Verkeerd BSN / IKV intrekken

Indien je van de Belastingdienst het verzoek ontvangt om het volgnummer inkomstenverhouding (IV) of het BSN van een medewerker in te trekken dan kun je de stappen in dit artikel volgen. We laten zien hoe je dit doet voor de loonaangifte en de pensioenaangifte. 

Stap 1: ga naar de juiste periode

Ga naar de periode waarover de intrekking moet worden gedaan. Als het een verkeerde invoer in het voorgaande jaar betreft, zet dan in het dashlet Bedrijf Instellingen het actieve jaar terug naar het jaar waarin de aanpassing moet worden gedaan. 

Stap 2: juiste gegevens in het systeem zetten

Achterhaal wat de juiste gegevens zijn en voer deze bij de betreffende medewerker in. Als het een wijziging in een eerdere dan de huidige periode betreft, dan dien je het slotje rechtsboven in het scherm te openen ('onbeveiligde modus').

Nummer IKV
Het nummer IKV kun je aanpassen in het dashlet SVW-instellingen.
Klik op het pennetje om de SVW-instellingen van de medewerker te bewerken, pas de waarde van het veld 'Volgnummerinkomstenverhouding' aan en klik op Opslaan:

mceclip1.png

BSN
Het BSN kun je aanpassen bij de 'Personalia' van de medewerker:

Stap 3: TWK- run draaien

Na het aanpassen van de gegevens dien je een TWK-run te draaien om deze wijziging door te voeren in het systeem. Ga hiervoor op bedrijfsniveau naar Loonopdracht. Kies voor de optie 'run TWK period(s) only' en draai de TWK-run.

TWK.jpg

Stap 4: intrekking toevoegen aan de loonaangifte

Voor de verkeerde gegevens per medewerker, per periode en per volgnummer dienen intrekkingen te worden toegevoegd aan de loonaangifte.
Na het draaien van de TWK-run heb je bij de eerstvolgende loonaangifte de mogelijkheid tot het doen van een intrekking. Zie onderstaande loonaangifteregel voor het intrekkingssymbool:

screenshot-kennisbank_nmbrs_nl_2015-02-10_11-18-51.png 

Vervolgens vul je per intrekking de volgende gegevens in:

screenshot-kennisbank_nmbrs_nl_2015-02-10_11-22-18.png

Geef bij Periodes de periode aan waarvoor je wilt intrekken en bij Personeelsnummer het personeelsnummer van de betreffende medewerker. Vul in geval van intrekking van een IKV het (oude) foutieve IKV nummer in, samen met het BSN van de medewerker.
Vul in geval van intrekking van het BSN het (oude) foutieve BSN in, samen met het nummer IKV dat in die periode in het dashlet SVW-instellingen gekoppeld staat.

Daarna klik je op Opslaan. Vervolgens kom je weer terug bij de loonaangifteregel en kun je nogmaals op het pijltje klikken, voor elke periode die je dient in te trekken.

Stap 5: loonaangifte verzenden

Voordat je de loonaangifte gaat inzenden kun je controleren of alles juist is ingevoerd door op het vergrootglas te klikken:

controleren.png

Op het overzicht van de loonaangifte, onderaan onder Totaal Generaal, is/zijn de intrekking(en) vervolgens zichtbaar:

screenshot-kennisbank_nmbrs_nl_2015-02-10_11-26-39.png

Wanneer je alle periodes hebt ingevoerd/ingetrokken kun je de loonaangifte verzenden.

Let op: als je de intrekking(en) in een voorgaand jaar hebt gedaan, zet dan in het dashlet Bedrijf Instellingen het actieve jaar weer terug naar het huidige jaar.

Stap 6: intrekking toevoegen aan de pensioenaangifte

Voor de verkeerde gegevens per medewerker, per periode en per volgnummer dienen intrekkingen te worden toegevoegd aan de pensioenaangifte. Dit is uiteraard alleen nodig als voor dit bedrijf pensioenaangiftes vanuit Nmbrs worden gedaan.
Na het draaien van de TWK heb je bij de eerstvolgende pensioenaangifte de mogelijkheid tot het doen van een intrekking. Zie onderstaande pensioenaangifteregel voor het intrekkingssymbool in het geel: 

Vervolgens vul je per intrekking de volgende gegevens in:

Geef bij Periodes de periode aan waarvoor je wilt intrekken en bij Personeelsnummer het personeelsnummer van de betreffende medewerker. Vul in geval van intrekking van een IKV het (oude) foutieve IKV nummer in, samen met het BSN van de medewerker.
Vul in geval van intrekking van het BSN het (oude) foutieve BSN in, samen met het nummer IKV dat in die periode in het dashlet SVW-instellingen gekoppeld staat.

Daarna klik je op Opslaan. Vervolgens kom je weer terug bij de pensioenaangifteregel en kun je nogmaals op het pijltje klikken, voor elke periode die je dient in te trekken

Stap 7: pensioenaangifte verzenden

Voordat je de Pensioenaangifte gaat inzenden kun je controleren of alles juist is ingevoerd door op het vergrootglas te klikken:

Op het overzicht van de Pensioenaangifte is/zijn de intrekking(en) vervolgens zichtbaar:

screenshot--2017-06-30-14-55-39.jpeg

Wanneer je alle perioden hebt ingevoerd/ingetrokken kun je de Pensioenaangifte verzenden.

Let op: als je de intrekking(en) in een voorgaand jaar hebt gedaan, zet dan in het dashlet Bedrijf Instellingen het actieve jaar weer terug naar het huidige jaar.

Opmerkingen