Bouwsector

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de bouwsector. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenaangifte wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 10 | Bouw en infra
 • 27 | Mortel- en morteltransportondernemingen
 • 51 | Timmerfabrieken; Timmerindustrie
 • 118 | Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
 • 152 | Baksteenindustrie Nederlandse
 • 254 | Afbouw
 • 3356 | Hellende daken

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0150 | Bouw (Hellende daken)
 • 0152 | Bouw (Bouw en Infra)
 • 0153 | Bouw (Dakbedekkingsbedrijven)
 • 0154 | Bouw (geen CAO)
 • 0156 | Bouw (Baksteenindustrie)
 • 0157 | Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen)
 • 0159 | Bouw (Timmerindustrie)
 • 0167 | Bouw (Pensioenbouw)
 • 0174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf)
 • 0168 | Afbouw (CAO-Personeel)
 • 0180 | Afbouw (UTA-Personeel)
 • 0219 | Afbouw (Zelfstandige)
 • 0155 | Bouw (Natuursteenbedrijf)
 • 0160 | Bouw (Zelfstandige in Natuursteen)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 13 | Bouw & Infra
 • 12 | Bouw & Infra (uur)
 • 51 | Timmerindustrie
 • 256 | Afbouw garantielonen (uur)
 • 418 | Natuursteen garantieloon (uur)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via APG Bouw.

Inrichting & aandachtspunten

 • Tijdspaarfonds (CAO 10 | Bouw en Infra)

Dit artikel beschrijft hoe je het Tijdspaarfonds in Nmbrs kunt inrichten.

 • Ziekte

Ziekte kan in Nmbrs worden verwerkt met looncodes die zijn gekoppeld aan de code Z voor de loonaangiftes. Als ziekte op deze manier wordt verwerkt worden de uren voor de brancheberekening automatisch verlaagd, waardoor er een lagere franchise wordt berekend. Zie voor een complete lijst met looncodes dit artikel.

 • Aanvullend geboorteverlof

Het verwerken van aanvullend geboorteverlof tegen 70% via urencode 3067 gaat niet goed in de aanlevering naar APG. APG berekent het uurloon namelijk op basis van het productloon, dat verlaagd wordt door het aanvullend geboorteverlof. Aangezien gebruik van deze urencode het aantal uren voor de branche echter niet verlaagt deelt APG dit lagere bedrag door hetzelfde aantal uren als voorheen. Dat leidt tot een te laag uurloon in de aangifte en daarmee tot de foutmelding: "Uurloon is lager dan het minimum cao-loon".
Je kunt dit voorkomen door urencode 3055 i.p.v. 3067 te gebruiken, zoals in voorbeeld 1 in dit artikel
Indien het aanvullend geboorteverlof ook grondslag is voor de reserveringen, dan dien je deze grondslag toe te voegen aan de bijbehorende output-looncode 1061. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 • Onbetaald verlof i.c.m. maandbedrijven

Deze brancheregelingen rekenen met daadwerkelijke uren in een periode, zoals weergegeven in de kalender op medewerkersniveau. Bij bedrijven met een maandverloning wijken de verloonde uren in een periode hiervan af. Dit kan tot een probleem in de pensioenaangifte leiden indien een medewerker volledig onbetaald verlof heeft opgenomen.

Voorbeeld: bedrijfsrooster met 38 uur per week / periode 2

Het maximum aantal daadwerkelijke uren (volgens kalender) is 20 x 7,6 = 152.
Het totaal aantal verloonde uren is 1976 / 12 = 164,67.

Deze 164,67 uur worden als onbetaald verlof tegengeboekt. In dat geval ontstaat ontstaat in de pensioenaangifte een negatief aantal verloonde uren (-12,67), omdat de branche-uren in de periode (152 uur) lager zijn dan de verloonde uren (164,67). Dit leidt tot een foutmelding vanuit de pensioenfonds.

Er zijn 2 manieren om dit te verwerken.

1) Gebruik 2 verschillende urencodes : 1 die wel en 1 die niet meetelt in de brancheregelingen.

 1. Voeg in het uren- en loonmodel uren- resp. looncode 2160 toe. Deze tellen namelijk mee in de verloonde uren maar niet in de branche.
 2. Boek -152 uur onbetaald verlof op de standaard urencode (3060). Hierdoor zijn de gewerkte uren voor de branche 0.
 3. Boek het verschil van 12,67 op urencode 2160, zodat in de loonaangifte het aantal gewerkte uren in totaal ook 0 uur is.
 4. Boek eventuele afrondingsverschillen af via een standaard looncode.

2) Zet het rooster van de medewerker op 0,00 in de periode waarin hij/zij onbetaald verlof heeft. Vervolgens kun je de gewerkte uren opboeken via urencode 2100 en de uren onbetaald verlof afboeken via urencode 3060. Op die manier kun je zelf bepalen welke uren er op- en afgeboekt worden en deze exact gelijk aan elkaar maken.

↓ Berekening

De pensioenregeling bpfBOUW middelloonregeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de periodegrondslag. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 
 • De bouwbranches in Nmbrs zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek (maximum aantal uren per jaar: 2080). Een afwijking hiervan in de roosteruren leidt tot een verkeerde pensioenberekening.

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + Vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Branche-uren medewerker = 173,33
 • Bedrijf gemiddelde uren = 173,33
 • Salaris = 2500
 • Vakantiegeld = 8,42% *
 • Maximum jaargrondslag = 51976
 • Jaarfranchise = 12641,76

* % vakantiegeld is afhankelijk van aantal SV-dagen in een jaar.
2019 & 2021 (261 SV-dagen): (1/260) * 1,08 = 0,00415 * 100%= 0,42% + 8%= 8,42%
2020 & 2024 (262 SV-dagen): (2/260) * 1,08 = 0,00830 * 100%= 0,83% + 8%= 8,83%
2022 & 2023 (260 SV-dagen): 8,00%

Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,0842 = 2710,50
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2710,50 < 4331,33      = 2710,50
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2710,50 - 1053,48 = 1657,02
8. Parttime grondslag: 1657,02 * 1 = 1657,02

 

Grondslag:
Voor de grondslag worden verschillende loon- en urencodes meegerekend. Onder deze codes vallen onder andere bedragen voor ploegentoeslag, projecttoeslag en doorbetaalde verlofuren. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Het parttime percentage van parttimers met een rooster wordt niet berekend op basis van het rooster. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de werkelijke gewerkte uren (Branche uren).

 

Opmerkingen