AGH: Pensioenexport (tot 2018)

Hieronder staat beschreven hoe je de exportinstellingen voor AGH aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport.

 

Pensioen exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. Het Nummer Leverancier wordt vanuit AGH verstrekt. Het veld Bedrijf Relatienummer is volgens AGH niet verplicht; je kunt een fictief nummer zoals 1 ingeven.

Vink de export aan om deze te activeren.

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die AGH ondersteunt:

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar AGH wilt corrigeren, doe je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hier een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

Uitsluiten van medewerkers

AGH wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. AGH wil deze werknemers toch ontvangen zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht nog geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export.

Let op: dit geldt niet voor een stagiair. De stagiair moet ingericht zijn met de juiste instellingen. 

Intrekking IKV

Wanneer je vanuit AGH het bericht krijgt om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken, kun je dat op de volgende manier doen. 

Een volgnummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doe je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Handmatige aanlevering

Na het aanmaken van het pensioenexportbestand kun je dit vanuit Nmbrs downloaden en vervolgens handmatig uploaden op de website van het AGH pensioenfonds.

 

Opmerkingen