APG (Bouw en Schoonmaak): Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de instellingen voor APG aanmaakt voor de Bouw en Schoonmaak branches. Dit betreft instellingen op bedrijf- en medewerker niveau. Ook vind je aanvullende informatie die bij deze pensioenexport van belang is. 

Pensioenexport instellingen bedrijf

 

 1. Selecteer hier APG (Bouw) of APG (schoonmaak)
 2. Vul de naam van de contactpersoon in.
 3. Vul het nummer Leverancier in.
 4. Vul het relatienummer in.
 5. Selecteer het gewenste tijdvak.
 6. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

Let op: Om gegevens naar APG te versturen heb je alleen een leveranciersnummer nodig. Er hoeft geen aparte gegevens voor APG MFT Gateway te worden ingevuld.

 

Pensioenexport instellingen medewerker

 
 1. CAO:  Selecteer hier de Cao code.
 2. Beroepscode: Vul hier de beroepscode van de medewerker in.
 3. Het nummer inkomstenverhouding zoals bekend bij APG: Als hier geen nummer wordt ingevoerd zal 1 gebruikt worden.
 4. Verbijzondering Inkomstenverhouding: Standaard is dit "WNE | Geen bijzonderheden", alleen aanpassen bij andere / bijzonder situaties.
 5. Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het personeelsnummer wat bij APG bekend is te lang is om in het dashlet Personalia in te vullen!
 6. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

Let op: Voor de inrichting van het tijdspaarfonds bij de bouwbranche zie het artikel Inrichting Bouwbedrijven.

Afbouw UTA medewerkers 2016-2017

CAO code voor afbouw CAO-personeel en UTA medewerkers is 2, dit zit op een iets andere plek voor 2017 dan 2016:


Correcte inrichting voor Afbouw CAO-personeel en UTA medewerker 2017:
Let op: optie staat onder kopje Bouw

Inrichting voor Afbouw CAO-personeel 2016:
Let op: optie staat onder kopje Afbouw

Inrichting voor Afbouw UTA medewerker 2016:
Let op: optie staat onder kopje Afbouw

Medewerker uitsluiten 

Als een medewerker uitgesloten dient te worden van het export bestand, kan dit worden ingericht door de brancheregelingen op medewerkersniveau uit te zetten. De medewerker zal dan niet meegaan in het export bestand. Als een medewerker voor een bepaalde regeling uitgesloten dient te worden kan dit worden ingericht door alleen deze regeling op medewerkersniveau uit te zetten.

Branches 

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die APG (bouw) en APG (schoonmaak) ondersteunt:  

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar APG wilt corrigeren, doe je dit door een normale correctie-run uit te voeren. De correctie zal dan automatisch meegenomen worden in de eerst volgende pensioenexport.

Inrichten van medewerker

Intrekking IKV

Een volgummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doe je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Eindafrekening als een medewerker uit dienst is

Als een medewerker bij APG uitdienst is gemeld is het niet meer mogelijk om in een latere periode pensioengegevens aan te leveren. Als er over een eindafrekening pensioen afgedragen dient te worden, kan dit alleen door deze te verwerken in de laatste periode dat de medewerker indienst was. 

Een bedrijf zonder medewerkers

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft er geen pensioen export ingestuurd te worden naar APG. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn of geen pensioenpremie afgestaan wordt kan er wel een export bestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatische gemarkeerd worden als verzonden.

Ziekte 

Als een medewerker 70% loondoorbetaling krijgt bij ziekte en 100% pensioenopbouw zal de werknemer/werkgever 70% van de 100% premie betalen en het pensioenfonds 30% van de 100%.

Bij een medewerker die vanwege ziekte 70% van zijn salaris ontvangt via looncode 1070 dient in het dashlet Pensioen instellingen op medewerkersniveau in het veld Verbijzondering inkomstenverhouding "ZKG | Ziek" ingevuld te worden:

DVB2 i.c.m. APG-jaarregeling

DVB2 in combinatie met een APG-jaarregeling gaat fout in de pensioenexport als halverwege het jaar het parttime percentage bij een van beide dienstverbanden wijzigt, omdat dit leidt tot een fluctuerend productloon. Gebruik in dat geval in plaats van DVB2 een bruto uurloon 1 / 2 of creëer twee medewerkers.

Foutmeldingen


Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk