Speciale tabellen en herleidingsregels.

Binnen de loonheffing instellingen op werknemersniveau kan een Speciale tabel worden gekozen indien deze van toepassing is.

Hiervoor zijn de volgende keuzes mogelijk:

0 | Geen

3 | A / G werknemer uitsluitend premieplichtig

5 | B / H werknemer uitsluitend belastingplichtig

6 | C / I werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de WLZ

7 | D / J werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de WLZ

210 | Aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden 

220 | Binnenlandse artiesten of beroepssporters

221 | Buitenlandse artiesten of beroepssporters

224 | Buitenlandse artiesten, gezelschappen en sportploegen

225 | Buitenl. beroepssporters met verlaagd tarief o.g.v min besluit

226 | F / L werknemers niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de WLZ

227 | K werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de ANW

228 | E werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW / ANW

280 | Studentenregeling 

940 | 52%-tarief in verband met anonieme werknemers

950 | 52% tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van afkoopvoorzieningen

999 | Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast.

Als de herleidingsregels (3, 5, 6, 7, 226, 227 of 228) worden gebruikt, zal Nmbrs niet automatisch het correcte tarief voor het bijzonder tarief berekenen.

U zult dit handmatig moeten aanpassen bij de dashlet loonheffingen van de betreffende medewerker.

Opmerkingen