A&O Services PLO: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor A&O Services aanmaakt. Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport.

Let op: aangezien A&O Services geen terugkoppeling in de vorm van een ontvangstbevestiging geeft zal de status van een export op 'Verzonden' (en dus niet 'Ontvangen') blijven staan; de workflow toont dan ook geel i.p.v. groen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar A&O Services dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'A&O Services PLO', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Pensioeninstellingen medewerker

Ga naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

mceclip1.png
  1. CAO:  selecteer 11 | SAG of 12 | SAG UTA onder Schilders.
  2. Beroepscode: beroepscode van de medewerker.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branche:

Correcties

Mutaties door TWK-correcties gaan niet mee in de eerstvolgende pensioenexport naar A&O. Je kunt een aangifte over een reeds ingestuurde periode als volgt corrigeren en insturen:
  1. download het PLO-bestand;
  2. verander de 0 op positie 117 in het K-record van alle medewerkers in 1;
  3. verstuur het aangepaste PLO-bestand per e-mail naar intake@bpfschilders.nl.

Foutmelding

Melding Pensioenexportinstellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Foutcode Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Bij een ander bedrijf onder dezelfde debiteur is dezelfde pensioenexportinstelling actief. 

Oplossing

Een pensioenexportinstelling kan slechts bij 1 bedrijf actief zijn. Oplossing 1: zet deze instelling bij het andere bedrijf uit.
Oplossing 2: maak een tweede pensioenexportinstelling aan en activeer deze bij het andere bedrijf.

 

Opmerkingen