Systeem looncodes en systeem urencodes

Nmbrs bevat vele soorten loon- en urencodes. Dit artikel beschrijft een eenvoudige manier om al deze loon- en urencodes en de werking ervan te bekijken.

Dat kan nuttig zijn indien je op zoek bent naar bijvoorbeeld een looncode voor een inhouding of voor overwerkuren.

Verschil tussen uren- en looncodes

Urencodes:
- voeg je toe in het urenmodel;
- geef je op in het dashlet Extra Uren/Dagen;
- rekenen met het aantal uur, bijvoorbeeld X aantal uur * uurloon (systeem rekent zelf uit).

Looncodes:
- voeg je toe in het loonmodel;
- geef je in in het dashlet Looncomponenten;
- rekenen met waardes, bijvoorbeeld bonus: XXX euro (is een 'harde' waarde, systeem laat deze ongewijzigd).

Op Masterniveau zijn onder Systeem Instellingen de Systeem Looncodes en de Systeem Urencodes te vinden:

Voorbeeld: inhouding van de lunchkosten op een looncode:

(Onderstaande uitleg is ook geldig voor het zoeken in de urencodes.)

Je kunt via het filter aangeven welk type looncode je zoekt.
Ook heb je, via gelijktijdig indrukken van de knoppen Ctrl en F (= zoeken) op het toetsenbord, de mogelijkheid om in dit scherm te zoeken (bijvoorbeeld op 'lunch' of 'inhouding').

Wanneer je op een looncode klikt zie je rechts de details van deze looncode, zoals: wat is het type, is het een netto of bruto code, is deze te gebruiken als vast of variabel looncomponent?
Hier wordt ook de standaard grondslag van de looncode getoond; deze is eventueel in het eigen loonmodel aan te passen.

Nadat je de juiste looncode hebt gevonden kun je het nummer onthouden en dit toevoegen aan het loonmodel dat je bij het bedrijf gebruikt.

Deze looncode kan daarna bij de werknemers gebruikt worden.

Werking urencodes en output looncode

Bij de systeem urencodes is tevens te zien of ze mee tellen in bijvoorbeeld de gewerkte uren, bouw branche of de verlofopbouw en wat de output looncode is (dus de looncode die op de loonstrook terug komt bij de werknemer, deze is van belang wanneer je de omschrijving wil aanpassen of de vaste waarde, dit doe je bij de output looncode)

De vakjes met een vinkje zijn om aan te geven waar de urencodes in meetellen.
Deze zijn dus niet aan / uit te vinken.

Kun je een looncode niet vinden met een bepaalde zoekterm?

Nmbrs bevat vele looncodes. Helaas kunnen wij niet alle specifieke benamingen toevoegen. Daarom is het in Nmbrs mogelijk om de omschrijving en sommige werkingen aan te passen.

Is het desondanks niet mogelijk om een gewenste looncode / werking te verkrijgen? Dan is het op verzoek mogelijk om een bepaalde looncode aan te laten maken. Voorwaarde is wel dat het gewenste écht niet mogelijk is op basis van het huidige aanbod aan looncodes!

Let op: De looncomponenten zijn genummerd van 1000 t/m 9999. Deze nummers kun je gebruiken wanneer je looncomponenten gaat importeren. Daarnaast kun je al veel aflezen aan het nummer:

1000 tm 3999 zijn belaste toeslagen/vergoedingen en inhoudingen.

4000 tm 4999 zijn belaste uren (bijvoorbeeld uitbetalen vakantieuren)

5000 tm 5399 zijn onbelaste vergoedingen en inhoudingen

5400 tm 5999 zijn bijzonder looncomponenten zoals spaarloon, leaseauto, etc.

6000 tm 7000 zijn pensioen en andere branchecomponenten.

Opmerkingen