Sector en premies inrichten (SVW Tabel)

De Svw Tabel is te vinden op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, onder Salaris instellingen.

 

 In deze tabel stel je de volgende zaken in:

 • de sector waarbij het betreffende bedrijf aangesloten is;
 • de risicogroep die aan de sector hangt en afgegeven is;
 • eventuele eigenrisicodragerschap (ERD) voor de gedifferentieerde WGA;
 • eventuele eigenrisicodragerschap (ERD) voor de ZW;
 • premiepercentage voor gediff. WGA wn / wg*;
 • premiepercentage voor gediff. WGA flex wn / wg*;
 • premiepercentage ZW wg*.

* Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf worden deze premies, afhankelijk van de sector, standaard ingevuld alsof het een kleine werkgever betreft. Je kunt deze premies zelf aanpassen door ze te overschrijven naar aanleiding van de beschikking Whk (Dit is de gezamelijke naam voor de gedifferentieerde WGA premie en de ZW premie) die je vanuit de Belastingdienst ontvangen hebt. 

Let op: Nmbrs rondt hierbij af op maximaal drie decimalen! 

Indien het bedrijf ERD is voor WGA en/of ZW en je de premies op de loonstroken en journaalposten wilt terugzien, dan dien je de premies ook in dit blok in te vullen, op dezelfde wijze als wanneer je een beschikking van de Belastingdienst gekregen hebt. De premies worden dan wel ingehouden op de loonstrook, maar niet afgedragen aan de Belastingdienst.

Ufo-premie

Overheidswerkgevers betalen geen premie WW-Awf en geen sectorpremie. In plaats daarvan betalen zij de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie). De Ufo-premie is 0,78% (2015).

Je kunt bij de medewerkers van een bedrijf dat is ingedeeld in sector 61 t/m 66 bij de "Medewerker SVW instellingen" (in Salaris instellingen => Loonheffingen) kiezen voor de optie "UFO". In dat geval wordt de UFO-premie (L8095) berekend en worden de premies WW (L8085) en premie Sectorfonds (L8035) overgeslagen.

Tevens worden het UFO-loon en de UFO-premies meegenomen in de Loonaangifte.

Premievervangende Whk

Voor werknemers met een dienstbetrekking op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geldt in plaats van de gedifferentieerde premie Whk een vervangende premie. Het vervangende premiepercentage is het totaal van de rekenpercentages voor de premiedelen WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.

Dit wordt in Nmbrs geactiveerd indien de aard arbeidsverhouding op code 10 staat (te selecteren in het contract van de medewerker). In dat geval worden de outputlooncodes die aan de Whk hangen automatisch vervangen door looncode L8092.

Aanpassingen in een voorgaand jaar

Let op: De premies SVW worden niet vastgehouden per jaar. Concreet betekent dit dat, indien je hierop een TWK in een vorig jaar wilt toepassen, je daarna de premies in het huidige jaar weer terug dient te zetten.

 

 Opmerkingen

 • Avatar
  Wim Mulder

  kan ik de gediff wga premie bij één werknemer ook uitzetten, terwijl dit bij andere werknemers wel ingehouden moet worden.

 • Avatar
  Arjan Pos

  kan ik de gediff wga premie bij één werknemer ook uitzetten, terwijl dit bij andere werknemers wel ingehouden moet worden.