Codes Incidentele inkomstenvermindering

De lijst met looncodes die zijn gekoppeld aan een code Incidentele inkomstenvermindering voor de loonaangifte.

Sinds 2022 is Code G vervallen. Code K is ter vervanging.

De codes worden nagekeken op volgorde (K, O, Z).

             Code K (aanvullend geboorteverlof):
1067 Aanvullend geboorteverlof 70%
1061 Inhouding geboorteverlof

 

 Code O (onbetaald verlof):
1015 Ouderschapsverlof 25%
1020 Ouderschapsverlof 40%
1050 Ouderschapsverlof (100%)
1051 Ouderschapsverlof (100%) (behoud reservering) 
1060 Zorgverlof 70%
2150 Via Tijdspaarfonds
2151 Vakantiebonnen
3710 Inhouding langdurig Ouderschapsverlof
3720 Inhouding langdurig Zorgverlof
3730 Inhouding Zwangerschapsverlof 100%
3735 Inhouding Bevallingsverlof 100%
3736 Inhouding Bevallingsverlof 100% (N/B)
3748 Onbetaald Verlof (100%)
3749 Inhouding Ziekteuren (100%)
3750 Inhouding Ziekteuren (30%)
3753 Inhouding Ouderschapsverlof (branche)
 
 Code Z (ziekte):
1070 Ziektegeld 70%
1075 Ziektegeld 75%
1080 Ziektegeld 80%
1085 Ziektegeld 85%
1090 Ziektegeld 90%
1091 Ziektegeld 91%
1095 Ziektegeld 95%
1130 Ziekteuren 70%
1135 Ziekteuren 75%
1140 Ziekteuren 80%
1145 Ziekteuren 85%
1150 Ziekteuren 90%
1151 Ziekteuren 91%
1155 Ziekteuren 95%
3700 Inhouding langdurig Ziek
3750 Inhouding Ziekteuren (30%)
3751 Inhouding Wachturen (100%)
 

Opmerkingen