30%-regeling

Visma Nmbrs biedt de keuze uit twee opties voor het verwerken van de 30%-regeling, die je kunt instellen in het dashlet Loonheffingen op medewerkersniveau: mceclip0.png

Deze opties zijn:

  1. Bruto inhouding / netto vergoeding
  2. Verlaagd salaris / netto vergoeding

Bij optie 1 zal op de loonstrook het volledige salaris weergegeven worden, waarna er een bruto inhouding wordt verwerkt die netto uitbetaald wordt.

Bij optie 2 zal op de loonstrook het verlaagde salaris weergegeven worden en een netto vergoeding worden uitbetaald.

Beide berekeningen geven weliswaar dezelfde uitkomst, maar worden anders gepresenteerd. De verschillen komen alleen bij de vakantiegeldberekening naar voren. Bij optie 1 wordt over het volledige salaris vakantiegeld berekend, terwijl bij optie 2 over het verlaagde salaris vakantiegeld berekend wordt.

Uitbetalen reservering ic.m. 30% optie 2

Het uitbetalen van een reservering in combinatie met 30%-regeling optie 2 | Verlaagd salaris / netto vergoeding gaat mogelijk niet goed. Het kan gebeuren dat de 30% niet goed wordt toegepast op het uitbetalen van een reservering als dit automatisch (via de reserveringsinstelling) wordt gedaan. Bij de 30%-regeling optie 1 | Bruto inhouding / Netto vergoeding gaat de uitbetaling wel correct.

Workaround: zet de reservering op "niet betalen" en verloon vervolgens de reservering handmatig via looncomponent 7710 | uitbetaling reservering 1. Het saldo van de reservering (in dit geval 1) wordt hiermee verlaagd.

Uitsluiten looncodes van 30%-regeling

Indien je bepaalde looncodes, die nu standaard wel meetellen, niet wilt meenemen in de 30%-regeling, dan kun je die uitsluiten via het loonmodel. Bij de betreffende looncode kun je dan grondslag "10040 Uitgesloten van 30%-regeling (Tabel)" of "10041 Uitgesloten van 30%-regeling (BT)" toevoegen.

Uitbetaling transitievergoeding i.c.m. 30%-regeling

De uitbetaling transitievergoeding in combinatie met een 30%-regeling ondersteunen wij momenteel niet. Workaround: verwerk de transitievergoeding in de maand na de uitdiensttreding. In deze maand zet je de 30%-regeling uit. 

Jaarbrancheregeling i.c.m. 30%-regeling

Een medewerker die gebruik maakt van de 30%-regeling heeft een lager bruto salaris. Het salaris dat je opgeeft als pensioengevend salaris is het fulltime bruto salaris minus die 30%. Om de 30%-regeling goed in te richten in combinatie met een jaarregeling met als basisperiode voor de berekening 'Eerste periode' dien je de jaargrondslag op medewerkersniveau handmatig te verlagen in dashlet Brancheregelingen.

 

 

Opmerkingen