Waar vind ik medewerker per kostenplaats en FTE overzicht?

Hiervoor gebruik je het headcount/FTE overzicht.

 

Headcount

1. Ga naar bedrijfsniveau op tabblad Explorer.

2. Ga naar het tabblad Start.

3. Klik op een van de documenten Headcount in het dashlet HR Documenten.

Overzicht FTE

Hier ziet u het overzicht. In het overzicht ziet u een diagram met de gegevens en FTE. U ziet ook de medewerkers per kostenplaats (in dit overzicht) met naam, FTE, uren, salaris etc.

Voor uurloners wordt het aantal gewerkte uren in de desbetreffende periode uitgezet tegen het bedrijfsrooster. Ook zal de kolom "Uren / Periode" gevuld worden met het aantal gewerkte uren (inclusief eventuele extra uren), de kolom "Uren / Week" blijft bij uurloners 0,00, aangezien er geen goede benadering hiervoor weer te geven is.

 
Op bedrijfsniveau --> Overzichten --> Medewerker Payroll --> Medewerker uren & salaris (headcount) kan je een gedetailleerd overzicht genereren met onder andere het aantal FTE en kostenplaatsen. Uurloners worden in dit overzicht weergeven met een '-' (streepje) en de uren per periode worden weergeven met 0,00.
 
Overzicht_FTE_1.png

Opmerkingen