Samengesteld uurloon (berekend uurloon 2 of 3)

Een samengesteld uurloon is een uurloon dat bestaat uit verschillende looncomponenten. Welke looncomponenten dit zijn kun je zelf aangeven.

Let op: de urensoorten die je als uurloontype "berekend uurloon 2 of 3" hebt meegegeven moeten een hoger looncodenummer hebben dan de looncode die je mee wilt laten nemen in de berekening (in het voorbeeld hieronder kun je alleen looncomponenten lager dan outputlooncode L4400 mee laten tellen). Daarnaast is het niet mogelijk om de optie 'samengesteld uurloon'  in combinatie met een 'max uurloon' in te geven. Dit kan enkel afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. 

Het berekende uurloon is dan de som van alle looncodes die je aan de grondslag van het samengestelde uurloon hebt toegevoegd. Je kunt twee samengestelde uurlonen berekenen.

In het urenmodel kun je een urencode laten berekenen over dit samengestelde uurloon. Hiervoor kun je berekend uurloon 2 (grondslag 10302) of berekend uurloon 3 (grondslag 10303) gebruiken:

mceclip0.png

 

Ga naar het loonmodel en selecteer de looncodes die je wilt samenvoegen voor het samengestelde uurloon. Voeg grondslagen toe per looncode; kies hiervoor grondslag 10302 of 10303:

mceclip1.png

 

Het uurloon waarmee wordt gerekend heeft nu een andere waarde op de loonstrook dan het berekende uurloon:

 

Uitdienst & nabetaling met urensoorten type "berekend uurloon 1 of 2"

Dit werkt niet. Indien een medewerker uit dienst is dan is het niet meer mogelijk om met de volgende dashlets te werken:

  • Salaris
  • Vaste looncomponenten

Omdat berekend uurloon 1 of 2 rekent met het uurloon uit het dashlet Salaris is deze combinatie niet mogelijk.

Er zijn 2 oplossingen mogelijk:

  • je verwerkt deze uren nog in het tijdvak waarin de medewerker in dienst is (laatste periode); of
  • je rekent het bedrag uit en voert dit in op een eenmalig looncomponent.

Opmerkingen