Levensloop uitkering verwerken

Op deze pagina staan de looncodes die je kan gebruiken voor de belaste en onbelaste levensloopuitkering, welke je tevens gebruikt voor de 80/20 regel. Ook vind je hier de looncode voor de levensloopverlofkorting.

Levensloop uitkering

Levensloop kan je uitkeren door gebruik te maken van de volgende looncodes:

- 5420 Levensloop uitkering, deze uitkering wordt belast.

- 5421 Levensloop uitkering (onbelast), deze uitkering is onbelast.

- 5422 Levensloop uitkering (BT), deze looncode gebruik je wanneer je de uitkering in een keer wilt uitbetalen.

Levensloopverlofkorting

De levensloopverlofkorting wordt niet automatisch berekend. Wanneer je de levensloop uitkeringen hebt gemuteerd, kun je ook de levensloopverlofkorting toevoegen met een looncode. Je gebruikt hiervoor de looncode: 5438 Levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting wordt op de loonstrook weergegeven als een netto uitbetaling. In de loonaangifte en in de loonstaat wordt het bedrag voor de levensloopverlofkorting wel op de correcte wijze meegenomen als levensloopverlofkorting.

Opmerkingen