Speciale tabellen en herleidingsregels.

Binnen de loonheffing instellingen op werknemersniveau kan een Speciale tabel worden gekozen indien deze van toepassing is.

Hiervoor zijn de volgende keuzes mogelijk:

0 | Geen

3 | A / G werknemer uitsluitend premieplichtig

5 | B / H werknemer uitsluitend belastingplichtig

6 | C / I werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de WLZ

7 | D / J werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de WLZ

210 | Aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden 

220 | Binnenlandse artiesten of beroepssporters

221 | Buitenlandse artiesten of beroepssporters

224 | Buitenlandse artiesten, gezelschappen en sportploegen

225 | Buitenl. beroepssporters met verlaagd tarief o.g.v min besluit

226 | F / L werknemers niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de WLZ

227 | K werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de ANW

228 | E werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW / ANW

280 | Studentenregeling 

940 | 52%-tarief in verband met anonieme werknemers

950 | 52% tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van afkoopvoorzieningen

999 | Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast.

Opmerkingen