Branche selecteren / toepassen bij een bedrijf

  1. Branche toepassen (bedrijfsniveau)
  2. Brancheregeling aan- of uitzetten (voor alle medewerkers)
  3. Brancheregeling aan- of uitzetten (voor één medewerker)

Branche toepassen (bedrijfsniveau)

Om een branche toe te passen bij een bedrijf ga je hiervoor naar het betreffende bedrijf, dan naar "Instellingen" en vervolgens kies je uit de categorie "Salaris instellingen" de optie "Salarisinstellingen". Tot slot klik je op de knop "Bewerken" om de gewenste branche in te stellen.

 Aanpassen_branche.png

Brancheregeling aan- of uitzetten (voor alle medewerkers)

Als de gewenste branche is geselecteerd ga je via "Instellingen" op bedrijfsniveau naar "Brancheregelingen" in de sectie "Salaris instellingen". Hier zie je welke brancheregelingen actief zijn. Actief zijn houdt in dat deze nu voor alle medewerkers binnen het bedrijf actief zijn.

Wanneer je een regeling aanklikt verschijnt er een pop-up venster waar je de regeling kunt activeren of uitschakelen. Wanneer je een regeling op bedrijfsniveau aanpast wordt de wijziging voor alle medewerkers waarbij de regeling actief is toegepast.

Brancheregelingen.png

Brancheregeling aan- of uitzetten (voor één medewerker)

Ook is het mogelijk een specifieke regeling voor één medewerker aan (of uit) te zetten.
Ga hiervoor naar de instellingen op medewerkersniveau, vervolgens klik je  op "Brancheregelingen" onder "Arbeidsvoorwaarden".

In dit dashlet kun inzien je welke regelingen voor deze specifieke medewerker actief zijn. Wanneer je een regeling aanklikt verschijnt er een pop-up venster waar je de regeling kunt activeren of uitschakelen.

Brancheregeling_per_mw.png

Het is mogelijk om een brancheregeling die op bedrijfsniveau is uitgeschakeld te activeren voor een medewerker op medewerkersniveau.

Opmerkingen