Welke loonaangiften en verloningstijdvakken worden ondersteund?

Let op! Om mogelijke problemen binnen Nmbrs te voorkomen adviseren wij altijd om het verloningstijdvak te laten aansluiten bij het tijdvak van de loonaangifte.

Verloningstijdvakken die worden ondersteund

  • Maand
  • 4 weken
  • Week

Loonaangiftetijdvakken die worden ondersteund

  • Maand
  • 4 weken
  • jaar

 

Nmbrs ondersteunt geen Kwartaalverloning

Momenteel is het niet mogelijk om per kwartaal te verlonen binnen Nmbrs. Het bestaat wel als een loontijd-vak, maar de belastingdienst ondersteunt er geen corresponderend loonaangifte-tijdvak voor.

 

Welke combinaties van verlonings- en loonaangiftetijdvakken worden ondersteund

 

Mocht je een afwijkende loonaangifte willen hanteren, dan staat hieronder een overzicht van hoe Nmbrs omgaat met de 4-weken dan wel week verloning in combinatie met de maand loonaangifte.

Let op! Er zijn meerdere situaties waarin dit problemen veroorzaakt. Een actueel voorbeeld hiervan is de lage en hoge ww premie welke niet tegelijkertijd aanwezig mag zijn in dezelfde aangifte voor één medewerker. In de combinatie week- / vierwekenverloning met een maand aangifte is het risico hierop vele malen groter.

 

loonaangifte periode per maand loonperiode per 4 weken loonperiode per week
1 1 1-4
2 2 5-8
3 3 9-12
4 4 13-16
5 5 17-20
6 6 21-24
7 7 25-28
8 8 29-32
9 9 33-36
10 10 37-40
11 11 41-44
12 12-13 45-52/53

Opmerkingen