Loonmodel aanmaken & aanpassen op tabblad Instellingen

 Loonmodellen
SettingsWageModel.png

1. Ga naar tabblad Instellingen.

2. Klik op Loonmodellen onder het kopje Master Salarisinstellingen.

Loonmodellen

Addwagemodel.png

Wanneer u nog geen loonmodel heeft, of een nieuwe wilt aanmaken:

1. Klik op het tabblad Loonmodellen.

2. Klik op Voeg een nieuw Loonmodel toe.

Wanneer u een loonmodel wilt verwijderen, kunt u deze tevens hier verwijderen door middel van het kruis-icoon aan het einde van de regel. Het betreffende loonmodel zal eerst ontkoppeld dienen te worden in het dashlet Salaris instellingen (zie verderop in dit artikel).

Master Loonmodel

NewWageModel.png

Geef het nieuwe Loonmodel een nummer en naam. Klik daarna op Opslaan.

Looncodes selecteren

1. Klik op het tabblad Looncodes.

2. U kunt hier een nieuwe looncode selecteren door te klikken op: Looncodes selecteren.

3. U klikt op de looncode die u wil toevoegen en vervolgens op opslaan.

AddWageCodes.png

Toegevoegde looncode inzien

WageCodeInfo.png

1. Klik op de looncode die u net heeft toegevoegd.

2. Hier vindt u de details van de looncode.

U kunt hier ook de omschrijving wijzigen, de details of de grondslag.

Voor meer informatie over het aanpassen van de detail waarde, klikt u hier.

Bedrijf instellingen

Op bedrijfsniveau is het loonmodel te selecteren onder de tab salarisinstellingen. Klik op Loonmodel in het dashlet Salarisinstellingen om een aanpassing te maken.

Loonmodel op bedrijfniveau

SelectWageModel.png

Selecteer het juiste loonmodel en klik op Opslaan.

Het looncomponent aan de juiste medewerker toevoegen

Klik op de medewerker bij wie het looncomponent toegevoegd dient te worden.

Ga naar het dashlet Looncomponenten en klik op het plusje achter Vaste looncomponenten of Eenmalige looncomponenten.

Het looncomponent toevoegen

1. Zoek de juiste looncode met looncomponent en klik deze aan.

2. Geef een waarde in voor het looncomponent.

3. Geef eventueel een einddatum op voor het vaste looncomponent.

4. Klik op Toevoegen.

Loonmodel verwijderen

Wanneer je in Nmbrs een loonmodel wilt verwijderen, kan dit door bij het loonmodel op tabblad 'loonmodellen' te klikken.
Achter de loonmodellen staat een kruisje, klik hier op om het loonmodel te verwijderen.

Wanneer er een streepje staat, komt dit doordat het loonmodel is gebruikt bij het bedrijf. 

Video's

Opmerkingen