Overzicht werkkostenregeling (vanaf 2015)

Bij de Salarisdocumenten vind je een overzicht van de werkkosten.

Dit overzicht is een periode periode en geeft de situatie weer tot en met de laatste periode van de run (ook als er toekomstige runs reeds invloed hebben op deze periode).

 

Hieronder een voorbeeld op basis van de methode "Afrekenen januari volgend jaar":

Werkkostenregeling:  
Betaalmethode De gehanteerde methode
Vrije ruimte percentage        Het percentage dat geldt voor de vrije ruimte
Totaal te betalen Wat er in totaal dient te worden betaald
Totaal betaald Wat in totaal en werkelijk al betaald is
   
Kolommen overzicht:  
Periode De betreffende periode
Kosten loonadministratie Werkkosten uit de loonadministratie (Grondslag 10060)
Kosten financiële administratie Werkkosten ingegeven via bedrijfslooncomponent 5670
Kosten totaal Werkkosten van de loon- en financiële administratie
Fiscaal loon Het fiscaalloon
Vrije ruimte De vrije ruimte op basis
Grondslag Werkkosten minus de vrije ruimte
Te betalen De te betalen eindheffing (negatief houdt in dat er nog vrije ruimt over is)
Betaald Wat er (al) werkelijk aan eindheffing is betaald
Cumulatief De totalen van de bovenstaande kolommen

 

Hieronder een voorbeeld op basis van de methode "Betaal als geschatte vrije ruimte per jaar overschreden wordt, afrekenen januari volgend jaar":

In dit voorbeeld wordt in periode 10 het geschatte fiscaalloon bereikt en zal de eindheffing worden meegenomen in de loonaangifte.

 

Werkkostenregeling:  
Betaalmethode De gehanteerde methode
Vrije ruimte percentage        Het percentage dat geldt voor de vrije ruimte
Totaal te betalen Wat er in totaal dient te worden betaald
Totaal betaald Wat in totaal en werkelijk al betaald is
   
Geschat fiscaal loon per jaar Het geschatte (ingegeven) fiscaalloon
Geschatte vrije ruimte per jaar De totale vrije ruimte op basis van het geschatte fiscaalloon
Geschatte vrije ruimte per periode De periodiek vrije ruimte op basis van het geschatte fiscaalloon
   
Kolommen overzicht:  
Periode De betreffende periode
Kosten loonadministratie Werkkosten uit de loonadministratie (Grondslag 10060)
Kosten financiële administratie Werkkosten ingegeven via bedrijfslooncomponent 5670
Kosten totaal Werkkosten van de loon- en financiële administratie
Fiscaal loon Het fiscaalloon
Vrije ruimte De vrije ruimte op basis
Grondslag Werkkosten minus de vrije ruimte (alleen in geval overschrijding vrije ruimte)
Te betalen De te betalen eindheffing (negatief houdt in dat er nog vrije ruimte over is)
Betaald Wat er (al) werkelijk aan eindheffing is betaald
Cumulatief De totalen van de bovenstaande kolommen

 

Opmerkingen