Inrichting Bouwbedrijven

In dit artikel lees je hoe je bouwbedrijven moet inrichten. Hoe het tijdspaarfonds voor medewerkers met of zonder rooster wordt verwerkt en hoe de levensloop moet worden verwerkt. 

Inrichting Bouwbedrijven

 • Maak een bedrijf aan en voer alle basis gegevens zoals het adres, bankrekeningnummer, contactpersoon, loonheffingennummer, rooster en SVW Tabel in.
 • Selecteer bij pensioen exportinstellingen APG Bouw in en vul hier alle benodigde gegevens in.
 • Selecteer bij salarisinstellingen de betreffende branche.
 • Vakantiegeld (reserveringen) hoeven niet ingevuld te worden omdat dit via het tijdspaarfonds loopt.
 • Voer een medewerker in zoals normaal.
 • Selecteer bij instellingen een van de bouw cao’s en het beroep van de medewerker. Het aantal TSF dagen op fulltime basis en het percentage van het vakantiegeld en het TSF dat doorgestort moet worden (55% of 100%) dient hier ook ingevoerd te worden.
 • Binnen de bouw is er een tijdspaarfonds. Het vakantiegeld en een aantal vakantiedagen worden doorgestort naar dit fonds waarna de medewerkers deze dagen op kunnen nemen (deze dagen zullen dan door het tijdspaarfonds uitbetaald worden en niet door de werkgever).
 • Binnen NMBRS zijn er 2 type medewerkers waarbij een opname uit het tijdspaarfonds op een verschillende manier verwerkt kan worden. Dit is de medewerker met en de medewerker zonder rooster die hieronder besproken worden. 

Tijdspaarfonds

Instellen bij de medewerker
Tijdspaarfonds (TSF) instellingen worden op medewerkersniveau in dashlet Export instellingen aangemaakt. TSF bestaat uit twee delen: de vakantiedagen en het vakantiegeld. Een aantal Nmbrs looncodes telt standaard in grondslagen tijdspaarfonds vakantiedagen (G11001) en tijdspaarfonds vakantiegeld (G11002), zodat bij de meeste loonmodellen niets aangepast hoeft te worden. Mocht een looncode niet standaard meetellen in de grondslag van het tijdspaarfonds kan dit handmatig worden aangepast: Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

Op basis van de instellingen in dashlet Export instellingen worden bij de werknemer de volgende looncodes aangemaakt:

 • Uitbetalen TSF vakantiedagen (L9861)
 • Doorstorten TSF vakantiedagen (L9862 of L9892 (Kas))
 • Uitbetalen TSF vakantietoeslag (L9863) 
 • Doorstorten TSF vakantietoeslag (L9864 of L9891 (Kas))
 • Doorstorting Duurzame Inzetbaarheid (L9865 of L9893 (Kas))

    

De Duurzame Inzetbaarheid kan worden geactiveerd door in dashlet exportinstellingen een optie te kiezen. Er zijn 4 opties waaruit gekozen kan worden:

 • Incl Levensloop naar TSF: De duurzame Inzetbaarheid wordt berekend inclusief de levensloop. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het Tijdspaarfonds.
 • Excl Levensloop naar TSF: De duurzame Inzetbaarheid wordt berekend exclusief de levensloop. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het Tijdspaarfonds.
 • Incl Levensloop: De duurzame Inzetbaarheid wordt berekend inclusief de levensloop. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de werknemer.
 • Excl Levensloop: De duurzame Inzetbaarheid wordt berekend exclusief de levensloop. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de werknemer.


Je voert voor het tijdspaarfonds de dagen in op fulltime basis.

Het registratienummer is de omschrijving die ook meegenomen wordt in de betaling naar het tijdspaarfonds.

De betaling naar het tijdspaarfonds wordt meegenomen in het SEPA bestand.

Als het registratienummer niet bekend is, dan worden de bedragen op "Kas" geboekt en niet meegenomen met de SEPA betaling (de bedragen staan wel op de betaallijst).

Deze bedragen kunnen zelf handmatig overgeboekt worden of achteraf gecorrigeerd. Als je in de eerdere periode alsnog het registratienummer invult, dan wordt er een correctie aangemaakt en zal de doorstorting gecorrigeerd worden van "Kas" naar "bankrekening". De eerdere bedragen zullen dan ook in het SEPA bestand aanwezig zijn. 

Het is mogelijk dat UTA medewerkers niet deelnemen aan het Tijdspaarfonds en ervoor kiezen om het vakantiegeld en de vakantiedagen uit te laten betalen. Dit kan met twee reserveringen ingericht worden, wellicht zul je over de gekozen looncodes wel de grondslag moeten aanpassen zodat ze meetellen in gekozen reserveringen. Klik hier voor meer informatie. 

De combinatie van spaaruren en TSF wordt niet ondersteund. 

Opname: Medewerker met een rooster

Voer de opgenomen uren uit het tijdspaarfonds negatief in op urencode 3051. De onbetaalde dagen dienen niet te worden opgegeven. 
Hierdoor verschijnt er een negatief bedrag op de loonstrook maar de pensioenpremies en de vakantiedagen zullen niet verlaagd worden. De vakantietoeslag zal wel worden verlaagd door de verlaging van het uitbetaalde loon.

Opname: Medewerker zonder rooster

Voer de uren in zoals de medewerker gewerkt zou hebben zonder opname uit het tijdspaarfonds.
De opgenomen uren uit het tijdspaarfonds kunnen negatief ingevoerd worden op urencode 3051. De onbetaalde dagen dienen niet te worden opgegeven.
Hierdoor verschijnt er een negatief bedrag op de loonstrook maar de pensioenpremies en de vakantiedagen zullen niet verlaagd worden. De vakantietoeslag zal wel worden verlaagt door de verlaging van het uitbetaalde loon.

Als gebruik wordt gemaakt van een prestatietoeslag die verlaagd moet worden bij een opname uit het tijdspaarfonds kan hiervoor een looncode met werking 9 gebruikt worden. zie ook: Grondslag looncode werking 9 

Berekeningen

Het tijdspaarfonds vakantiedagen wordt als volgt berekend: G11001*(TSF dagen/260)

Het tijdspaarfonds vakantiegeld wordt als volgt berekend: (G11002*8%)+(TSF vakantiedagen*8%) 

Duurzame Inzetbaarheid (deze wordt toegepast als bij een medewerker het CAO nummer en de doorstorting vakantiegeld actief is). 

CAO 1-Bouwnijverheid:

 • G11001 * 3,4% * 261 / 260

CAO 6-Timmerindustrie en 91-Vrijwillige deelname UTA Personeel:

 • G11001 * 1,8% * 261 / 260

Ziekte of verlof 

Bij onbetaald verlof, ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof gaat het PT% omlaag en dus ook Saldo opbouw omlaag.

Bij ziekte gaat PT% niet omlaag en dus gaat Saldo opbouw niet omlaag.

 

Verlaging pensioenpremie bij Tijdspaarfonds i.c.m. prestatietoeslag

Indien gebruik wordt gemaakt van een prestatietoeslag op basis van Grondslag Looncode werking 9 wordt mogelijk de pensioenpremie verlaagd wanneer de medewerker TSF-uren opneemt. Om dit te voorkomen dient de prestatietoeslag in geval van een opname van het tijdspaarfonds ongewijzigd te blijven. Dit kan gerealiseerd worden door de looncode van de inhouding TSF niet op te nemen in de grondslag van looncode werking 9. Vervolgens kan bij de gehanteerde uren voor de inhouding TSF bijvoorbeeld een samengesteld uurloon gebruikt worden, dat ook rekent over de prestatietoeslag. Op die manier vindt de verlaging van de prestatietoeslag plaats in het uurloon van het TSF in plaats van bij de prestatietoeslag zelf. Hierdoor zou de pensioenpremie ongewijzigd moeten blijven. 

Berekening verloonde uren in combinatie met TSF

(L9861 + L9862) * verloonde uren (voor TSF) / grondslag 11001
 


(173,08 + 211,54) * 173,33 / 5000,01 = 13,33 + 173,33 = 186,67
 

Levensloop

De eenmalige jaarlijkse bijdrage levensloop zit niet in de brancheregelingen. Hiervoor kun je (bijvoorbeeld) looncomponent 5409 |Bijdrage Levensloop gebruiken.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk