Colland: pensioenexport (tot 2021)

LET OP: dit pensioenexportformaat kan alleen nog worden gebruikt voor aangiftes over periodes vóór 2021. 

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor Colland aanmaakt. Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar Colland dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'Colland MDVPLO', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op: aangemaakte pensioenexportbestanden dien je zelf vanuit Nmbrs te downloaden en op de website van Colland te uploaden.

Pensioeninstellingen medewerker

Ga naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

mceclip0.png

  1. CAO:  selecteer de juiste code onder Colland.
  2. Beroepscode: hoeft niet ingevuld te worden.
  3. Gelegenheidswerker: selecteer indien van toepassing.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat gold voor de Agrarische branches (tot 2021).

Correcties

Het is helaas niet mogelijk om TWK-correcties mee te nemen in het Colland-exportformaat. Dit betekent dat je, na het draaien van een TWK-run in een bepaald jaar, alle bestaande pensioenexportbestanden voor dat jaar dient te verwijderen en opnieuw aan te maken en in te dienen bij Colland.

Opmerkingen