Welke looncodes en urencodes tellen mee in de brancheberekening

Dit artikel bevat alle informatie over het kiezen van looncodes en urencodes die meetellen in de brancheberekening. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Klanten kunnen niet zelf loon-/urencodes toe voegen aan branches op systeem niveau. Het is wel mogelijk om loon-/urencodes aan te passen door ze her te benoemen en her te waarderen. In dit artikel lees je daar meer over. In Nmbrs is het ook mogelijk om een eigen brancheregeling in te richten. 

Branches

Op bedrijfsniveau in dashlet Brancheregelingen is te vinden welke branche(s) actief is (zijn). Vervolgens op systeem niveau onder Branches is te zien welke eigenschappen de branche bezit zoals type (jaar/perioderegel), soort grondslag, basis periode berekening en eventueel welke loon-/urencodes meegaan in de grondslag. 

 Meer informatie over andere onderdelen van de branche kan je hier vinden. 

Jaar-/perioderegel

Een jaarregel en perioderegel hebben verschillende Basis periode berekeningen.
Een jaarregel heeft 2 opties:
- De eerste periode van het kalenderjaar (januari of de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt)
- De huidige periode

Als een jaarregel een Basis periode berekening heeft van 'eerste periode' dan zullen looncodes en urencodes die later dan de eerste periode zijn toegevoegd geen invloed hebben op de premiegrondslag. Kortom de eerste periode is bepalend voor de rest van het jaar. Voor een periode regel geldt altijd dat er per periode berekent wordt.

 

Grondslag

Het voornaamste verschil tussen een periode-/jaarregel zit in de berekening van de grondslag. In een periode regel is het mogelijk om een eigen grondslag of het SV loon (minus de eigen grondslag) in te richten. De grondslag van een jaarregeling wordt altijd berekend op basis van een eigen grondslag XXXXX dat refereert naar looncodes en urencodes.

Jaarregel:
In de bijlage hieronder gaat het om Grondslag 60486. De looncodes en urencodes in deze grondslag tellen mee in de brancheberekening, dus codes die niet in de grondslag voorkomen worden niet meegenomen in de brancheberekening. Het is mogelijk om codes die aanwezig zijn in de grondslag te herbenoemen en te herwaarderen als dit gewenst is.

Klik hier voor meer uitleg over het aanpassen van urencodes/looncodes.

Klik hier om er achter te komen wat de eigenschappen zijn van systeem looncodes/urencodes.

Perioderegel:
Een periode regel heeft 5 opties:

  • Eigen grondslag bepalen: Alle looncodes die opgenomen zijn in de grondslag van de branche tellen mee bij het vaststellen van de grondslag.
  • SV Loon na de brancheregeling:  Bruto looncomponenten.
  • SV loon voor de brancheregeling: Bruto looncomponenten. 
  • SV Loon na de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten min de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.
  • SV loon voor de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten min de ingehouden premies min de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.

De grondslag hieronder is SV loon (bruto looncomponenten) na de brancheregeling min de ingehouden premies en min de looncodes en urencodes uit grondslag 60462. 

 

Klik hier voor meer uitleg over het aanpassen van urencodes/looncodes.

Klik hier om er achter te komen wat de eigenschappen zijn van systeem looncodes/urencodes.

 

 

Opmerkingen