Eigen CAO-model aanmaken

Wanneer in een Nmbrs-omgeving meerdere bedrijven worden verloond die onder dezelfde CAO vallen kan het handig zijn om gebruik te maken van CAO-modellen. Met een CAO-model kunnen nieuwe bedrijven snel ingericht worden en kunnen wijzigingen in de CAO snel voor alle bedrijven worden gewijzigd door de aanpassing in het CAO-model door te voeren. Nmbrs beschikt over meerdere systeem CAO-modellen die gekoppeld kunnen worden aan bedrijven, maar het is ook mogelijk om zelf een CAO-model aan te maken. Deze mogelijkheid wordt nader toegelicht in dit artikel. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Voorbereiding
 2. Roostermodel
 3. CAO-model aanmaken
 4. CAO-model aanpassen
 5. CAO-model toevoegen op bedrijfsniveau
 6. CAO-model in combinatie met een default bedrijf
 7. Meerdere CAO's binnen één bedrijf
 8. Gebruikmaken van een CAO-model halverwege het jaar

Voorbereiding

Voordat er gebruik gemaakt kan worden van het CAO-model dienen eerst de volgende 5 dashlets zichtbaar gemaakt te worden voor de gebruikersaccounts: CAO-model, Roostermodel, Reserveringsmodel, Urenreserveringsmodel, Verlofmodel. Op de kennisbank staat uitgelegd hoe de rechten van gebruikers account aangepast kunnen worden: Waarom is een (nieuwe) feature / dashlet niet zichtbaar?

Het inrichten van het CAO-model betreft verschillende acties. Er moet ten eerste een roostermodel, urenmodel en een loonmodel worden aangemaakt. Klik hier voor een uitleg hoe een loonmodel en een urenmodel aangemaakt kunnen worden. Hieronder wordt uitgelegd hoe een roostermodel aangemaakt kan worden. 

Let op: een wijziging in een CAO-model forceert niet automatisch een TWK-wijziging; deze dien je zelf te forceren, lees hier hoe dit te doen.

Roostermodel

Wanneer er nog geen roostermodel aanwezig is of als er een nieuw roostermodel aangemaakt dient te worden:

 1. Ga op masterniveau naar Instellingen -> Master Salarisinstellingen -> Roostermodel
 2. Ga naar het tabblad "Modellen". 
 3. Klik op "+ Nieuw Roostermodel".
 4. Geef het nieuwe roostermodel een nummer en een naam en klik vervolgens op "Opslaan".

Een roostermodel kan verwijderd worden door middel van het kruis-icoon aan het einde van de regel. Het betreffende roostermodel zal eerst ontkoppeld dienen te worden in het dashlet Cao-model (zie verderop in dit artikel). Nadat her roostermodel is aangemaakt kan er een rooster aan toegevoegd worden.

 1. Klik op het tabblad "Roosters".
 2. Klik op Nieuw Rooster.
 3. Kies de periode vanaf wanneer het rooster ingaat, de juiste calculatiemethode en voer de uren in. Je dient de uren voor Week 1 en voor Week 2 in te voeren.

CAO-model aanmaken

mceclip2.png

 1. Ga naar tabblad Instellingen.
 2. Klik op CAO-model onder het kopje Master Salarisinstellingen.

Hier kan een nieuw CAO-model worden 

 1. Klik op het tabblad "CAO Modellen".
 2. Klik op "+ Nieuw CAO Model".
 3. Geef het nieuwe CAO-model een nummer en een naam en klik vervolgens op "Opslaan".

CAO-model aanpassen

Het CAO-model bestaat uit:

 • Fulltime Rooster: Hier kan een Fulltime rooster model worden toegevoegd. Het selecteren van een roostermodel is verplicht. 
 • Loonmodel 1: Hier kan een standaard loonmodel worden toegevoegd. Het toevoegen van een loonmodel is verplicht. In loonmodel 1 van het CAO-model hoef je niet alle mogelijke looncodes van de CAO op te nemen. Op bedrijfsniveau kan er in loonmodel 2 voor de uitzonderingen en de grotere werkgevers meer looncodes worden toegevoegd.
 • Urenmodel 1: Hier kan een standaard Urenmodel worden toegevoegd. Het toevoegen van een urenmodel is verplicht. In urenmodel 1 van het CAO-model hoef je niet alle mogelijke urencodes van de CAO op te nemen. Op bedrijfsniveau kan er in urenmodel 2 voor de uitzonderingen en de grotere werkgevers meer urencodes worden toegevoegd. 
 • Branche 1: Hier kan de standaard brancheregeling van het CAO-model worden toegevoegd. Het toevoegen van een branche is niet verplicht.
 • Branche 2: Hier kan een secundaire branche worden toegevoegd, zoals de IKB branche voor CAO's in de zorg & welzijn. Het toevoegen van een tweede branche is niet verplicht.
 • Salaristabel: Hier kan een salaristabel worden toegevoegd. Op bedrijfsniveau kan de optie "Alleen AVV tabellen toevoegen" worden geactiveerd. Het toevoegen van een salaristabel is niet verplicht.
 • Reserveringen Model: Hier kan een reserveringsmodel worden geselecteerd.
 • Urenreservering Model: Hier kan een urenreserveringsmodel worden geselecteerd.
 • Verlofinstellingen model: Hier kan een verlofmodel worden geselecteerd.
 • CAO: Hier kan de CAO code voor het CAO-model geselecteerd worden. Het selecteren van een CAO -model is verplicht.

CAO-model toevoegen op bedrijfsniveau

Hieronder wordt uitgelegd hoe je bij een bedrijf een CAO-model kan selecteren. Als op bedrijfsniveau geen CAO-model is geselecteerd, dan verandert er niets aan de werking van het bedrijf met de reserveringen, het loonmodel, het rooster en het verlof zoals deze op bedrijfsniveau zijn ingesteld.

mceclip4.png

 1. Selecteer het bedrijf.
 2. Klik op op de menu-knop rechtsboven in het scherm.
 3. Klik op Salarisinstellingen, om het dashlet Salarisinstellingen te openen.
 4. In het dashlet Salarisinstellingen klik eerst op "bewerken" en vink "Master en Debiteur" aan om de eigen CAO-modellen in te zien. Selecteer vervolgens één of meerdere CAO-modellen. Je hebt meerdere CAO-modellen nodig als je binnen één bedrijf bijvoorbeeld verschillende fulltime roosters of verschillende CAO codes toepast. Later in het artikel wordt meer uitleg gegeven over het gebruik van meerdere CAO-modellen binnen één bedrijf. 
 5. Nadat de CAO-modellen zijn geselecteerd klik op "opslaan". 

mceclip5.png

Als er meer dan één CAO-model bij een bedrijf is geselecteerd, kan één van de CAO-modellen standaard worden toegevoegd door in het dropdown het CAO-model te selecteren en vervolgens te klikken op "Set Default".

In het dashlet Salarisinstellingen op bedrijfsniveau kan nadat er een CAO-model is geselecteerd het loonmodel, urenmodel en de branches van het CAO-model aanvullen met loonmodel 2, urenmodel 2 en branche 3. Branche 3 kan gebruikt worden voor bedrijfsspecifiek regelingen, zoals verzekeringsproducten die niet in de algemene brancheregelingen zijn opgenomen.

Als op bedrijfsniveau een CAO-model is geselecteerd, dan worden de instellingen van het CAO-model toegepast en worden eventuele instellingen op bedrijfsniveau overschreven. Op bedrijfsniveau en medewerkersniveau kan in beperkte mate worden afgeweken van de instellingen van het CAO-model. Je kan bijvoorbeeld brancheregels en reserveringen aan of uit zetten. (op medewerkersniveau is er niets veranderd, dezelfde instellingen kunnen nog steeds aangepast worden).

mceclip0.png

CAO-model in combinatie met een default bedrijf

Je kan het CAO-model gebruiken in combinatie met default bedrijven door bij het default bedrijf een CAO-model te selecteren.
Als een nieuw bedrijf wordt aangemaakt op basis van een default bedrijf, dan worden instellingen zoals reserveringen, verlof en zichtbare salarisdocumenten gekopiëerd. Zodra de instelling is gekopiëerd staat het los van het origineel. Als je het aan wil passen moet je het één voor één bij alle bedrijven aanpassen.
Door ook een CAO-model te koppelen staan de reserveringen, urenreserveringen, verlof en rooster net als het loonmodel en urenmodel op één plaats: masterniveau. Deze instellingen worden na het aanmaken van het nieuwe bedrijf op één plaats onderhouden. Andere instellingen, zoals zichtbare salarisdocumenten, workflow, snelinvoer en bedrijf SVW tabel worden gekopiëerd van het default bedrijf en zijn niet in het CAO-model opgenomen. Zie deze pagina voor meer informatie over default bedrijven.

Meerdere CAO's binnen één bedrijf

mceclip6.png

Het is mogelijk om op bedrijfsniveau meer dan 1 CAO-model te selecteren door in de dropdown meerdere CAO-modellen te selecteren. Dit kunnen meerdere eigen CAO-modellen zijn of meerdere systeem CAO-modellen, een combinatie van beide is niet mogelijk. De instellingen van het CAO-model dat als Default staat aangemerkt zullen automatisch bij de medewerker worden geladen. Op bedrijfsniveau kan aangepast worden welk CAO-model als Default staat aangemerkt. 

mceclip0.png

Op medewerkersniveau kan in het dashlet CAO worden afgeweken van het standaard CAO-model, als er op bedrijfsniveau een tweede CAO-model is geselecteerd.

Voordat het CAO-model op medewerkersniveau aangepast kan worden, dient de rechten van de gebruiker eerst aangepast te worden om het dashlet CAO-model op medewerkersniveau zichtbaar te maken. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe je de gebruiker kan aanpassen: Template aanpassen.

Gebruikmaken van een CAO-model halverwege het jaar

Het is op elk moment van het jaar mogelijk om een CAO-model bij een bedrijf te selecteren, ook halverwege het jaar. Hou er wel rekening mee dat de instellingen van het CAO-model de instellingen op bedrijfsniveau overschrijven. Mochten de instellingen van het CAO-model afwijken van de instellingen op bedrijfsniveau dan zal vanaf het moment dat het CAO-model is geselecteerd gebruik gemaakt worden van de instellingen van het CAO-model.

Let op:

 1. Controleer bij het aanmaken van een nieuw bedrijf dashlet SVW tabel. Dit zijn bedrijfspecifieke instellingen die niet in het CAO-model zijn opgenomen, maar die wel nodig zijn om een run te maken.
 2. Instellingen in reserveringmodellen, verlofmodellen en roostermodellen op masterniveau worden op dezelfde wijze weergegeven als instellingen in loonmodellen en urenmodellen: de laatste versie wordt weergegeven, ook als deze pas in een toekomstig jaar van toepassing is. In de historie kan je alle versies van de instellingen zien.
 3. Reservering- en verlofinstellingen op bedrijfsniveau en medewerkerniveau worden gemaakt per reserveringnummer en per verlofgroepnummer. Als een ander reserveringmodel of verlofmodel wordt toegepast, dan blijven de instellingen op bedrijfsniveau en medewerkerniveau van toepassing.
 4. In de snelinvoer kunnen alleen loon- en urencodes gekozen worden van het default CAO-model + loon/urenmodel 2.
 5. Het verlofmodel rekent per jaar, niet per periode. Als een werknemer halverwege het jaar een ander verlofmodel krijgt (doordat hij van CAO-model wisselt), dan wordt het laatste verlofmodel voor het hele jaar toegepast. In medewerker dashlet verlof wordt het verlofmodel wel per periode weergegeven.

 

Opmerkingen