30% regeling

U kunt twee types voor de 30% regeling kiezen.

1 - Bruto inhouding / netto vergoeding

2 - Verlaagd salaris / netto vergoeding

Bij optie 1 zal op de loonstrook het volledige salaris weergegeven worden waarna er een bruto inhouding wordt verwerkt welke netto uitbetaald wordt.

Bij optie 2 zal op de loonstrook het verlaagde salaris weergegeven worden en een netto vergoeding worden uitbetaald.

Deze opties kunt u ingeven in het dashlet Loonheffingen op medewerkersniveau.

Beide berekeningen geven dezelfde uitkomst maar worden anders gepresenteerd.

De verschillen komen alleen bij de vakantiegeld berekening naar voren. Bij methode 1 wordt over het volledige salaris vakantiegeld berekend terwijl bij methode 2 over het verlaagde salaris vakantiegeld berekend wordt.

Let op: Uitbetalen reservering in combinatie met 30% Regeling 2 | Verlaag salaris / Netto vergoeding, gaat mogelijk niet goed.

Het kan gebeuren dat de 30% niet goed wordt toegepast op het uitbetalen van een reservering als dit automatisch (via de reserveringsinstelling) wordt uitbetaald.

Bij de 30% Regeling: 1 | Bruto inhouding / Netto vergoeding gaat de uitbetaling wel correct.

Workaround:
De reservering op "niet betalen" zetten en vervolgens de reservering handmatig via looncomponent 7710 | uitbetaling reservering 1 verlonen. het saldo van de reservering (in dit geval 1) wordt hiermee verlaagd.

Uitsluiten looncodes in de 30% regeling:

Indien u bepaalde looncodes niet wilt meenemen in de 30% regeling, die nu bij default wel worden meegenomen, dan kunt u die uitsluiten via het loonmodel. Bij de betreffende looncode kunt u dan de grondslag toevoegen "10040 Uitgesloten van 30% regeling (Tabel)" of "10041 Uitgesloten van 30% regeling (BT)".

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk