Colland: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de instellingen voor de pensioen export voor Colland aanmaakt. Dit betreft instellingen op bedrijfsniveau. Als het om agrarische brancheregelingen gaat dien je dit ook op medewerker niveau in te stellen. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioen export hier terug. 


Pensioen Exportinstellingen bedrijf

  1. Ga naar het bedrijfsniveau.
  2. Klik op instellingen.
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Selecteer het exportformaat, vul de gegevens in en klik op opslaan.

 

Vink de export aan om deze te activeren

N.B.: Wanneer je het exportbestand hebt aangemaakt, zal je deze dienen te downloaden en zelf importeren op de website van Colland.

Pensioen Exportinstellingen medewerkersniveau

Let op: Dit is alleen nodig als het om een agrarische brancheregeling gaat

  1. Ga naar medewerkersniveau
  2. Klik op Instellingen
  3. Ga naar Pensioen Instellingen


Klik op bewerken.

 

Kies de juiste CAO. Het is niet nodig een beroepscode in te vullen.

 

 

Mocht Gelegenheidswerker van toepassing zijn selecteer deze dan hier en klik op opslaan.

 

N.B.: Wanneer je het exportbestand hebt aangemaakt, zal je deze dienen te downloaden en zelf importeren op de website van Colland.

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die Colland ondersteunt: 

Overbruggingsdagen inrichten

Hieronder staat beschreven hoe overbruggingsdagen kunnen worden ingericht. Als voorbeeld wordt een werknemer genomen die 10 overbruggingsdagen krijgt uitbetaald voor 80% van het normale dagloon.

Wanneer u dit op de onderstaande manier inricht, zal het verlaagde salaris worden meegenomen in de pensioen export. Voor de berekening van de BPL dagen zullen de volledige dagen worden berekend. 

Medewerkers met rooster

Voeg een urencode aan het urenmodel toe waarachter (Verlaagd Salaris) staat en pas het percentage aan zodat deze overeenkomt met het percentage wat volgens de cao uitbetaald moet worden op een overbruggingsdag. Een voorbeeld hiervan is urencode 3048 Uren Vorstvelet (Verlaagd Salaris). U kunt hiervan ook de omschrijving aanpassen.

Voeg de looncode die gekoppeld is aan de urencode toe aan het loonmodel en pas de omschrijving aan, zoals u heeft gedaan bij de urencode.  

Pas ook de detail waarde aan naar de waarde waarmee gerekend moet worden, in dit voorbeeld moet looncode 4757 toegevoegd worden en de detail waarde 0,8 worden als 80% uitbetaald moet worden.

Vul daarna in het dashlet Extra Uren/Dagen het aantal uren in. De waarde die wordt ingevoerd op de toegevoegde urencode zal het vaste salaris verlagen met het aantal uren * de 100% waarde waarna de uren tegen 80% uitbetaald worden. Over het 80% deel zal pensioen berekend worden.

 

Voorbeeld: De medewerker verdient E3000 en werkt fulltime

1. Salaris = Salaris - (uren overbruggingsdagen * uurloon) = 3000 - (10 * 17,31) = 2826,90

2. Uren overbruggingsdagen = uren overbruggingsdagen * (uurloon * 80%) = 10 * 13,85 = 138,48 

Medewerkers zonder rooster

Voeg voor uurloners een urencode (niet met Verlaagd Salaris) aan het urencode toe en pas het percentage aan naar het percentage welke doorbetaald moet worden in het kader van de overbruggingsregeling. Op deze urencode kunt u dan de uren invoeren die doorbetaald moeten worden. De gewerkte uren van de medewerker kunt u gewoon naast deze urencode invoeren.

In dienst melden van een medewerker

Als een medewerker in dienst gemeld wordt in Nmbrs zal deze met het pensioenexportbestand van de periode dat de medewerker in dienst is gekomen worden aangemeld bij het pensioenfonds.

 

Correcties

Het is helaas niet mogelijk om TWK-correcties mee te nemen in het Colland-exportformaat; daarom dienen correcties handmatig ingevoerd te worden. Dit betekent dat je in Nmbrs de correctie moet verwerken en de oude pensioenexport(s) moet verwijderen en opnieuw aanmaken en inzenden. Wanneer je een correctie doet in periode 2, terwijl de huidige periode bedrijf al periode 6 is, dien je dus alle pensioenaangiftes te verwijderen en daarna opnieuw aan te maken.
 
In dienst melden
Als het pensioenfonds BPL aangeeft dat de indienstmelding in het MDV ontbreekt, dan dient deze medewerker daarom alsnog handmatig aangemeld te worden bij het pensioenfonds.
 

Foutmeldingen

 

Melding Als een medewerker onterecht is aangeleverd
Oorzaak Een medewerker die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een agrarische brancheregeling heeft geactiveerd, wordt aangeleverd bij Colland BPL.
Oplossing Wanneer deze medewerker niet aangeleverd hoort te worden, dient u deze brancheregeling(en) uit te zetten. Deze kunt u uitzetten op werknemersniveau in het dashlet Brancheregelingen.

 

Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk