Parttime percentage aanpassen voor de berekening van het minimum vakantiegeld

In het dashlet Reserveringen kan een minimum bedrag voor het vakantiegeld ingevoerd worden. Dit is het bedrag dat de medewerker minimaal ontvangt. Het minimum vakantiegeld wordt berekend op basis van het parttime percentage. Voor de berekening van dit parttime percentage telt een aantal urencodes mee, zoals gewerkte uren en extra uren. Het totaal van deze uren bepaalt het parttime percentage voor de berekening van het minimum vakantiegeld.

Als een medewerker uit dienst gaat en het uitbetaalde vakantiegeld moet worden ingehouden dien je ook het parttime percentage te corrigeren. Indien je dit niet doet zal het minimum vakantiegeld niet herberekend worden en zal er dus wellicht te veel uitbetaald worden.

Je kunt dit corrigeren door een urencode die meetelt in de gewerkte uren negatief in te voeren. Je herkent een urencode die meetelt voor de gewerkte uren aan het vinkje onder "Uren gewerkt" in het urenmodel. De urencodes waarbij het vinkje staat kunnen voor deze correctie negatief opgevoerd worden:

 

In dit voorbeeld zou je urencode 2100 of 2190 kunnen gebruiken, op voorwaarde dat deze in die maand nog niet voor de betreffende medewerker worden gebruikt. Urencode 4100 kan niet voor deze correctie gebruikt worden.

Opmerkingen