 1 of 2 uit te sluiten van een looncomponent. Hiervoor kan je grondslag 10531 of 10532 toevoegen. Dit geldt vooral voor bepaalde CAO's waar overwerk niet meetelt in de grondslag van reservering 1. 

Er zijn geen looncodes die standaard grondslag zijn voor Reservering 3 of 4. 

Reservering 1

De onderstaande looncomponenten zijn toegevoegd aan de grondslag reservering 1 (10501):

1000 Salaris
1001 Salaris (BT)
1005 Nabetaling salaris
1006 Loondispensatie
1008 Salaris per Dag
1009 Salaris per Dag (N/B)
1015 Ouderschapsverlof 25%
1020 Ouderschapsverlof 40%
1050 Ouderschapsverlof (100%)
1060 Zorgverlof 70%
1070 Ziektegeld 70%
1075 Ziektegeld 75%
1080 Ziektegeld 80%
1085 Ziektegeld 85%
1090 Ziektegeld 90%
1091 Ziektegeld 91%
1095 Ziektegeld 95%
1099 Ziektegeld 100%
1101 Stagevergoeding + Opbouw Res. vakantiegeld
1130 Ziekteuren 70%
1135 Ziekteuren 75%
1140 Ziekteuren 80%
1145 Ziekteuren 85%
1150 Ziekteuren 90%
1151 Ziekteuren 91%
1155 Ziekteuren 95%
1160 Ziekteuren 100%
1195 Ziekengeld (N/B)
1200 Ploegentoeslag
1403 Inhouding Deeltijd WW (pensioen100%)
1404 Vergoeding Deelijd WW (UWV)
1405 Aanvulling Deeltijd WW (werkgever)
1500 Salaris (Bedrag)
1501 Salaris (N-B)
1502 Optredens (N-B)
1510 Correctie salaris (N-B)
2100 Uren gewerkt
2101 Uren gewerkt (uurloon 1)
2102 Uren gewerkt (uurloon 2)
2120 Uren Gewerkt (120%)
2124 Uren Gewerkt (140%)
2126 Uren Gewerkt (160%)
2128 Uren Gewerkt (180%)
2130 Uren Gewerkt (200%)
2132 Uren Gewerkt (220%)
2134 Uren Gewerkt (240%)
2136 Uren Gewerkt (260%)
2138 Uren Gewerkt (280%)
2140 Uren Gewerkt (300%)
3024 Cafetariaregeling BT (in mindering reserveringen)
3026 Cafetariaregeling Tabel (in mindering reserveringen)
3510 Inhouding Fiets van de Zaak (vermindering reserv.)(belast)
3512 Inhouding Fiets van de Zaak BT (vermindering reserv.)(BT)
3700 Inhouding langdurig Ziek
3710 Inhouding langdurig Ouderschapsverlof
3720 Inhouding langdurig Zorgverlof
3748 Onbetaald Verlof (100%)
3749 Inhouding Ziekteuren (100%)
3750 Inhouding Ziekteuren (30%)
3751 Inhouding Wachturen (100%)
3753 Inhouding Ouderschapsverlof (branche)
4050 Uitbetaalde Vakantieuren (BT)
4051 Ingehouden Vakantieuren (BT)
4060 Uitbetaalde Vakantieuren (Tabel)
4090 Extra uren (parttimers)
4751 Betaald Verlof (Verlaagd Salaris)
4752 Kort Verzuim (Verlaagd Salaris)
4753 Uren Roostervrij (Verlaagd Salaris)
4754 Uren Bijzonder Verlof (Verlaagd Salaris)
4755 Uren Feestdagen (Verlaagd Salaris)
4756 Uren ATV (Verlaagd Salaris)
4757 Uren Vorstvelet (Verlaagd Salaris)
4790 Vorstverlet
4791 Kort Verzuim
4792 Doorbetaalde Feestdagen
4793 Doorbetaalde ATV Uren
4794 Roostervrij Uren
4796 Uren Dokterbezoek
4797 Doorbetaalde Bijzonder Verlof Uren
4798 Doorbetaalde Verlof Uren
6001 Bijdrage levensloop Apothekers Wg
7716 Extra reservering grondslag 1

 

Reservering 2

De onderstaande looncomponenten zijn toegevoegd aan de grondslag reservering 2 (10502):

1000 Salaris
1001 Salaris (BT)
1005 Nabetaling salaris
1006 Loondispensatie
1015 Ouderschapsverlof 25%
1020 Ouderschapsverlof 40%
1050 Ouderschapsverlof (100%)
1060 Zorgverlof 70%
1070 Ziektegeld 70%
1075 Ziektegeld 75%
1080 Ziektegeld 80%
1085 Ziektegeld 85%
1090 Ziektegeld 90%
1091 Ziektegeld 91%
1095 Ziektegeld 95%
1099 Ziektegeld 100%
1130 Ziekteuren 70%
1135 Ziekteuren 75%
1140 Ziekteuren 80%
1145 Ziekteuren 85%
1150 Ziekteuren 90%
1151 Ziekteuren 91%
1155 Ziekteuren 95%
1160 Ziekteuren 100%
1195 Ziekengeld (N/B)
1200 Ploegentoeslag
1403 Inhouding Deeltijd WW (pensioen100%)
1404 Vergoeding Deelijd WW (UWV)
1405 Aanvulling Deeltijd WW (werkgever)
1501 Salaris (N-B)
1502 Optredens (N-B)
1510 Correctie salaris (N-B)
2100 Uren gewerkt
2101 Uren gewerkt (uurloon 1)
2102 Uren gewerkt (uurloon 2)
2120 Uren Gewerkt (120%)
2124 Uren Gewerkt (140%)
2126 Uren Gewerkt (160%)
2128 Uren Gewerkt (180%)
2130 Uren Gewerkt (200%)
2132 Uren Gewerkt (220%)
2134 Uren Gewerkt (240%)
2136 Uren Gewerkt (260%)
2138 Uren Gewerkt (280%)
2140 Uren Gewerkt (300%)
3024 Cafetariaregeling BT (in mindering reserveringen)
3026 Cafetariaregeling Tabel (in mindering reserveringen)
3510 Inhouding Fiets van de Zaak (vermindering reserv.)(belast)
3512 Inhouding Fiets van de Zaak BT (vermindering reserv.)(BT)
3700 Inhouding langdurig Ziek
3710 Inhouding langdurig Ouderschapsverlof
3720 Inhouding langdurig Zorgverlof
3748 Onbetaald Verlof (100%)
3749 Inhouding Ziekteuren (100%)
3750 Inhouding Ziekteuren (30%)
3751 Inhouding Wachturen (100%)
3753 Inhouding Ouderschapsverlof (branche)
4090 Extra uren (parttimers)
4751 Betaald Verlof (Verlaagd Salaris)
4752 Kort Verzuim (Verlaagd Salaris)
4753 Uren Roostervrij (Verlaagd Salaris)
4754 Uren Bijzonder Verlof (Verlaagd Salaris)
4755 Uren Feestdagen (Verlaagd Salaris)
4756 Uren ATV (Verlaagd Salaris)
4757 Uren Vorstvelet (Verlaagd Salaris)
4790 Vorstverlet
4791 Kort Verzuim
4792 Doorbetaalde Feestdagen
4793 Doorbetaalde ATV Uren
4794 Roostervrij Uren
4796 Uren Dokterbezoek
4797 Doorbetaalde Bijzonder Verlof Uren
4798 Doorbetaalde Verlof Uren
7725 Extra reservering grondslag 2

 

 

Opmerkingen