Pensioenaangifte errors/ foutmeldingen

Onderstaande foutmeldingen kunnen verschijnen bij het aanmaken van een pensioenexport. De lijst bevat zowel algemene als exportspecifieke foutmeldingen. Mogelijk staat je foutmelding hier niet tussen of werkt de geboden oplossing niet. Neem in dat geval eerst contact op met de betreffende pensioenverwerker voor meer informatie (periode, medewerker, productcode, verwachte vs. feitelijke aanlevering, enz.). Hoe meer informatie wij hebben, des te beter kunnen we je helpen bij het oplossen van de fout.

Tip: controleer in geval van een fout in de pensioenexport eerst de run controle; deze bevat dikwijls waarschuwingen en/of fouten die de fout in de export kunnen verklaren.

Druk CTRL+f en typ vervolgens de foutmelding om deze eenvoudig te kunnen vinden.

 

Foutmeldingen 

Melding Error code: [Error in ConstructRecordA Exception:]
Oorzaak De gegevens in onder Instellingen -->Algemeen --> Pensioen Exportinstellingen zijn incorrect ingevuld. Wellicht staan er tekens in een veld die er niet horen.
Oplossing Controleer de velden of ze correct zijn ingevuld. Zie artikel A&O: Pensioenexport

 

Melding Teveel uren voor de opgegeven dagen!
Error code [Error in ConstructRecordK for medewerker:van XXX Exception:Error code: [Teveel uren voor de opgegeven dagen!]]
Oorzaak Bij het pensioenfonds A&O services is er een maximaal aantal gewerkte uren per dag; er zijn dus te veel gewerkte uren aangeleverd.
Oplossing Bij het aanmaken van een pensioenexport naar A&O services wordt er niet meer gekeken naar de loonaangifte uren maar alleen naar de branche uren. Hierdoor zal bij het verwerken van overwerk uren deze melding niet meer naar voren komen.

 

Melding Pensioenexportinstellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Foutcode Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Bij een ander bedrijf onder dezelfde debiteur is dezelfde pensioenexportinstelling actief.

Oplossing

Een pensioenexportinstelling kan slechts bij 1 bedrijf actief zijn. Oplossing 1: zet deze instelling bij het andere bedrijf uit.
Oplossing 2: maak een tweede pensioenexportinstelling aan en activeer deze bij het andere bedrijf.

 

Melding Als een medewerker onterecht is aangeleverd
Oorzaak Een medewerker die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een agrarische brancheregeling heeft geactiveerd, wordt aangeleverd bij Colland BPL.
Oplossing Wanneer deze medewerker niet aangeleverd hoort te worden, dient u deze brancheregeling(en) uit te zetten. Deze kunt u uitzetten op werknemersniveau in het dashlet Brancheregelingen.

 

 

Melding Ongebruikelijke of afwijkende grondslagen 
Oorzaak De reden hiervoor is dat wanneer een maand bijvoorbeeld 31 dagen heeft en de medewerker een bepaald aantal uur op een dag werkt, Cordares een hoger loon verwacht. Wanneer een medewerker standaard 6 uur werkt op donderdag, kan het zijn dat hij daadwerkelijk 24 uur heeft gewerkt. Cordares verwacht hier echter meer dagen en geeft daarom een foutmelding.
Oplossing Het is verstandig om de berekening te controleren. Wanneer deze berekening klopt, is het mogelijk dat Corderes een fout geeft dat het opgegeven loon te laag ligt. Door in hun systeem de kwalificatie oproepkracht in te voeren wordt de foutmelding genegeerd en zal de export gewoon verwerkt worden. Dit kunt u laten corrigeren door contact op te nemen met Cordares. Er is een mogelijkheid dat dit probleem in latere maanden nogmaals kan voorkomen, in dat geval kunt u opnieuw contact opnemen met Cordares.
Ze hebben bevestigd dat de kwalificatie oproepkracht geen problemen oplevert voor de medewerker en dus in geen geval het opgebouwde pensioen beïnvloed.

 

Melding Het (uur)loon van de medewerker komt onder het wettelijk minimumloon.
Oorzaak Wanneer u de werknemer boven het wettelijk minimumloon uitbetaald, maar u toch deze foutmelding krijgt, kan het aan een berekening liggen.

Cordares controleert het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimum uurloon wordt door Cordares berekend op de volgende wijze: (WML per maand * 12) / jaaruren. Bij medewerkers met een rooster betalen wij een gemiddeld salaris maar wij leveren wel de werkelijke uren aan. Of de werknemer boven het wettelijk minimumloon verdient, wordt door Cordares getoetst door het wettelijk minimum uurloon maal het aantal aangeleverde uren te berekenen. Wanneer een werknemer betaald krijgt via het rooster kan het zijn dat u deze foutmelding krijgt.
Oplossing Wanneer dit het geval is, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Wanneer er in een branche cumulatief wordt gerekend, zal deze foutmelding met het insturen van de volgende OLP niet meer van toepassing zijn.

 

Melding [Geen CAO geselecteerd in de export instellingen] (10 | Johan van de Voorbeeld)
Oorzaak Deze melding krijg je als de genoemde medewerker geen beroepencode heeft
Oplossing Deze beroepen dien je in te geven per de eerste periode dat een medewerker indienst is. Dit kan bij de export instellingen, onder salaris instellingen bij de betreffende medewerker

 

Melding Record Werkgever Loonrecord (D)
1223 Rekeningnummer (BBAN) niet meer toegestaan.
Oorzaak Bij het indienen van de periodieke OLP voor de Bouw krijgen wij van het pensioenfonds bericht dat het bestand niet verwerkt kan worden.
Oplossing Om dit op te lossen, zal je op bedrijfsniveau bij de pensioenexportinstellingen Cordares het IBAN nummer dienen in te vullen. Vervolgens een nieuwe export aanmaken.

 

Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan.

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau.

 

Melding 4-weken verloning in combinatie met maandexport
Oorzaak Als werknemers in dienst treden
Oplossing Neem contact op met Syntrus Achmea om het periodetype van de pensioenaangifte per ingang van het betreffende jaar aan te passen van per maand naar per 4 weken. Het aangifteperiodetype kan zonder problemen in het verleden worden veranderd.

Maak in Nmbrs nieuwe Syntrus Achmea instellingen aan met periodetype per 4 weken. (Verwijder niet de oude, want dan verwijder je ook alle eerder ingestuurde aangiften. Het is beter om die te bewaren mocht er iets mis gaan.)

Maak nieuwe pensioen exports aan en stuur deze in.
De medewerker die in dienst komt zal nu meegenomen worden in de export in de periode van indiensttreding.

 

Melding LH-nummer 00011112222L01 hoort niet bij een werkgever bij fonds detailhandel.
Oorzaak Het loonheffingsnummer is nog niet geactiveerd in het klantenportaal van TKP.
Oplossing In TKP klantenportaal activeert de klant zijn loonheffingsnummer.
Melding XML-bericht voldoet niet aan de afgesproken berichtspecificatie
Oorzaak Deze foutmelding komt voornamelijk naar voren wanneer er een loonaangifte wordt geüpload in plaats van een pensioenaangifte.
Oplossing Uploaden van de correcte pensioenaangifte. Wanneer de melding zich voor blijft doen adviseren wij u om contact met TKP op te nemen.

 

Melding Aanleveraar is niet bevoegd gegevens aan te leveren voor LB-nummer
Oorzaak 1 Het startscherm (bij TKP) is nog niet bevestigd door de werkgever.
Oplossing De werkgever verzoeken het startscherm (bij TKP) te bevestigen en het bestand opnieuw aanbieden.
Oorzaak 2 Het aangeleverde LB-nummer komt niet overeen met het door de werkgever bevestigde LB-nummer.
Oplossing  Het aangeleverde LB-nummer vergelijken met het door de werkgever bevestigde LB-nummer. Wanneer het geregistreerde LB-nummer niet correct is dan kunt u dat via TKP laten corrigeren. Na de correctie kunt u het bestand opnieuw aanleveren.

 

Melding Bericht < bericht nummer > aangemaakt op < datum aangemaakt > is eerder aangeleverd 
Oorzaak Het betreffende bestand is al eerder door TKP ontvangen. Een bericht kan slechts eenmaal door ons worden verwerkt.
Oplossing Controleer op het werkgeversportaal of de geregistreerde gegevens correct zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen met TKP.

 

Melding Het bericht bevat een tijdvak die conflicteert met de aangifteperiode bij het LB-nummer
Oorzaak Het aangeleverde tijdvak komt niet overeen met de door de werkgever bevestigde verloningsperiode.
Oplossing Controleer het aangeleverde tijdvak en vergelijk dit met de geregistreerde verloningsperiode op het werkgeversportaal. Om de verloningsperiode te wijzigen kunt u contact met TKP opnemen.

 

Melding NOT_AUTHORIZED De aanlevering moet door uw administrateur worden gedaan.
Oorzaak Deze foutmelding komt naar voren als de verkeerde gebruikersnaam is ingevuld.
Oplossing Controleer de gebruikersnaam in de pensioen export instellingen

 

Melding Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak Deze melding wordt veroorzaakt doordat de pensioen export instellingen gekoppeld zijn aan twee bedrijven waarvan de runs niet bij elkaar aansluiten.
Oplossing Dit probleem kan opgelost worden door de pensioen export instellingen bij een bedrijf te ontkoppelen.

 

Melding Error: [com.ctc.wstx.exc.WstxLazyException] com.ctc.wstx.exc.WstxParsingException: Illegal character entity: expansion character (code 0x10 at [row,col {unknown-source}]: [1,6939]
Oorzaak Deze melding wordt veroorzaakt doordat er incorrecte tekens zijn ingevoerd waar het niet hoort. Zoals #,$,%,^, etc tekens in het wachtwoord.
Oplossing Dit probleem kan opgelost worden de speciale tekens uit het wachtwoord te halen.

 

Melding

Error branches
(te zien in de interactieve loonstrook)

Oorzaak datum in dienst lag voor de datum ingang contract.
Oplossing Correcte in dienst datum invullen

 

Melding

Error code: [Error in ConstructRecord2 for medewerker: Maurice Rombout Exception:Error code: [Het adres van Maurice Rombout mist een land.]]

Oorzaak Het adres van medewerker 'Maurice Rombout' is niet goed gegaan tijdens het importeren van de medewerker, gegevens niet compleet ingevuld
Oplossing Ga naar de periode van in dienst van deze medewerker, verwijder het adres en vul het opnieuw in, run een twk en de pensioen export kan opnieuw aangemaakt worden.

 

Melding

Root element is missing

Oorzaak

Pensioen export: Dit bericht kan op meerder plekken voorkomen, dit gaat specifiek over als je op het vergrootglas klikt om een pensioen export te openen.

De error komt te voorschijn omdat het pensioen export leeg is, zie afbeelding hieronder.

screenshot-extrugroup.nmbrs.nl-2017-04-03-11-22-47.png

Oplossing1

In de afbeelding hierboven is het relatienummer niet goed ingevuld, om privacy redenen is dit afgeschermd. Er mogen geen streepjes of punten voorkomen in het relatienummer (bijv: XX-XXXXXX-X).

Instellingen--> Pensioen exportinstellingen--> klik op de regel waarbij het pensioen export is aangevinkt en voer alleen cijfers in.

Oplossing2

Het export bestand is leeg, maar het is wel mogelijk om het bestand te verzenden.

 

Probleem

Het pensioen export is leeg

Oorzaak

Oorzaken kunnen zijn:

1) Een verkeerde pensioen export ingesteld bij de branche. 

2) Brancheregelingen staan op nul % op bedrijfsniveau of medewerkersniveau of op inactief.

Oplossing

1) Klik hier voor meer informatie, ga naar de juiste branche en lees kopje 'Pensioenexport'

2) Vul het wg% of wn% in. Het is ook mogelijk dat de brancheregeling actief gezet moet worden.

 

Melding

UPA PGGM: pensioen export verzonden maar niet aangekomen bij PGGM. 

Oorzaak Het loonheffingsnummer staat correct in Nmbrs maar is niet meer bekend bij PGGM. Doordat er niet gereageerd is op PFZW brieven in het verleden, heeft PGGM het loonheffinsnummer geblokkeerd
   
Oplossing Neem contact op met PGGM, vraag naar eventuele error meldingen rondom het loonheffingsnummer, na de bevestiging zul je een email moeten sturen naar UPA@PFZW.nl en de case aan hen voorleggen. PGGM zal verder onderzoek verrichten en je op weg helpen om de blokkering op te heffen.
   

 

Melding

Error code: [ Pension Export (PGGM GMA). Er zijn geen periodes meer in dit jaar 2016 (0001 |XXXX)]

Oorzaak Bedrijf 0001| XXXX heeft geen pensioen export bestanden meer, alle periodes zijn al gebruikt. Dit geldt overigens voor elk pensioen export.
Oplossing normaal moet je geen pensioen export bestanden verwijderen, in dit geval kan je het laatste bestand verwijderen en opnieuw meenemen, dit doe je om correctie mee te laten nemen.

 

Melding

Error code: [ Pension Export (UPA PGGM). Pensioen export kan pas gemaakt worden als een run is gemaakt. (periode 2017-01-W4) (0001 |XXXX)]

Oorzaak1 Bedrijf 0001| XXXX heeft nog geen run gemaakt, het is niet mogelijk om een pensioen export aan te maken zonder een run. Dit geldt overigens voor elk pensioen export.
Oplossing1 Creëer eerst een run voordat je een pensioen export maakt. 
Oorzaak2 Het is mogelijk dat onder dezelfde debiteur bij een ander bedrijf hetzelfde pensioen export instelling aanstaat.
Oplossing2 In dashlet Pensioen exportinstelling is het alleen mogelijk om dit voor 1 bedrijf aan te zetten, zorg er voor dat dit voor het juist bedrijf aanstaat.

 

Melding

Het productkenmerk U0141-1160 ontbreekt voor periode 01-01-2017 - 31-01-2017.

Melding of Foutcode S0062
Oorzaak1 Het productkenmerk refereert naar een identiteitscode dat pensioenfondsen/uitvoerders gebruiken om brancheregelingen van elkaar te onderscheiden. Specifiek in dit geval wordt productkenmerk U0141-1160 gemist voor periode 1. Dit kan komen doordat de branche niet geactiveerd is vanaf periode 1 en er geen TWK is gedaan.
Oplossing1 Activeer de brancheregeling voor de desbetreffende medewerker(s) aan vanaf de gewenste periode. Vervolgens forceer je een TWK vanaf de gewenste periode, in dit geval vanaf periode 1. In het eerst volgende export bestand zullen de correcties mee gaan.
Oorzaak2 Nmbrs ondersteunt het productkenmerk (nog) niet
Oplossing2

Ga naar systeem branches--> bekijk de specifieke branche--> Ga alle brancheregelingen af en naar het woord 'Pensioenfonds' zie je wat het productkenmerk is. Zie de afbeelding hieronder. Als het productkenmerk afwezig is, neem dan contact op met helpdesk of stuur een ticket in.


Probleem 

Er wordt geen pensioenpremie berekend

Oorzaak1 De medewerker verdient onder de franchise
Oplossing1 Salaris verhogen of een eigen brancheregeling maken.  
Oorzaak2 De medewerker valt buiten de pensioengerelateerde leeftijd van de brancheregeling
Oplossing2 Een eigen brancheregeling als iemand toch pensioenpremie wil af staan.
Oorzaak3 Brancheregelingen staan niet aan vanaf de juiste periode
Oplossing3  zet de brancheregelingen aan vanaf de juiste periode en draai een twk, de correcties worden in het eerst volgende export bestand meegenomen.

 

Melding

Dergelijk bericht met de volgende boodschap:

Wij hebben op dit moment de aanlevering van uw loon- en premiegegevens nog niet succesvol kunnen verwerken. Mogelijk heeft u de loon- en premiegegevens nog niet aangeleverd of zijn de loon- en premiegegevens nog niet correct bevonden. Daarom ontvangt u binnenkort een opgelegde nota.

Oorzaak Als de status van het export bestand op 'ontvangen' staat bij het dashlet Penioen Export dan is heeft Nmbrs een terugekoppeling gekregen dat het bestand is ontvangen. Wellicht kan het niet goed geidentificeerd worden door de pensioenuitvoerder.
Oplossing Controleer of de juiste pensioen export instellingen staan ingevuld: relatienummer en loonheffingsnummer.

 

Melding 1032: Het regelingloon is nul of negatief. Dat mag niet. Controleer en corrigeer het regelingloon.
Oorzaak 1 Er is een nettoloon ingesteld voor de medewerker. Nmbrs kan op basis van een nettoloon geen pensioenpremie berekenen.
Oplossing1 Pas het nettoloon aan naar een brutoloon
Oorzaak 2 De brancheregeling staat nog aan in de periode dat de medewerker uit dienst is.
Oplossing2 Zet de brancheregeling uit op medewerkersniveau na de uitdienst periode.
Oorzaak 3 De medewerker heeft geen loon voor de periode.
Oplossing3 Geef een loon in voor de medewerker.

  

XSD

 

 
Melding technische afwijzing levering zoals hieronder of het bericht'Bestand is niet conform XSD'
Oorzaak

Het export bestand wordt om technische reden afgewezen en ziet er ongeveer zo uit:

Geachte heer/mevrouw,

Uw gegevensaanlevering met bestandsnaam sbc.XXXXXXXX20170501.14.43.02.bedrijfsnaam201704.xml kunnen wij helaas niet verwerken.

Sommige gegevens in deze levering voldoen niet aan één van de volgende APG  verwerkingscriteria:

1. De bestandsnaam moet voldoen aan de aangegeven bestandsnaam formaten:

(sbc.M9906443.eejjmmdd.uu.mm.ss.xml)

2. Gegevens in de levering moeten voldoen aan de XSD criteria. De XSD validatie levert eennegatief resultaat op.

3. Gegevens in de levering moeten voldoen aan de APG verwerkingscriteria. Raadpleeg de webportal om de specifieke informatie hierover te kunnen bekijken.

Wij vragen u om deze gegevensaanlevering aan te passen en opnieuw naar ons toe te sturen.

Oplossing Bij punt 3 wordt aangegeven dat in het webportaal specifieke informatie is te vinden. Hierin wordt in meer detail aangegeven wat de technische fout is. Volg de instructies op het webportaal om het op te lossen. Vervolgens staat er ook op te letten op een negatieve waarde in de deeltijdfactor en of uren.
Oplossing2 In dienst data van werknemers geregistreerd bij APG en Nmbrs komen niet overeen. Controleer dit bij info@administratienet.nl voor APG Bouw en bij info@administratienetschoonmaak.nl APG schoonmaak.
Oplossing3

Adres(sen) van medewerker(s) is(zijn) incorrect ingevuld, controleer straatnamen, postcodes, huisnummers en huisnrtoevoeging. Hierbij kan het voorkomen dat het huisnummer in het veld van straatnaam is ingevuld, hiervoor is een apart veld. Hieronder een voorbeeld:

<AdresBinnenland>
<Str>Willem de Zwijgerlaan</Str>
<HuisNr>352</HuisNr>
<HuisNrToev>2</HuisNrToev>
<Pc>1055RD</Pc>
<Woonpl>Amsterdam</Woonpl>
</AdresBinnenland>

Oplossing4

Adressen van medewerkers:
Een streepje in het veld <huisnummertoevoeging> gaat verkeerd. Dit wordt bij APG afgekeurd.

<huisnummer>6</huisnummer>
<huisnummerToevoeging>-2</huisnummerToevoeging>

Oplossing5

Een 'afwijkend personeelsnummer' (bij de pensioeninstellingen op medewerkersniveau) is dubbel ingevuld. Verander de 'afwijkend personeelsnummer' naar een unieke nummer, of laat dit veld leeg.

Oplossing6 

Neem contact op met APG om de specifieke oorzaak van deze foutmelding te achterhalen. Eventueel kunnen ze dit achterhalen door het xml bestand vanuit Nmbrs na te gaan. Alleen op basis van de specifieke oorzaak kan onze helpdesk  verdere ondersteuning bieden.

 

  

Melding

De pensioen/verzekeringperiode met productkeuze XXXX ontbreekt bij inkomstenperiode met datum aanvang 01-03-2017 en verbijzondering WNE van inkomstenverhouding met volgnummer XXX en aard WN van deelnemer 000000000001 bij aansluting XXX

Oorzaak Het product kenmerk ontbreekt terwijl deze wel verplicht is. De verplichting wordt bepaald door bijvoorbeeld de leeftijd van de werknemer. Neem alle verplichte producten alsnog in uw aangifte op.
oplossing In het webportaal wordt aangegeven welk productkenmerk (=productkeuze) ontbreekt, ook bij wie, voor welke periode. Activeer de brancheregeling bij de juiste persoon in de juiste periode en voer een TWK uit. In het volgende export bestand gaat de correctie mee.
   

 

Melding Het norm aantal uren CAO wordt overschreden
   
Oorzaak Het aantal uren verdeeld over het aantal werkdagen is hoger dan het bedrijfsrooster toelaat. Bijvoorbeeld 173.33 uur verdeeld over 17 werkdagen geeft 10.19 uur werken per dag. Dit is te hoog volgens de CAO.
Oplossing Pas het aantal uren of dagen aan om dit goed te zetten. 

 

Melding

Datum aanvang tijdvak moet bij maandelijkse facturering gelijk zijn aan de eerste datum van de maand. Aanvangdatum: 2017-01-02

Datum einde tijdvak moet bij maandelijkse facturering gelijk zijn aan de laatste datum van de maand. Einddatum: 2017-01-29

en/of

Datum aanvang tijdvak moet bij maandelijkse facturering gelijk zijn aan de eerste datum van de maand. Aanvangdatum: 2017-01-30

Datum einde tijdvak moet bij maandelijkse facturering gelijk zijn aan de laatste datum van de maand. Einddatum: 2017-02-26

en/of

Datum aanvang tijdvak moet bij maandelijkse facturering gelijk zijn aan de eerste datum van de maand. Aanvangdatum: 2017-02-27

Datum einde tijdvak moet bij maandelijkse facturering gelijk zijn aan de laatste datum van de maand. Einddatum: 2017-03-26

   
Oorzaak Bij vierwekenverloningen kan PGGM (nog) geen correcties verwerken over voorgaande periodes.
Oplossing In het voorbeeld hierboven is periode 4 ingediend met correcties over periode 1 t/m 3. Exportbestanden voor periode 1 t/m 4 moeten opnieuw ingediend worden.

 

Melding Field Format Check failed! Field: Email. Value: Maurice_nmbrs.com. Pattern: ^\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$.
Oorzaak Het email adres is incorrect ingevoerd en bevat verkeerde tekens of letters/waardes/spaties die niet in dat veld thuis horen
Oplossing Controleer de gegevens bij de desbetreffende persoon en pas dit aan vanaf de juiste periode. Run een TWK. De correctie gaat automatisch mee in het volgende export bestand.

 

Melding

Signalen/signaal:

Als de pensioengevend loon groter is dan 0, dan moet de contracturen groter zijn dan 0 (pparttimepercentage groter dan 0). Pas dit aan in uw salarissysteem en stuur de aangifte opnieuw in.

Oorzaak1 Het pensioengevend loon is groter dan nul en er zijn geen contract uren ingevuld. Het gaat in dit geval om een signaal van Syntrus Achmea en geen foutmelding. Een signaal is een waarschuwing naar de klant toe en hoeft niet correct te zijn.
Oorzaak2 De medewerker is een oproepkracht en heeft vakantiegeld ontvangen, echter zijn er geen gewerkte uren in deze periode. Het gaat in dit geval om een signaal van Syntrus Achmea en geen foutmelding. Een signaal is een waarschuwing naar de klant toe en hoeft niet correct te zijn.
Oplossing1 De contract uren moeten opgegeven worden, vervolgens stuur je de  aangifte opnieuw in.
Oorzaak2 De melding kan genegeerd worden omdat door op 'niet meer tonen' te klikken.

 

 Melding Error code: [Invalid XML schema: The element 'SaldoCorrectiesVoorgaandAangifteTijdvak' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2017/01' has incomplete content. List of possible elements expected: 'SaldoCorrectiesRegelingen' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2017/01'.]
Oorzaak1 Rubriek 'SaldocorrectiesRegelingen' in de melding geeft aan dat de  velden <RelNrAansl> en  <SaldoPremieReg> ontbreken in het XML export bestand
Oplossing1

Dit kan betekenen dat er geen branches zijn geselecteerd of dat alle brancheregelingen uitstaan voor alle medewerkers. In beide gevallen zul je de brancheregeling aan moeten zetten.

Het is mogelijk dat je in de situatie zit dat je iemand wilt afmelden bij PFZW doordat je de brancheregelingen uit zet. Een medewerker afmelden kan door zijn IKV nummer in te trekken bij het pensioen export. Daarbij moeten de brancheregelingen niet uit, maar op actief en op nul procent.

Oorzaak2

Indien er sprake is van een eigen branche, is het mogelijk dat er geen pensioentype en fonds ingesteld is voor de branche.

Oplossing2

Er moet een pensioentype en fonds worden ingesteld voor de branche. In dit geval moeten alle pensioenaangiftes overnieuw aangemaakt worden.

Oorzaak3

Er wordt een pensioencorrectie gemaakt over lege pensioenaangiftes van eerdere periodes. Of een pensioenaangifte leeg is, kun je nagaan bij het overzicht (bij het vergrootglasje) voor de pensioenaangifte. In het overzicht worden er geen pensioenbedragen vertoond.

Oplossing3 

Verwijder de pensioenaangiftes (inclusief de lege aangiftes waarover er een correctie wordt gedaan) en maak deze opnieuw aan.

 

 


 Melding Error code: [Invalid XML schema: The element 'AdministratieveEenheid' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2019/01' has incomplete content. List of possible elements expected: 'TijdvakAangifte, TijdvakCorrectie' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2019/01'.]
Oorzaak Rubriek 'TijdvakAangifte, TijdvakCorrectie' in de melding geeft aan dat de  tijdvak ontbreekt in het XML export bestand
Oplossing Dit wordt veroorzaakt doordat er een eind periode datum is ingegeven bij de Bedrijf Instellingen. Pas deze einddatum tijdelijk aan om de pensioenaangifte verwerking te kunnen voortzetten

 

Melding U heeft een aanvangsdatum van de inkomstenperiode opgegeven die ligt voor de aanvangsdatum van de inkomstenverhouding. Corrigeer dit in uw salarisadministratie en stuur een nieuw bericht in.
Oorzaak De datum aanvang van de inkomsten periode moet inderdaad hetzelfde zijn als datum aanvang inkomstenverhouding. Dit is een bug dat we begin 2017 hebben opgelost, echter zijn er enkele gevallen waarvoor de fix te laat was.
Oplossing In de sandbox kan je de export bestanden verwijderen tot de gewenste periode. Voorbeeld: de melding gaat over periode 3. Alle export bestanden tot er met periode 3 zul je moeten verwijderen. Periode 3 zul je opnieuw moeten aanmaken en downloaden zodat je dit bestand in het webportaal van PFZW kan uploaden.

 

Melding NOT_AUTHORIZED Gebruiker XXXXXXX is niet geautoriseerd om aan te leveren. Fout ontvangen.
Oorzaak1 De pensioen export instellingen staan niet correct ingericht.
Oorzaak2 Het bedrijf heeft een derde partij nog geen toestemming gegeven om de aangiften te verzenden
Oorzaak3 Een instelling binnen het TKP webportaal staat verkeerd
Oplossing1  Stel het juiste pensioen export in, klik hier 'Welk pensioen export moet ik instellen?' voor meer uitleg.
Oplossing2  In het TKP klantenportaal zal de klant (bedrijf) eerst zijn loonheffingsnummer moeten activeren.Eventueel kan de werkgever zijn accountantskantoor machtigen om de export in te sturen. Klik hier voor meer informatie over dit artikel
Oplossing3 Neem telefonisch contact op met TKP om samen te kijken wat er mogelijk aan de hand kan zijn

 

Melding Er is een onbekende fout opgetreden, hier is een log entry voor gemaakt.
Oorzaak De foutmelding betreft voornamelijk organisaties die na 1 januari 2017 een wijziging hebben in het logistiek contract bij PGGM; er vindt een wijziging plaats in de administratievoerende partij van de organisatie.
Oplossing Deze foutmelding wordt opgepakt door PGGM.  Er kan een e-mail gestuurd worden naar upa@pfzw.nl waarin de foutmelding wordt vermeld.

 

Melding Error: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.
Oorzaak De foutmelding wordt veroorzaakt door een storing bij TKP. Door de storing kunnen wij geen export bestanden insturen. Voor meer informatie zul je contact op moeten nemen met TKP.
Oplossing Probeer later op de dag het export bestand op nieuw aan te maken.

 

Melding Het aangeleverde bestand bevat relatieaansluitnummer(s) 'XXXXXX'. Dit is niet toegestaan bij loonheffingnummer 'XXXXXXXXXL01'
Oorzaak Het relatienummer of loonheffingnummer is incorrect ingevoerd.
Oplossing Neem contact op met PGGM om de gegevens te controleren. 

 

Melding XML_PARSE_ERROR Wachtwoord heeft een ongeldige lengte(max 50). Fout ontvangen
Oorzaak Er is een ongeldig wachtwoord ingevoerd of er is geen wachtwoord ingevuld
Oplossing Controleer of het wachtwoord niet langer is dan 50 tekens en of dit is ingevuld.

 

Melding Er is geen instantie gevonden met  XXXXXXXXX
Oorzaak Er is een ongeldig leveranciersnummer ingevoerd
Oplossing Controleer het leveranciersnummer in dashlet Pensioen Exportinstellingen. Contact PGGM om dit nummer te verifiëren.

 

Melding
Error code: [Invalid XML schema: The 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2017/01:NumIV' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2017/01:InkomstenVerhoudingId' - The string '' is not a valid Integer value.]
Oorzaak Deze foutmelding komt bij een medewerker voor omdat er geen contract is ingevuld
Oplossing Als je bij deze medewerker een contract aanmaakt, of in het dashlet pensioen export instellingen op medewerkersniveau handmatig een ikv nummer invult kan je zonder problemen een UPA export bestand aanmaken en versturen.

 

Melding Datum einde IV (2017-XX-XX) meer dan 4 maanden voor einddatum tijdvak (2017-XX-XX)
Oorzaak Een medewerker is uit dienst gemeld, maar vervolgens zijn niet de branche instellingen op medewerkerniveau uitgezet en er heeft geen intrekking van het IKV nummer plaatsgevonden.
Oplossing Ga terug naar de eerste periode waarin de werknemer niet meer in dienst is en zet de branche instellingen op medewerkerniveau uit. Trek over alle periodes waarin de medewerker onterecht is meegegaan met het pensioen export het IKV nummer in.

 

Melding

Signaal 168

De aangeleverde premie XXX bij pensioen/verzekeringperiode met datum aanvang X-X-2017, productkeuze ML en Productvariant AB van inkomstenperiode met datum aanvang X-X-2017 en verbijzondering ZKG van inkomstenverhouding met volgnummer 1 en aard WN van deelnemer 0000000000000X bij aansluiting XXXXXXX is te laag ten opzichte van de berekende premie XXX

Oorzaak In deze situatie is de medewerker ziek en wordt de premie berekening niet juist berekend met het aantal uren.
Oplossing Achter de schermen is er een aanpassing gedaan. Dit signaal kan je oplossen door een TWK run te forceren. De correcties zullen in het eerst volgende export bestand mee genomen worden.

 

Melding

Signaal 168 

De aangeleverde premie XXX bij pensioen/verzekeringperiode met datum aanvang X-X-2017, productkeuze Fboras van inkomstenperiode met datum aanvang X-X-2017 en verbijzondering WNE van inkomstenverhouding met volgnummer 1 en aard WN van deelnemer 0000000000000X bij aansluiting XXXXXXX is te laag ten opzichte van de berekende premie XXX

Oorzaak In deze situatie is de aangeleverde premie RAS (Fboras) te laag. Dit komt voor bij bedrijven met een maand verloning.
Oplossing Pas de premie aan zodat dit gelijk loopt met een bedrijf met een 4 weken verloning.

 

Melding Error: Error code 300 > There is no active employer with payroll number 'XXXXXXXXXL01' known within the administration.
Oorzaak De foutmelding is afkomstig van AZL. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is.
Oplossing Hiervoor kan je het beste AZL contacten en de gegevens controleren.

 

Melding Als een medewerker onterecht is aangeleverd
Oorzaak Een medewerker die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een agrarische brancheregeling heeft geactiveerd, wordt aangeleverd bij Colland BPL.
Oplossing Wanneer deze medewerker niet aangeleverd hoort te worden, dient u deze brancheregeling(en) uit te zetten. Deze kunt u uitzetten op werknemersniveau in het dashlet Brancheregelingen.

 

Melding Het bestand bevat geen detailrecord 
Oorzaak Bij pensioenfonds STIPP een leeg pensioen export uploaden
Oplossing Geef in het webportaal van STIPP aan dat het om een nul-export gaat; hoe je dit precies kunt doen, zul je aan STIPP zelf moeten vragen.

 

Melding AGH Error code: [Invalid XML schema: The element 'Bericht' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2017/01' has incomplete content. List of possible elements expected: 'IdLcr' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2017/01'.]
Oorzaak Op bedrijfsniveau in dashlet pensioen exportinstellingen met exportformaat AGH wordt gevraagd naar het veld 'Bedrijf Relatienummer'. In overleg met AGH hoeft dit veld niet ingevuld te worden, echter vraagt Nmbrs wel om dit veld in te vullen. Dit is een schoonheidsfoutje dat we snel zullen oppakken.
Oplossing Het veld 'Bedrijf Relatienummer' kan ingevuld worden met een fictief getal, bijvoorbeeld 1. Er wordt vanuit AGH niet gecontroleerd op dit nummer.

 

Melding AGH
AGH003 : De combinatie IdLcr('P85152237') en LhNummer('[LhNummer]') is niet gemachtigd om gegevens aan te leveren. 
Oorzaak Het AGH-relatienummer van Nmbrs (= P85152237) is nog niet - of niet meer - gekoppeld aan het betreffende LhNummer.
Oplossing Neem contact op met AGH om het Nmbrs-relatienummer (opnieuw) te machtigen om voor dit LhNummer gegevens aan te leveren.

 

Melding

 Foutcode 203: XML bestandsnaam is niet geldig :: file name 'UPA_XXXXXXXL01_AZL_1_20180228170919_UPA.xml' must contain 'bericht identificatie nummer' in correct format and must be the same as specified in XML file [XXXXXXXX_1]. Corrigeer de bestandsnaam conform het afgesproken formaat (zie: koppelvlakspecificaties van CGI) en verstuur het opnieuw.

Oorzaak Het veld Nummer Leverancier of Bedrijf Relatienummer bij Pensioen Exportinstellingen zijn verkeerd ingevuld.
Oplossing

Het veld Bedrijf Relatienummer moet de letters 'AZL' bevatten.  En voor het Nummer leverancier worden de letters 'AZL' verwacht, bijv. AZL789654.

Update 05-03-2018
Let op: we merken dat als je 'AZL' in het veld Bedrijf Relatienummer plaatst en dan op de knop Opslaan klikt dit niet geaccepteerd wordt door Nmbrs. Pas als je op de Enter knop op het toetsenbord klikt dan wordt dit wel geaccepteerd. Uiteraard gaan we dit snel verbeteren.

 

Melding Error code: [Invalid XML schema: The 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2018/01:IdLcr' element is invalid - The value '00003000863' is invalid according to its datatype 'String' - The actual length is greater than the MaxLength value.]
Oorzaak Het relatienummer in het pensioen export dashlet bij UPA PGB is verkeerd.
Oplossing Je kunt zien wat je moet invullen in dit veld als je inlogt in je PGB webportaal en dan controleert wat je inzender account is. Die informatie moet je vervolgens invullen bij het relatienummer veld.

 

Melding Error: Foutcode 307: De aangeleverde pensioenaangifte (dec 2017) volgt de chronologische volgorde niet op (laatste geldige aangifte was jan 2018). Verstuur eerst de pensioenaangifte die het tijdvak van de laatst geldige pensioenaangifte opvolgt, indien nodig kunt u contact opnemen met CGI (gpa.support.nl@cgi.com).
Oorzaak De foutcode gaat in dit geval over december 2017, maar dit kan uiteraard ook over andere maanden gaan. De chronologische volgorde volgt niet goed op in het systeem van CGI.
Oplossing Neem contact op met AZL, via dit email adres pensioenaangifte@azl.eu, beschrijf de situatie en geef aan om welke werkgever het gaat. AZl zal dit verder afstemmen met CGI.

 

Melding

Signaal 120; Bij code meetelling Ja is 1 premie of productloon verplicht

Bij code meetelling Ja moet minimaal 1 premie of productloon bij [inkomstenperiode met datum aanvang 01-01-2018 en verbijzondering OPK van inkomstenverhouding met volgnummer X en aard WN van deelnemer 00000001 bij aansluiting XXXX] groter dan nul zijn;

Oorzaak Het productloon is onterecht nul, dit kwam door een bug en is op 5 april 2018 opgelost. Deze melding gaat vaak gepaard met signaal 120.
Oplossing Draai een TWK correctie vanaf periode 1, de correcties zullen mee gaan in de volgende pensioenaangifte.

 

Melding

Signaal 189; Het productloon moet groter dan nul zijn

Productloon moet groter dan nul zijn bij pensioen/verzekeringperiode met datumaanvang 01-01-2018, productkeuze PPA en productvariant B van inkomstenperiode met datum aanvang 01-01-2018 en verbijzondering OPK van inkomstenverhouding met volgnummer 1 en aard WN van deelnemer 000000000X bij aansluiting XXXX

Oorzaak Het productloon is onterecht nul, dit kwam door een bug en is op 5 april 2018 opgelost. Deze melding gaat vaak gepaard met signaal 120.
Oplossing Draai een TWK correctie vanaf periode 1, de correcties zullen mee gaan in de volgende pensioenaangifte.

 

Melding

(UPA TKP) p0041 : Er moet aangifte worden gedaan over alle inkomstenverhoudingen waarover een aangifte wordt verwacht. De inkomstenverhouding met numIV='x' en BSN='xxxxxxxxx' ontbreekt in het bericht.

Oorzaak Deze foutmelding wordt getoond omdat er geen pensioengegevens worden aangeleverd voor een medewerker waarbij de brancheregelingen uit staan. Naar alle waarschijnlijkheid is dit juist ingericht in Nmbrs (als de medewerker bijvoorbeeld DGA is, jonger dan 20 jaar of ouder dan de eindleeftijd voor de regeling). Volgens de UPA-richtlijnen dienen voor deze medewerkers ook geen pensioengegevens aangeleverd te worden. TKP verwacht echter alsnog een '0'-pensioenwaarde te ontvangen bij deze medewerkers. Als het goed is wordt de aangifte verder juist ontvangen en verwerkt en zou deze dus geen problemen moeten opleveren.
Oplossing Dit is per 2020-6M opgelost, dus deze melding treedt bij latere pensioenaangiftes niet meer op. Je hoeft voor eerdere aangiftes geen actie te ondernemen.

Opmerkingen