Onzichtbaar maken van debiteuren en bedrijven

Debiteuren en bedrijven kunnen onzichtbaar gemaakt worden. Wanneer een debiteur of bedrijf ontzichtbaar is gemaakt, verschijnt deze alleen nog in Beheer op tabblad Instellingen.

Beheer

Klik in tabblad Instellingen op Debiteur beheer (wanneer u een debiteur onzichtbaar wilt maken) of Bedrijven beheer (wanneer u een bedrijf onzichtbaar wilt maken).

Zichtbaar/Onzichtbaar

1. Selecteer de debiteur.

2. Klik op het te wijzigen bedrijf.

Onzichtbaar

Selecteer Onzichtbaar en klik op Opslaan.

Het bedrijf is nu onzichtbaar gemaakt.

Wanneer u dit bedrijf weer zichtbaar wilt maken, kunt u dit doen op de zelfde manier.

Opmerkingen