Debiteuren tags aanmaken

Met behulp van tags kun je een filter toevoegen aan een Accountant login, waardoor deze gebruiker alleen debiteuren kan zien met de betreffende tag.

Debiteuren Tags

Ga naar Debiteuren Tags op het tabblad Instellingen.

Nieuwe Tag

Maak een nieuwe tag aan.

De minimale aanbevolen opsplitsing van debiteuren met behulp van tags is:

  • Klanten
  • Kantoor
  • Demo

Het is aan te raden om het eigen kantoor ook een tag te geven, opdat niet iedereen binnen het bedrijf de salarisgegevens van collega's kan inzien.

Ook als een gebruiker toegang heeft tot alle tags, is het een goed idee om een apart gebruikersaccount aan te maken met alleen de tag "Demo". Op deze manier krijg je bij een bezoek aan een (potentiële) klant niet een lijst met alle andere klanten op het scherm. Alleen de debiteuren met de tag Demo zullen zichtbaar zijn als je inlogt met deze account.

Uiteraard kun je de debiteuren op elke andere gewenste wijze indelen.

 

Voeg een nieuwe tag toe

Geef de tag een cijfer, naam en kleur en sla deze tag op.

 

Debiteur beheer

Ga naar Debiteur beheer op het tabblad Instellingen.

Tag(s) toevoegen aan debiteuren

Voeg de gemaakte tag toe aan een debiteur door op het plusje te klikken.

Toevoegen

Vink de tag(s) aan die je wilt toevoegen. Je kunt meerdere tags toevoegen aan één debiteur.

Tags zien

  1. Hier zie je de tags die je zojuist hebt toegevoegd aan de debiteur.
  2. Hier kun je eventueel tags filteren, zodat je bijvoorbeeld alleen de debiteuren ziet die de tag "Demo" hebben. Dit heeft geen invloed op de instellingen.

Tag(s) toevoegen aan Accountant logins

De tag(s) zij nu aan een debiteur toegevoegd. Om een tag aan een gebruiker toe te voegen (en dus een segmentatie voor deze gebruiker toe te passen) ga je naar Accountant login op tabblad Instellingen.

Filter instellen

Dit toont een lijst met gebruikers. Klik op een grijs filter om de tags aan te passen.

Tags aanvinken

Vink de tags aan die je aan deze gebruiker wilt toekennen, m.a.w. welke debiteuren de gebruiker mag zien. Dit kunnen natuurlijk ook alle tags zijn; in dat geval vink je All aan.

Nadat je dit hebt opgeslagen is/zijn de tag(s) toegevoegd aan de gebruiker.

Let op: Wanneer je gebruikers schrijfrechten hebt gegeven voor deze functionaliteit kunnen zij dus ook zelf hun tags aanpassen.

Opmerkingen