Systeem CAO-modellen

Dit artikel beschrijft de Nmbrs systeem CAO-modellen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Waarom systeem CAO-modellen?
 2. Overzicht van ondersteunde systeem CAO-modellen
 3. Hoe kan ik zien welke onderdelen gekoppeld zijn en hoe deze ingericht zijn?
 4. Hoe activeer ik een systeem CAO-model?
 5. Kan ik afwijken van de standaard instellingen van een systeem CAO-model?
 6. Wanneer worden systeem CAO-modellen aangepast?
 7. Verschil tussen systeem CAO-model en eigen CAO-model

Waarom systeem CAO-modellen?

Het idee achter systeem CAO-modellen is dat het hiermee eenvoudiger is om een nieuw bedrijf in Nmbrs in te richten. Deze Nmbrs-systeemmodellen zijn gebaseerd op actuele CAO-teksten en zijn dus op de juiste manier geconfigureerd voor een bedrijf in de betreffende sector. Het onderhoud van deze modellen wordt door Nmbrs gedaan, zodat die zorg uit handen genomen wordt.

In een systeem CAO-model zijn de volgende onderdelen reeds gekoppeld* en ingericht:

 • Fulltime Rooster
 • Loonmodel
 • Urenmodel
 • Branche
 • Verlofinstellingen Model
 • Urenreservering Model
 • Reservering Model
 • Salaristabel
 • CAO

* (Uren-)reserverings- en verlofinstellingen worden niet gekoppeld aan, maar gekopieerd vanuit de systeeminstellingen. Zie Kan ik afwijken van de standaard instellingen van een systeem CAO-model? voor meer informatie hierover.

Overzicht van ondersteunde systeem CAO-modellen

Zie dit artikel voor een actueel overzicht van de ondersteunde systeem CAO-modellen.

Hoe kan ik zien welke onderdelen gekoppeld zijn en hoe deze ingericht zijn?

Klik op Masterniveau (tabblad Instellingen) op 'CAO-model' onder 'Systeem Salarisinstellingen'. Selecteer hier een CAO-model om de gekoppelde onderdelen te bekijken:

mceclip2.png 

Vervolgens kun je de inrichting van deze onderdelen bekijken door, ook onder 'Systeem Salarisinstellingen', op een onderdeel / model (bijv. 'Loonmodellen') te klikken en het betreffende model te selecteren.

Hoe activeer ik een systeem CAO-model?

1) Nieuw bedrijf
Een systeem CAO-model kan tijdens het aanmaken van een nieuw bedrijf als volgt worden geselecteerd:

mceclip0.png

2) Bestaand bedrijf
Bij een reeds bestaand bedrijf kan in dashlet Salarisinstellingen op bedrijfsniveau een systeem CAO-model geselecteerd worden:

mceclip1.png

Let op: na het selecteren van een systeem CAO-model bij een reeds bestaand bedrijf worden de modellen voor (uren-)reserveringen en verlof niet gekopieerd!
We gaan er namelijk vanuit dat deze bij een bestaand bedrijf al correct ingericht zijn en dus niet overschreven hoeven te worden door de systeemmodellen. Dit geldt ook voor nieuwe bedrijven waarbij niet direct tijdens het aanmaken ervan een systeem CAO-model geselecteerd is (zie 1) Nieuw bedrijf hierboven); deze worden namelijk, na aanmaken, beschouwd als een bestaand bedrijf.
Tevens geldt dit voor bedrijven die eerst aan een ander (systeem of eigen) CAO-model gekoppeld waren: in dat geval waren op bedrijfsniveau geen instellingen voor (uren-)reserveringen en verlof aanwezig (deze waren immers onderdeel van het gekoppelde CAO-model). Resultaat is dat de instellingen voor (uren-)reserveringen en verlof na het koppelen aan een nieuw model leeg zullen zijn en dus alsnog op bedrijfsniveau dienen te worden geconfigureerd.

Kan ik afwijken van de standaard instellingen van een systeem CAO-model?

Aangezien de inrichting gebaseerd is op de actuele CAO-teksten, zou het in de meeste gevallen niet nodig moeten zijn om hiervan af te wijken bij een bedrijf in de betreffende sector. Dit is dan ook slechts in beperkte mate mogelijk bij gebruik van een systeem CAO-model. Onderstaand een overzicht van de (on-)mogelijkheden om af te wijken van de standaard instellingen van een systeem CAO-model. 

 • Urenreserverings- en verlofinstellingen worden naar het bedrijf gekopieerd en zijn dus niet aan het systeem CAO-model gekoppeld. Deze onderdelen kunnen vervolgens naar wens worden aangepast of extra worden toegevoegd (eventuele aanpassingen en/of toevoegingen dienen wel zelf onderhouden te worden). 
 • De reserveringen in geld (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering) worden ook gekopieerd. Eventuele CAO-wijzigingen m.b.t. de percentages dien je zelf op bedrijfsniveau door te voeren. Wel is het mogelijk om het minimum reserveringsbedrag, dat wij op systeemniveau onderhouden, te koppelen. Een eventuele (jaarlijkse) aanpassing van het minimum reserveringsbedrag wordt dan overgenomen in de reservering bij het bedrijf. Vink hiertoe de optie 'Systeem minimum' in de betreffende reservering aan. Als deze optie niet is aangevinkt dien je dit minimum bedrag zelf te onderhouden.
 • Aan de loon- en urenmodellen van een systeem CAO-model kunnen geen extra codes worden toegevoegd. Wel kan een extra (tweede) loon- en/of urenmodel worden toegevoegd aan het CAO-model.
 • Tevens kan, naast de branche die standaard in een systeem CAO-model zit, een tweede (systeem- of eigen) branche worden toegevoegd aan het CAO-model.
 • Van het fulltime rooster of de CAO-code kan niet worden afgeweken. Indien een ander(e) rooster en/of CAO-code gewenst is, dan dient een eigen CAO-model aangemaakt te worden.

Wanneer worden systeem CAO-modellen aangepast?

Wij baseren ons voor het onderhoud aan de systeem CAO-modellen op de CAO-teksten zoals die gepubliceerd worden op de site van het Ministerie van SZW. In de meeste gevallen zullen wij pas tot een aanpassing in (onderdelen van) een systeem CAO-model overgaan op het moment dat een nieuwe CAO AVV is. In sectoren waarin zelden of nooit een CAO AVV wordt kunnen we hiervan afwijken.

Verschil tussen systeem CAO-model en eigen CAO-model

Uiteraard staat het je vrij om, in plaats van een Nmbrs systeem CAO-model, een eigen CAO-model aan te maken en in te richten. Onderhoud van dit model dient echter wel zelf uitgevoerd te worden. De werking is in principe identiek, met een uitzondering:

Bij een eigen CAO-model dien je wijzigingen in de reserveringen en het verlof in de instellingen op Masterniveau door te voeren. Bij gebruik van een systeem CAO-model heb je de mogelijkheid om deze onderdelen direct op bedrijfsniveau aan te passen.

Opmerkingen