Codes Incidentele inkomstenvermindering

Dit artikel bevat een lijst met looncodes die zijn gekoppeld aan een code Incidentele inkomstenvermindering voor de loonaangifte. Deze code wordt, indien van toepassing, ook bij de details van een looncode getoond:

mceclip0.png

De codes worden nagekeken op volgorde (K, O, Z).

             Code K (aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof):
1067 Aanvullend geboorteverlof 70%
1061 Inhouding geboorteverlof
3754 Inhouding betaald ouderschapsverlof (telt in pensioen)

3756 Inhouding betaald ouderschapsverlof

 

 Code O (onbetaald verlof):
1015 Ouderschapsverlof 25%
1020 Ouderschapsverlof 40%
1050 Ouderschapsverlof (100%)
1051 Ouderschapsverlof (100%) (behoud reservering) 
1052 Ouderschapsverlof (100%) (branche)
1060 Zorgverlof 70%
3710 Inhouding langdurig Ouderschapsverlof
3720 Inhouding langdurig Zorgverlof
3730 Inhouding Zwangerschapsverlof 100%
3735 Inhouding Bevallingsverlof 100%
3736 Inhouding Bevallingsverlof 100% (N/B)
3748 Onbetaald Verlof (100%)
3753 Inhouding Ouderschapsverlof (branche)

 

 Code Z (ziekte):
1070 Ziektegeld 70%
1075 Ziektegeld 75%
1080 Ziektegeld 80%
1085 Ziektegeld 85%
1090 Ziektegeld 90%
1091 Ziektegeld 91%
1095 Ziektegeld 95%
1130 Ziekteuren 70%
1135 Ziekteuren 75%
1140 Ziekteuren 80%
1145 Ziekteuren 85%
1150 Ziekteuren 90%
1151 Ziekteuren 91%
1155 Ziekteuren 95%
3700 Inhouding langdurig Ziek
3749 Inhouding Ziekteuren (100%)
3750 Inhouding Ziekteuren (30%)
3751 Inhouding Wachturen (100%)

Opmerkingen