Tussentijds reservering uitbetalen

Het is mogelijk om een reservering direct uit te betalen. Dit is niet afhankelijk van de reguliere betaalwijze van de reservering.

Dit kun je doen in het dashlet Reserveringen op medewerkersniveau. Klik hier op het laatste icoontje om de gehele reservering in de huidige periode uit te betalen. Deze actie kun je ook in een vorige periode met een TWK-run uitvoeren.

mceclip0.png
 
Als je tussentijds een gedeelte wilt uitbetalen van de reservering kan dit via looncomponent 7710 | Uitbetaling reservering 1. Dit looncomponent werkt alleen indien er gebruik wordt gemaakt van reservering 1. De waarde die ingegeven wordt via dit looncomponent verlaagt ook het saldo van de reservering.
 
Voor reservering 2 kun je looncomponent 7720 | Uitbetaling reservering 2 gebruiken, etc.
 
Tussentijdse betaling ongedaan maken:
Indien je op het icoontje hebt geklikt en dit ongedaan wilt maken, dan kan je klikken op de knop historie betaling verzoeken en de laatste betaling verwijderen.
mceclip1.png

Opmerkingen