Salaristabellen updaten

Je kunt een reeds gecreëerde salaristabel updaten door een nieuwe versie van de salaristabel aan te maken. De schalen en tredes van de salaristabel dienen dus wel al aanwezig te zijn. Zie dit artikel voor meer informatie over het aanmaken van een nieuwe salaristabel.

Ga naar het niveau waarop je de bij te werken salaristabel hebt aangemaakt (debiteur- of masterniveau, tabblad Instellingen):

mceclip1.png

Er zijn twee manieren om een salaristabel te updaten:

  1. via het invoeren van een percentage; of
  2. via een export/import.

Beide manieren worden hieronder toegelicht.

mceclip2.png

  1. Gebruik voor het doorvoeren van een een procentuele verhoging het knopje met de 2 pijltjes (1, "Updaten").
  2. Gebruik voor het doorvoeren van een verhoging die niet samenhangt met een vast percentage het oogje (2, "Naar schalen/tredes)".
 

Manier 1: updaten door een percentage in te voeren

mceclip3.png

Bij de keuze voor manier 1: updaten door een percentage in te voeren krijg je bovenstaand scherm te zien. Hier voer je de periode in vanaf wanneer deze nieuwe versie van de tabel in dient te gaan. Om te bepalen wat de goede maand-, week- en 4weken-combinatie is klik je op het driehoekje om de kalender uit te klappen. Hierin kun je de startdata selecteren; Onderin zie je vanaf en tot wanneer de geselecteerde periodes lopen.

Na het selecteren van de juiste startperiodes kun je de kalender inklappen door weer op het driehoekje te klikken.

mceclip4.png
  1. Vervolgens voer je het percentage in waarmee de tabel verhoogd dient te worden. Ook specificeer je een afrondingsmethode en het aantal decimalen waarop afgerond dient te worden.
  2. Wanneer alle gegevens correct zijn ingevoerd klik je onderaan op "Update".                                                                                      
De nieuwe versie van de salaristabel is nu beschikbaar.
 

Manier 2: updaten via een export/import

mceclip5.png

Bij de keuze voor manier 2: updaten via een export/import wordt de huidige schaal op je scherm getoond.

1. Exporteer de huidige versie naar een Excelbestand via de knop "Export".

In dit exportbestand pas je de salarisbedragen aan. Let er goed op dat je, afgezien van de waardes, niets anders in dit bestand aanpast. De schalen en tredes worden namelijk aan elkaar gekoppeld via de schaal- en tredecodes die reeds in de salaristabel aanwezig zijn. Tevens dienen de omschrijvingen in de bovenste rij en de naam van het tabblad ("Schalen") ongewijzigd te blijven, anders kan het bestand niet geïmporteerd worden.

2. Na het aanpassen van de waardes en het opslaan van het bestand onder een willekeurige naam kan het bestand worden geïmporteerd via de knop "Import".
mceclip6.png
  1. Eerst voer je de periode in vanaf wanneer deze nieuwe versie van de tabel in dient te gaan. Om te bepalen wat de goede maand-, week- en 4weken-combinatie is klik je op het driehoekje om de kalender uit te klappen. Hierin kun je de startdata selecteren; Onderin zie je vanaf en tot wanneer de geselecteerde periodes lopen. Na het selecteren van de juiste startperiodes kun je de kalender inklappen door weer op het driehoekje te klikken.
  2. Vervolgens klik je op "Bladeren" om het te uploaden bestand te selecteren.
  3. Tenslotte klik je op "Upload".
De nieuwe versie van de salaristabel is nu geüpload en beschikbaar.

Opmerkingen