30% regeling

Je kunt twee types voor de 30% regeling kiezen.

1 - Bruto inhouding / netto vergoeding

2 - Verlaagd salaris / netto vergoeding

Bij optie 1 zal op de loonstrook het volledige salaris weergegeven worden waarna er een bruto inhouding wordt verwerkt welke netto uitbetaald wordt.

Bij optie 2 zal op de loonstrook het verlaagde salaris weergegeven worden en een netto vergoeding worden uitbetaald.

Deze opties kun je ingeven in het dashlet Loonheffingen op medewerkersniveau.

mceclip0.png

Beide berekeningen geven dezelfde uitkomst maar worden anders gepresenteerd.

De verschillen komen alleen bij de vakantiegeld berekening naar voren. Bij methode 1 wordt over het volledige salaris vakantiegeld berekend terwijl bij methode 2 over het verlaagde salaris vakantiegeld berekend wordt.

Let op: Uitbetalen reservering in combinatie met 30% Regeling 2 | Verlaagd salaris / Netto vergoeding gaat mogelijk niet goed.

Het kan gebeuren dat de 30% niet goed wordt toegepast op het uitbetalen van een reservering als dit automatisch (via de reserveringsinstelling) wordt gedaan.

Bij de 30% Regeling: 1 | Bruto inhouding / Netto vergoeding gaat de uitbetaling wel correct.

Workaround:
De reservering op "niet betalen" zetten en vervolgens de reservering handmatig via looncomponent 7710 | uitbetaling reservering 1 verlonen. het saldo van de reservering (in dit geval 1) wordt hiermee verlaagd.

Uitsluiten looncodes in de 30% regeling:

Indien je bepaalde looncodes, die nu standaard wel meetellen, niet wilt meenemen in de 30% regeling, dan kun je die uitsluiten via het loonmodel. Bij de betreffende looncode kun je dan grondslag "10040 Uitgesloten van 30% regeling (Tabel)" of "10041 Uitgesloten van 30% regeling (BT)" toevoegen.

 

Let op: De uitbetaling transitievergoeding in combinatie met een 30% regeling ondersteunen wij momenteel niet. Workaround: verwerk de transitievergoeding in de maand na de uitdiensttreding. In deze maand zet je de 30% regeling uit. 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk