Loonbeslag

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je bij een medewerker een of meerdere loonbeslagen dient in te voeren. 

 

Dashlet Loonbeslag

Hier kunt u maximaal vijf loonbeslagen invoeren op verschillende manieren. Hoe u dit kunt instellen en hoe het loonbeslag wordt gepresenteerd op de loonstrook, vindt u in de uitleg op deze pagina.

Loonbeslag1.png

Klik op het plusje in het dashlet Loonbeslag.

Loonbeslag2.png

Voer de gegevens in het dashlet in. De naam van de begunstigde is de omschrijving die op de loonstrook komt te staan. Ook is het mogelijk om minimaal 5% van het netto loon in te houden.

Deze methode kun je alleen gebruiken indien er sprake is van een beslagvrije voet, zonder te werken met een vaste inhouding per maand.

Er zijn drie mogelijkheden voor de wijze van inhouding:

1. Tot een bepaald netto bedrag. Hier voert u het saldo in en de beslagvrije voet. Het ingevoerde saldo zal worden ingehouden als loonbeslag. Dit gebeurt tot het saldo van de medewerker op 0 staat. Het netto salaris van de werknemer zal nooit onder de beslagvrije voet komen.

U kunt de loonbeslagen die afgelopen zijn, gewoon verwijderen. Deze verwijdert u alleen vanaf die periode en verder. In de historie blijft alles staan. Ook als u de periode (rechtsboven in het scherm) verandert naar de maanden terug, ziet u de 'oude' informatie nog.

2. Vast bedrag. Hier voert u het saldo in, de beslagvrije voet en een maandelijkse netto inhouding. Elke maand zal deze netto inhouding van het salaris worden afgetrokken. Dit gebeurt tot het saldo van de medewerker op 0 staat. Het netto salaris van de werknemer zal nooit onder de beslagvrije voet komen.

Dient er een extra aflossing in een periode gedaan te worden, bijvoorbeeld als er sprake is van vakantiegeld, dan zal het vaste bedrag voor die periode eenmalige aangepast moeten worden.

Let op: voor een week verloning is dit per periode. Het bedrag wat is ingegeven bij vast bedrag wordt elke week ingehouden.

3. Vast bedrag t/m eindperiode. Hier voert u het saldo in, de beslagvrije voet, de maandelijkse netto inhouding en de periode laatste inhouding. Elke maand zal deze netto inhouding van het salaris worden afgetrokken. Dit gebeurt tot het saldo van de medewerker op 0 staat of totdat de periode van de laatste inhouding is bereikt. Het netto salaris van de werknemer zal nooit onder de beslagvrije voet komen.

Loonbeslag3.png

Wanneer er meerdere loonbeslagen zijn ingevoerd, dient u met een aantal zaken rekening te houden:

U kunt in het dashlet de prioriteit aangeven. Het loonbeslag met een hogere prioriteit wordt altijd eerder berekend dan een loonbeslag dat een lage prioriteit heeft. De prioriteit kunt u aanpassen middels de pijltjes aan de rechterkant.
U kunt per loonbeslag ook het openstaande saldo zien staan.

Loonbeslag4.png

Op de loonstrook ziet u de loonbeslagen staan zoals hierboven is te zien.

loonbeslag5.png

Wanneer u looncodes niet wil laten meetellen in de berekening voor het loonbeslag, dient u grondslagen toe te voegen. Bij de looncode die u wilt uitsluiten voegt u dan grondslag 10080 Uitgesloten van Loonbeslag toe. Deze looncodes worden opgeteld boven op de beslagvrije voet. Deze looncodes tellen dus niet mee in de berekening van het loonbeslag.

loonbeslag6.png

Let op: wanneer u loonbeslag gebruikt, dient u deze te boeken voor de loonjournaalposten. De output codes van het loonbeslag (9871 - 9875) kunt u boeken in het grootboekrekeningschema.

 

Netto uitbetaling is nul euro

Via het dashlet Loonbeslag is het niet mogelijk om tot een netto salaris van nul te gaan. Dit kan ingericht worden via de volgende looncodes: L5798 / 5799 /5800.

Achter deze looncodes staat welk bankrekeningtype je daarvoor moet gebruiken. Dit voer je in bij Personalia - > Bankrekening.

Het loonbeslag bedrag voer je in op het looncomponent in het dashlet Looncomponenten welke je hebt toegevoegd in het loonmodel.

 

Extra aandachtspunten

Als de medewerker gebruik maakt van een loonbeslag en hierdoor netto op 0 uitkomt dan wordt het bedrag van het loonbeslag aan de medewerker uitbetaald.
Voorbeeld: Netto salaris van de medewerker is 2000 en er wordt ook precies 2000 euro uitbetaald aan het loonbeslag dan wordt het gehele bedrag op de bankrekening van de medewerker geboekt omdat het netto saldo van de medewerker 0 is.
Workaround: Zorg ervoor dat er altijd iets aan de medewerker wordt uitbetaald (kan 0,01 cent zijn in de min of plus).

 

Opmerkingen